IRUN pályázati felhívás 2015. június 1.

Pályázatot hirdetünk az IRUN (International Research Universities Network) Excellence Programme-ben való részvételre a 2015/2016-os tanévre.

Mi ez? 

 • Ez a 2011-ben indult nemzetközi kiválósági program a jól teljesítő és különösen motivált hallgatók számára ad kiváló lehetőséget, hogy egy nemzetközi kutatócsoport tagjaként kipróbálhassák magukat.
 • Partnerünk a holland Radboud Egyetem (Nijmegen). A program végén a résztvevők Certificate-t kapnak, valamint kutatási eredményeiket is publikálják.
 • A tanév témája: Digital Representation of the European cultural heritage
 • Résztvevők száma: 5 holland + 5 magyar hallgató.
 • A program nyelve angol.
 • A program során 3x1 hetes munkaheteket szervezünk, melyeken a részvétel kötelező! Ezek időpontjai körülbelül így alakulnak:
  • 2015. augusztus vége – Radboud Egyetem, Nijmegen, Hollandia
  • 2015. december vagy 2016. január – külföldön (pontos helyszín később)
  • 2016. április – PPKE BTK, Budapest, Magyarország

Ezek pontos időpontjait később ismertetjük.


Kik pályázhatnak?

Minden hallgatói jogviszonnyal rendelkező mesterszakos és PhD hallgató, aki legalább 1 lezárt félévvel rendelkezik, az utolsó lezárt félév átlaga minimum 3,8 és aktív státuszú. FIGYELEM! A program ideje alatt is (azaz a 2015/16-os tanévben) aktív státuszú hallgatónak kell lenni.

A pályázónak vállalnia kell azt, hogy a részvétel idő- és energia ráfordítással jár.

Milyen dokumentumok szükségesek a pályázathoz?

 • kitöltött pályázati adatlap
 • tanszékvezetői vagy szaktanári ajánlás (a dokumentumon szerepelnie kell az oktató aláírásának, különben formai okokból elutasítjuk a pályázatot)
 • középfokú angol nyelvtudást (B2) igazoló nyelvvizsga bizonyítványról vagy azzal egyenértékű okiratról (érettségi, nyelviskola igazolása) készült másolat
 • egy oldal terjedelmű, angol nyelvű motivációs levél.


A kiválasztás szempontjai

A kiválasztás során figyelembe vesszük a pályázó tanulmányi eredményét, nyelvtudását, tudományos, ill. szakmai tevékenységét.


Határidők

 • Jelentkezési határidő: 2015. június 18., csütörtök, 16 óra


Kérjük, hogy a kitöltött pályázati adatlapokat, a csatolandó dokumentumokkal együtt, személyesen adják le a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Osztályán (Sophianum 001/b) vagy postán küldjék el a Nemzetközi Osztály címére (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.).

FIGYELEM! A postai úton benyújtott pályázatoknak a határidőig kell beérkezniük a Nemzetközi Osztályra. E-mailen NEM lehet a pályázatot beküldeni.

 • A kiválasztott hallgatóknak június 25-én, csütörtökön egy szóbeli elbeszélgetésen kell részt venniük, ahol a jelentkezők angol nyelvtudását is teszteljük a Sophianumban, Budapesten (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.).
 • A nyerteseket június 26-ig emailben értesítjük.


A program leírása →

Bővebb információ Illés Erzsébet kari IRUN koordinátortól kérhető személyesen a BTK Nemzetközi Osztályán ügyfélfogadási időben, vagy a következő email címen: illes.erzsebet@btk.ppke.hu


Sikeres pályázást kívánunk!

x