Kreditkompenzációs ösztöndíj 2013. október 2.

Képzési idejüket túllépő, egyéb feltételeknek is megfelelő hallgatók támogatása

A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 21. § és BTK kieg. 24.§. alapján, az
önköltséges, illetve költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató – kérelemre –
kreditkompenzációs ösztöndíjban részesíthető.

Feltételek és rendelkező szabályzat: HTJSZ

x