Nagycsaládos ösztöndíj 2013. október 2.

Az önköltséges képzési formában tanuló, a NOE tagjai, illetve a tag-családok gyermekei számára biztosított juttatás

A PPKE az önköltséges képzési formában tanuló, a NOE tagjai, illetve a tag-családok gyermekei számára a rájuk irányadó önköltség 20%-ának megfelelő összegű ösztöndíjat biztosít.

Az első félévben az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a hallgató a felvételi eljárásban legalább 400 pontot elérve a PPKE bármely alap vagy osztatlan képzési szakján, nappali tagozaton önköltséges képzésre felvételt nyerjen, beiratkozzon és aktív félévre bejelentkezzen.

A második félévtől kezdve az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a hallgató – a PPKE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján számított – összesített korrigált kreditindexe a megelőző félévben elérje a 4,00-ás szintet.

Az ösztöndíj legfeljebb az adott szak képesítési követelményeiben előírt képzési idő keretei között folyósítható.

x