Tájékoztató a Történelem MA képzésben elvégzendő szakmai gyakorlatról

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató egy közgyűjtemény munkájában személyes tapasztalatokat szerezzen. Szerencsés esetben ez összekapcsolható a szakdolgozatához kötődő kutatásaival is. Ezért célszerű olyan intézményt választani, amelyik profilja illeszkedik a hallgató érdeklődéséhez. A szakmai gyakorlat ideje alatt a hallgató nem szakdolgozati kutatómunkát végez, hanem a gyakorlóhely által kijelölt feladatokat végzi el.

A szakmai gyakorlat mindkét szakirányon kötelező. A szakmai gyakorlat közgyűjteményben eltöltött minimum 60 munkaórát jelent. (Ez a tanegység teljesítéshez szükséges minimumnak tekintendő, esetenként érdemes a gyakorlóhely által felkínált többletmunka lehetőségével élni.) A szakmai gyakorlatot az őszi félévben hirdetjük meg, így a nyáron végzett gyakorlatot a hallgató igazolni tudja. A honlapról letölthető igazolási űrlapot a gyakorlóhely illetékes szervezeti egységének a vezetője tölti ki és írja alá a gyakorlat végén a hallgató kérésére, akinek azt legkésőbb a gyakorlati jegyek lezárásáig kell eljuttatnia a titkárságra vagy a tárgyért felelős oktatónak. Ha nem igazolja, „nem teljesített" tanegysége keletkezik.

A szakmai gyakorlat teljesítését a tárgyért felelős oktató a gyakorlóhely által kiadott igazolás és a hallgatói szóbeli beszámoló alapján az indexben érdemjeggyel értékeli.

A szakmai gyakorlóhelyek kiválasztását minden hallgató önállóan kezdeményezheti a tárgyért felelős oktatóval konzultálva, aki a kiválasztott gyakorlóhelyet jóváhagyja. A Történettudományi Intézet által javasolt gyakorlóhelyek az alábbiak:

  • Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és valamennyi tagintézménye (megyei levéltárak)
  • Országos Széchenyi Könyvtár
  • Magyar Nemzeti Múzeum
  • Budapesti Történeti Múzeum
  • Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár
  • Terror Háza Múzeum
  • Esztergomi Prímási Levéltár
  • Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár
  • Váci Püspöki és Káptalani Levéltár


Amennyiben a hallgató, az ajánlott gyakorlóhelyeken nem szereplő, más gyakorlati helyet javasolna, akkor, az általa javasolt intézménnyel a Karnak szerződést kell kötnie. Olyan szakmai gyakorlatos helyet, amellyel nincs érvényben lévő együttműködési szerződésünk, a hallgató nem választhat.

Igazolás űrlap a szakmai gyakorlat elvégzéséről →

 

2014.09.02

x