Egyéb ösztöndíj 2013. október 2.

Kimagasló tanulmányi eredményű hallgatók támogatása

A hallgató kérelmére vagy jutalomként − a Kar saját bevétele terhére − egyösszegű,
vagy legfeljebb egy tanulmányi félévre jutatott rendszeres támogatás nyújtható.

 

Rendelkező szabályzat: HTJSZ

x