Pázmány Ostrakon Hallgatói Öntevékeny Szervezet

A 2014-ben, politológia és nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók által alapított szervezet célja egy szakmai, tudományos közösség kialakítása a Pázmány falai között.

A Pázmány Ostrakon olyan hallgatói öntevékeny kör, mely alternatívát kíván nyújtani az érdeklődők szabadidejének hasznos, tartalmas eltöltésére, valamint teret ad a mindennapos oktatáson kívüli, egyéni szakmai fejlődésnek is. Célunk elsősorban egy olyan társadalomtudományokkal foglalkozó közösség létrehozása, ahol mind a tagok, mind a szervezeten kívüli, érdeklődő hallgatók számára lehetőség nyílik a szakmai előmenetelre, haladásra a nemzetközi tanulmányok és a politikatudomány területeihez kapcsolódó előadásokon, vitaesteken és egyéb rendezvényeken, illetve publikációs lehetőségen keresztül.

Nálunk minden kíváncsisággal és tudásszomjjal rendelkező érdeklődő fejlesztheti képességeit, emellett pedig olyan tapasztalatokat, ismereteket és kapcsolatokat szerezhet, melyekkel megalapozhatja jövőjét.

Elérhetőségeink:

Facebook: https://www.facebook.com/pazmanyostrakon

E-mail: pazmany.ostrakon@gmail.com

Eddigi rendezvényeinkből egy kis ízelítő:

2014/15-ös tanév: "Oktatóink más szemszögből" rendezvénysorozat
Előadók: Schmidt Mária, Feledy Botond, Ötvös István, Lánczi Tamás

2015/16-os tanév: "Politikusokkal beszélgetünk a migrációról" vitaestek

Séta a múltban! - Memento Park - Szoborpark látogatás (2015.10.02.)

Tálas Péter - Tóth Norbert: Migrációs válság az Európai Unióban! (2015.11.12.)

A Politológus Műhellyel (ELTE) és a Párbeszéd Házával közös eseményünk: 

A terrorizmus frontvonala - Párizs és az elmúlt időszak támadásai (2015.11.25.)


2015/16-os tanév, tavaszi félév:

Szakdolgozat/TDK felkészítő szeminárium

Az Ostrakon Hallgatói Szervezetért Közhasznú Egyesülettel és egyetemünkkel való együttműködés eredményeképp a 2015/16-os tanév tavaszi félévében megjelent első tanulmánykötetünk, A jó kultúrája – Ferenc pápa és a világ kihívásai címmel. A publikációk megjelenéséhez nyújtott hozzájárulásáért köszönet illeti Szilágyi Csaba dékán urat, Nyirkos Tamás tanár urat és Kránitz Mihály atyát. A kiadvány az Ostrakon közösségek összefogása révén valósulhatott meg.

A publikáció elérhető ide kattintva.


A Pázmány Ostrakon 2017 tavaszán a második tanulmánykötetét publikálta Közös jövőnk – A fenntarthatóság elmélete és gyakorlata címmel.

A kiadvány elérhető ide kattintva.

x