Minor regisztrációról a BA levelezősöknek 2013. február 7.

Minor regisztrációról a BA levelezősöknek

A minor programokkal kapcsolatban a TVSz kari kiegészítő rendelkezései, továbbá az 1/2013. (korábban 7/2012.) Dékáni utasítás az irányadók.

A minor programok – amelyeket szabadon választható képzési modulként lehet értelmezni – a nappali képzésben elsősorban azt a célt szolgálták, hogy a tanári mesterképzés iránt érdeklődő hallgatók tanárképes alapszakjuk mellé egy tanárképes minor programot teljesítve kétszakos nappali tanári MA-képzésre jelentkezhessenek. Levelező tagozaton azonban nincs kötelező kétszakos tanári mesterképzés, és a levelező képzés szűkre szabott időkerete (a péntek délután és szombatok állnak rendelkezésre a kontaktórák megtartására) szinte lehetetlenné teszi az alapszakos kurzusok és a másik szak minor programjának egyidejű elvégzését.

Mindezen szempontok alapján az 1/2013. Dékáni utasítás 4. pontja kimondja, hogy "Levelező tagozatos alapképzésben minor program elvégzésére nincs lehetőség."

Mivel a szabályozás mindig felmenő rendszerben érvényesül, a jelenlegi másod- és harmadéveseket nem érinti a változás: aki korábban regisztrált minorra, annak jogában áll a megkezdett minor program befejezése, és a tárgyak teljesítése esetén az oklevelében szerepelni fog az elvégzett minor program. Ők ezentúl is szabadon választott tárgyként vehetik fel a Tanulmányi tájékoztatójukban szereplő minoros tárgyakat.

A mostani elsős levelezős hallgatók számára azonban választható minor programok nincsenek, ők az abszolutóriumhoz szükséges 180 kreditet saját szakjuk választható specializációinak elvégzésével szerezhetik meg.

x