Szakmai gyakorlat eljárási rendje

Kedves Hallgatók!

Itt találjátok a szakmai gyakorlat elvégzéséhez és elfogadtatásához szükséges alapvető irányelveket és formanyomtatványokat. Gyakorlatotok megkezdése előtt egyeztessetek a tanszékkel, vagy nézzétek meg a Szakspecifikus követelmények menüpontot az egyes szakokra vonatkozó egyéb elvárások és dokumentumok miatt.

Amennyiben olyan cégnél szeretnétek elvégezni a szakmai gyakorlatotokat, amely jelenleg még nem áll szerződésben a Karral, és a szakmai gyakorlat ideje meghaladja a hathetes időtartamot, úgy a fogadó intézettel együttműködési megállapodást kell kötni.

Együttműködési megállapodás a befogadó fél kezdeményezésére abban az esetben is köthető, amennyiben a szakmai gyakorlat ideje nem haladja meg a fenti időtartamot. A jelenleg érvényben lévő szerződések listáját itt találjátok.

A gyakorlóhely megfelelőségét, illetve alkalmasságát a szakmai gyakorlatért felelős oktató vagy az intézetvezető ellenőrzi, engedélyezi. (Az engedély/igazolás formátumát lásd lent!) A jóváhagyó aláírást követően:

  • Térítésmentes gyakorlat esetén az intézet jelzi az OKOSZ kijelölt munkatársának, hogy mely hallgató, mely intézettől és hol szeretné a szakmai gyakorlatát tölteni. A fogadóhellyel történő kapcsolatfelvétel, valamint a szerződéskötés előkészítése az OKOSZ feladata.
  • Térítésköteles gyakorlat esetén az intézet kezdeményezi megállapodás megkötését, amennyiben az adott szakmai gyakorlóhellyel korábban nem született megállapodás.


A szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódó megállapodásokat a gyakorlatok megkezdését megelőzően szükséges megkötni.

A szakmai gyakorlat teljesítését engedélyező lap aláírását követően az engedélyt a hallgató a szakmai gyakorlat teljesítéséig megőrzi, és annak teljesítését ugyanezen a nyomtatványon igazoltatja a gyakorlatvezetővel és az intézet felelős oktatójával.

Figyelem! A szakmai gyakorlatról szóló igazolás bemutatásának és leadásának elmulasztása a szakmai gyakorlat teljesítésének megtagadását jelentheti!

A gyakorlat befejeztével a szakmai gyakorlat igazolásához közzétett formanyomtatvány oktatói aláírással ellátott eredeti példányát a hallgató köteles leadni az Intézetben. Az igazolás és az előzetes engedély ellenőrzését követően az Intézet továbbítja azokat a Tanulmányi Osztályra.

Engedély/igazolás →

 

2019.01.21

x