Művészettörténet BA és MA

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató egy professzionális művészettörténeti műhely működésében személyes tapasztalatokat szerezzen. Szerencsés esetben ez összekapcsolható a szakdolgozatához kötődő kutatásaival is. Ezért célszerű olyan intézményt választani, amelyik profilja elsősorban művészettörténeti és illeszkedik a hallgató érdeklődéséhez.

A BA hallgatók esetében a két féléves tárgy félévenként 30 óra (ez összevonva is elvégezhető, de ez eltérést jelent a mintatantervtől), az MA hallgatók számára egy félév, 120 óra.A gyakorlatot a szorgalmi időszak során kell elvégezni, illetve az erről szóló igazolást legkésőbb a gyakorlati jegyek lezárásáig a titkárságra eljuttatni (egyeztetés esetén ez a nyári szünetben is elvégezhető, ebben az esetben a következő tanévben tudjuk jóváírni).

A szakmai gyakorlat helyét a hallgató választja ki, majd egyeztetve a gyakorlatért az adott félévben felelős oktatóval, jelentkezik a gyakorlatra. Amennyiben ehhez tanácsra vagy tanszéki támogatásra van szükség, a gyakorlatért felelős oktató tud számra segítséget nyújtani.

A honlapról letölthető dokumentumot a hallgatónak a gyakorlatért felelős oktatóval is alá kell íratnia, más dokumentumra nincs szükség.

 

2020.08.26

x