Légy az egyetemi életünk aktív szereplője!

Az egyetem többről szól, mint az előadásokon vagy a szemináriumokon való részvétel, és többről, mint csak a tanulás. Számos lehetőség áll rendelkezésedre, hogy bekapcsolódj az egyetemi és hallgatói életben, mindezzel gazdagítva tapasztalataidat a Pázmány BTK-n. Csak élned kell vele!

 
Boldog Özséb Színtársulat

A Boldog Özséb Színtársulat Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán jött létre 2002 júniusában Medgyesy-Schmikli Norbert (Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék) szervezésében, a Bende Krisztián és Czuczor Gergely hallgatók által vezetett Boldog Özséb Olvasókör, a népdalkör és a népi vallásosság speciális kollégium hallgatóiból.

Amatőr színtársulatról van szó, amely – úgy, mint a barokk időszakban – diákokból, jelen esetben egyetemi hallgatókból és immár doktoranduszokból áll. A Színtársulat védőszentjének és névadójának a közeli Pilisben élt remetét, a Pálos Rend alapítóját, Boldog Özsébet (*Esztergom, 1200 körül, † Pilisszentkereszt, 1270. január 20.) választottuk.

A színtársulat célja: bemutatni, újra élővé tenni a komoly hagyománnyal, irodalmi, művelődés- és lelkiségtörténeti, néprajzi értékekkel rendelkező XVII–XVIII. századi, magyarországi iskolai színjátszásnak legszebb remekműveit, valamint az ünnepekhez kötődő liturgikus és népi játékokat.

A Színtársulat első rendezője 2002–2003-ban Daragics Éva, a PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskolájának hallgatója volt. A rendezés és a díszlettervezés munkáját – két éves szünet után – 2006 februárjában Godena Albert, a PPKE BTK frissen diplomázott történelem–kommunikáció szakos hallgatója vette át.

A Színtársulat vezetője: Dr. Medgyesy-Schmikli Norbert történész

A Színtársulat jelenlegi rendezője: Sulics Fruzsina (2015-től)

A Színtársulat által eddig megtanult és előadott színdarabok:

  • "Inductio de passione Christi”: Csíksomlyói passiójáték 1767-ből
  • Borss Dániel: "Bakhvs” – vígjáték. Pálos gimnázium, Sátoraljaújhely, 1765
  • Történeti betlehemes játék Kanta-Kézdivásárhely minorita gimnáziumából, 1732-ből
  • Benyák Bernát: "A megszégyenült irigység, azaz Salamon magyar király.” Piarista gimnázium, Nyitra, 1772
  • Népi betlehemes játék Perenye (Vas vm.) községből
  • Csíksomlyói Passiójáték a XVIII. századból
  • Podolini piarista betlehemes játék (1738)


A Társulatba folyamatosan várjuk a lelkes diákok jelentkezését a csoport vezetőjénél: medgyesy.norbert@btk.ppke.hu

A társulat Facebook oldala →

Vissza ↑


Hallgatói Önkormányzat

A Hallgató Önkormányzat (HÖK) legfontosabb feladata, hogy érvényesítse és képviselje a hallgatói érdekeket a kari és az egyetemi tanácsban, ezek bizottságaiban, valamint minden olyan testületben, melynek döntései közvetlenül érintik a hallgatókat.

A Hallgatói Önkormányzat legfőbb döntéshozója a Küldöttgyűlés, melynek 19 fő mandátummal rendelkező delegáltja van, akiket a hallgatók választanak közvetlen úton.

A HÖK nyújt segítséget a szociális támogatások leadása során, valamint javaslattételi joga van a különböző ösztöndíjakkal kapcsolatban, de kereshettek minket az egyetemi bürokráciában való eligazodásban és tanulmányi ügyekben is.

Emellett a Hallgatói Önkormányzat szervezi az egyetemi évek legnagyobb rendezvényeit, a Gólyatábort, a Gólyabált, a Gólyapikniket. Hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a tanév közben kisebb csoportokban is találkozzanak a hallgatók, ezt szolgálja a havonta megrendezésre kerülő Pázmány Kultúrbisztró, de a különböző sport rendezvények is. Mi vagyunk azok, akik tutorként igyekszünk minden elsőéves hallgatónak helpdesk gombként funkcionálni.

A Hallgatói Önkormányzat szervezeti struktúrája különböző bizottságokra (Szociális, Tanulmányi, Sport-Kultúra, Rendezvény stb.) épül, melyekbe várjuk mindazokat, akik szeretnének egy jó csapat tagjaként aktívan kivenni részüket az egyetemi közélet alakításából.

Honlap →

Facebook →

Vissza ↑


GólyaPiknik

Az egyetem Hallgatói Önkormányzata által szervezett GólyaPiknik az első egyetemi esemény a felvételi ponthatárok kihirdetése után, amit elsősorban a frissen felvett hallgatók számára rendeznek, ezzel segítve beilleszkedésüket. A Piknik általában a Margitszigeten zajlik, így a hallgatók egy közvetlen, laza környezetben tehetik fel kérdéseiket, kérhetnek tanácsot a felsőbb évesektől. Itt elsősorban megismerkedhetnek a Hallgatói Önkormányzat bizottságaival és Küldöttgyűlésével, valamint a szakos Tutorokkal és demonstrátorokkal, akik élményeket és tapasztalatokat osztanak meg az adott képzésről. Kisebb, szakonkénti csoportokban készítik fel az új hallgatókat az évkezdésre, beszélgetnek a tantárgylistáról, pozitívumokról és esetleges nehézségekről.

Ez az esemény arra is jó, hogy az elsőévesek még a Gólyatábor előtt megismerkedjenek egymással, így az első nap már egy megszokott, családias környezetben telhet. Ezt megcélozva a szakos Tutorok csapatépítő játékokkal is készülnek.

Vissza ↑


Gólyabál

A Gólyabál a Kar legelegánsabb, legszínvonalasabb és az egyik legnagyobb múltra visszatekintő rendezvénye. Egy alkalom, amikor farmernadrág és póló helyett az öltöny és az estélyi kerül terítékre. A Hallgatói Önkormányzat külön figyelmet fordít a különleges tematika kiválasztására (előző évek alkalmával például álarcos bál, vagy Harry Potter tematika), ami a dekorációban is minden évben megjelenik. A szponzoroknak köszönhetően értékes ajándékok kerülnek kisorsolásra egy tombolajáték során, az ebből befolyt összeget a szervezők jótékony célra ajánlják fel. A bálnyitó keringő több éves tradíció, amelyre minden elsőéves jelentkezhet, ezzel is emelve a rendezvény színvonalát. A bálszépe választás szintén elmaradhatatlan kellék, amely igazi báli légkört és izgalmat kölcsönöz az estének. A jó hangulatért a konferansziék mellett a meghívott fellépők, ismert előadók felelnek. A Gólyabál budapesti helyszínét a piliscsabai és az esztergomi campus hallgatóinak is elérhetővé teszik egy előre megszervezett busz segítségével, így senki sem maradhat le az estéről.

Vissza ↑


Gólyatábor

A Gólyatáborban szerzett élmények és tapasztalatok nagyban befolyásolhatják a diákok egyetemen töltött éveit, ezért a Hallgatói Önkormányzat nagy figyelmet fordít arra, hogy a Pázmány szellemiségéhez, értékrendjéhez méltó, színvonalas rendezvényt valósítson meg. A három- négy napos tábor alatt a csapatok különböző vetélkedőkön vesznek részt, egymással versenyeznek, csapatépítő játékokon próbálhatják ki magukat. A rendezvényen a Karon működő öntevékeny körök is képviseltetik magukat, így a hallgatók megismerkedhetnek a tanórákon kívüli szakmai és tudományos lehetőségekkel. Az eseményt tovább színesítik a karunkon oktató meghívott tanárok előadásai is, amik után a gólyák kötetlenül társaloghatnak velük és megoszthatják gondolataikat az előadásokról. Természetesen esténként kulturált zenés-táncos mulatság keretein belül szórakozhatnak a résztvevők, ahol neves előadók és zenekarok szórakoztatják a táborozókat. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gólyatábor valóban egy életre szóló élmény legyen az elsőévesek számára. A későbbi években bármelyik hallgató jelentkezhet a tábor szervezésének segítésére, így újraélhetik a gólyatábori hangulatot és erősíthetik a sok éves tradíciót.

Vissza ↑


Tutor-program

Az egyetem Hallgatói Önkormányzata által szervezett Tutor-program elsődleges célja az elsőéves hallgatók mentorálása és a tanulmányi előadók munkájának segítése. Minden képzésnek saját Tutor csapata van, így a gólyák kérdéseikre könnyebben és gyorsabban kaphatnak válaszokat. A Tutorok feladata, hogy népszerűsítsék az egyetem nyújtotta szakmai és tudományos eseményeket, bevonják az elsőéveseket a Pázmány baráti közösségébe, valamint különféle csapatépítő, tájékoztató programokat tartanak a frissen felvettek számára. A felvételi ponthatárok kihirdetése után a közösségi médián keresztül szerveznek csoportokat, ahol értesítik a tanulókat az évkezdéshez szükséges  legfrissebb és legfontosabb információkról. Az első félév két legnehezebb időszakában, a tárgyfelvételnél és a vizsgafelvételnél, a gólyák a felsőbb évesek szakértelmére támaszkodhatnak, illetve bármilyen szakot érintő kérdésben is bizalommal fordulhatnak a Tutorokhoz, ezzel is erősítve az egyes szakokon belüli koherenciát. Az újdonsült hallgatók így nem maradnak egyedül az első féléves teendőkkel, hanem azonnali és megbízható támogatásban részesülnek.

Vissza ↑


Irodalmi pályázat

Az évi rendszerességgel kiírt irodalmi pályázat minden alkalommal új névadót választ, hogy így tisztelegjen egy-egy jelentős, a magyar irodalmi életben meghatározó szerepet betöltő író vagy költő szellemi öröksége előtt. A pályázatra a Kar bármely hallgatója beküldheti alkotásait vers, novella vagy drámai jelenet kategóriában. A tavaszi PZMNY Park keretein belül megrendezésre kerülő, felolvasással egybekötött díjkiosztón a pályázat nyertesei – szponzoraink jóvoltából – értékes ajándékokkal gazdagodnak.

Vissza ↑


PZMNY Park

A mára már tradícióvá vált PZMNY Park a tavaszi félév legönfeledtebb rendezvénye, amikor mindenki kipihenheti a szorgalmi időszak fáradalmait. A vizsgaidőszak kezdete előtt elfoglaljuk a piliscsabai campust, és a bográcsozás, a zene és a játékok kerülnek az előtérbe. A nyereményjáték során értékes ajándékok kerülnek kisorsolásra, a fesztiválhangulatért pedig a meghívott előadók és a feltörekvő Pázmányos zenekarok felelnek. Egy rendezvény, ahol gólyatábori, rég nem látott barátainkkal együtt táncolunk kedvenc fellépőink dalaira, miközben megismerjük a piliscsabai élet sajátos, varázslatos légkörét.

Vissza ↑


Pázmány Kultúr Klub

A frissen megalakult Pázmány Kultúr Klub (PKK) egy öntevékeny egyetemi csoport, amely a BTK egymástól elszakadt tanszékein tanuló hallgatókat a kultúra tereiben (színház, mozi, hangverseny, kiállítás stb.) szeretné közelebb hozni egymáshoz.

A PKK-t egy oktató és egy hallgató hozta létre a BTK Hallgatói Önkormányzatának együttműködésével, hogy minőségi kulturális élményeknek oktatók és hallgatók együtt, közösségként lehessünk a részesei, és ennek nyomán egymást is jobban megismerhessük.

Lájkoljátok és kövessétek az oldalunkat, ahol információkat kaphattok arról, hogy milyen kulturális eseményekre tudunk kedvezményes belépőjegyeket biztosítani (a BTK Hallgatói Önkormányzat Sport-és Kulturális Bizottságának jóvoltából), illetve arról, hogy pontosan mikor (kb. havonta) megyünk majd közösen színházba, moziba stb. A közös kulturális élménnyel – terveink szerint – nem érnek majd véget az esték, a látottakról/hallottakról vagy bármi másról baráti együttlét (eszegetés, iszogatás) keretei között beszélgetünk is.

Honlap →

Facebook →

Vissza ↑


KineDok – Pázmány Filmklub

A KineDok és a PPKE-BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének filmklub sorozata a Nem Adom Fel Kávézó közreműködésével.

Szervezők: Köleséri Sándor (Nem Adom Fel Kávézó), Ördög Kovács Márton és Pócsik Andrea (PPKE)

Facebook →

Vissza ↑


Kubinyi András Történész Műhely

A Műhely a 2011-es megalapítása óta fő céljának a Pázmányra járó történészhallgatók tudományos munkásságának segítését tartja. Ennek megfelelően egyrészt több programmal próbálunk lehetőséget nyújtani a hallgatóknak a legfrissebb tudományos eredmények megismeréséhez, ismereteik bővítéséhez, másrészt igyekszünk olyan fórumokat biztosítani, ahol a hallgatók bemutathatják kutatásaik eredményét. E célokat szolgálják a klubjaink, tutóriumaink, tudományos konferenciáink és előadássorozataink is.

Ezenkívül elindítottunk egy .studiolo névre hallgató tudományos, a Karunk oktatói által lektorált folyóiratot, ahol a hallgatók lehetőséget kapnak az eddigi eredményeik bemutatására. Régi vágyunk, hogy az Egyetemen működő különböző tudományterületek ne egymástól elzárva, hanem a másikra figyelve és reflektálva munkálkodjanak. Ezért egy olyan interdiszciplináris folyóirat megteremtését tűztük ki célul, amelynek a fő szála a történelem, de helyet kap a művészettörténet, régészet, klasszika-filológia és az irodalomtörténet is.

A tudományos munka mellett fontosnak tartjuk a közösségi élet felpezsdítését is, ezért évente rendezünk tanszéki estet valamint farsangi bált, és ezen kívül kirándulásokat és táncházakat is szervezünk.

Amennyiben szeretnéd jobban megismerni a műhely, vagy csatlakozni szeretnél hozzánk, az alábbi elérhetőségeken megtalálsz minket:

Facebook-oldalunk →

Történettudományi Intézet email címe: tortenelem@btk.ppke.hu

Vissza ↑


KuK

A KuK (Kultúra és Kritika) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán alapított, az Esztétika Tanszék által működtetett független, kritikai portál.

A KuK egy nyilvános műhely: az egyetem hallgatóinak szakmai, tantermen kívüli együttműködése.

A KuK célja egy olyan, folyamatosan bővülő internetes kritikai portál működtetése, mely a kritikaírás gyakorlata során kísérli meg újra felfedezni a kritika eredeti, értékközvetítő szerepét. 

A  KuK-nak nem az a feladata, hogy beszámoljon minden aktuális kulturális eseményről, hanem az, hogy rámutasson a művészetek (film, irodalom, kiállítás, színház, és zene), valamint a filozófia és esztétika területén a legkiemelkedőbb alkotókra és alkotásokra, művészeti jelenségekre.

A KuK küldetése a pozitív, de nem a dicsőítő kritika gyakorlása: megfontolt választásunkkal és igényes - értő és közérthető módon kimunkált - véleményünkkel kívánunk kitűnni a hasonló portálok közül.

A KuK kötelességének érzi, hogy érdeklődéssel tekintsen minden olyan aktuális kulturális törekvés felé, mely segít eligazodni az embereknek a hétköznapi életben és a gondolkodás világában is.

A KuK elsősorban Európa több mint kétezer éves keresztény kultúrájának örökségére támaszkodik és abból merít: egyszerre fordul kulturális tradíciónk és a kortárs művészek, alkotók és gondolkodók művei felé.

Honlap →

Facebook →

Vissza ↑


Médiakapu

A Médiakapu a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének kezdeményezésére jött létre 2009-ben azért, hogy hozzájáruljon az itt folyó oktatáshoz, a kar működéséhez, hírnevének erősítéséhez, kulturális életéhez. A Médiakapun helyezkednek el a specializációk diákok által működtetett médiumai, úgymint a Pázmány TV, Pázmány Rádió, Pázmány Film, valamint Pázmány PR Műhely. Az intézet ezért e médiumra elsősorban az oktatást segítő, azt támogató, modern, interaktív eszközként tekint. A kar médiumai olyan médiumok, melyek az egyetemisták szemszögéből láttatják a világot, tájékoztatnak a kari eseményekről, a kulturális és szellemi életről. Fiatal, rugalmas, vállalkozó szellemű, nyitott és kreatív szerkesztőségeik a magasan kvalifikált és szakmailag elismert tanárok együttműködésével készek a folyamatosan változó igényeket új, innovatív megoldásokkal kielégíteni, és ezzel egyidejűleg a megújulás lehetőségét biztosítani. A portál, a rádió és a televízió különleges státuszt kínál szerkesztői számára, hiszen lehetőséget teremt arra, hogy megtanuljanak objektív képet alkotni egy olyan világról, amelyről mindeddig csak szubjektív véleményük volt.

A szerkesztőségi lét, a közös alkotás örömei és nehézségei mind a szakmai szocializáció részét képezik. Ezen túlmenően mindannyian, akik ebben a munkában részt veszünk, értéknek tartjuk az  együttműködő, egymást segítő közösség kialakítását, hiszen a Médiakapu (a Pázmány Rádió és a Pázmány Televízió, a Pázmány Film és a Pázmány PR Műhely integrált felületeként) a szakirányokat, az intézetet, a kart, és az egyetem egészét is reprezentáló médium. 2009-es létrehozásával és működtetésével a Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet elsődleges célja a hallgatók szakmai előmenetelének elősegítése, továbbá az egyetemi tájékoztatásban való altív részvétel. Olyan szakembereket kívánunk képezni, akik a szakmát a lehető legmagasabb szinten űzik, és munkájuk során hatékonyan érvényesítik az egyetemi tanulmányok alatt megismert szellemiséget. A médiatartalom készítése során célunk nem a hagyományos értelemben vett üres “professzionalizmus” elérése, hanem gyakorlati rutin, tapasztalatok, gondolkodásmód közvetítése a hallgatók számára. Hisszük, hogy a képzés ideje alatt megszerzett elméleti tudás így alakul majd valódi, piacképes kompetenciává, ami hosszútávon a kommunikációs szakma presztízsét, társadalmi beágyazottságát növeli.

A Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet hosszútávú célja, hogy médiumai az előadások, a szemináriumi oktatás eszközeként olyan szakmai gyakorlatot biztosítsanak az egyetem hallgatói számára, amelyek hozzásegítik őket a szakmában való elhelyezkedéshez, valamint ahhoz, hogy a szakma legkiválóbb képviselőivé válhassanak, építve ezzel az egyetem hírnevét. Egyetemünk, mint a magyar felsőoktatás élenjáró intézménye, hivatásának tekinti az erős alapképzésre épülő differenciált, többszintű minőségi oktatást és tudományos képzést, a kutatást, fejlesztést és innovációt, valamint a tudományos minősítést a bölcsészet- és társadalomtudományokban, így a kommunikációtudomány területén is. A PPKE célja, hogy diplomája értékes, magas presztízsű legyen: a hazai, a közép- és kelet-európai munkaerőpiacon az egyik legtöbbet érje, végzett diákjaiért versengjenek. A PPKE célja, hogy az általa művelt tudományterületeken intenzív alap és alkalmazott kutatást végezzen, innovációs eredményeket érjen el. Az egyre erősödő versenyben mindenképpen fontos, hogy az egyetem megteremtse a továbbfejlődés infrastrukturális hátterét: ebből a célból határozta el egy átfogó, a médiakonvergencia folyamatait követő médiaműhely létrehozását, melynek fontos állomása volt a Pázmány Médiakapu megalapítása és működtetése. A Pázmány Médiakapu azon elvek talaján áll, melyeket A Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Magyar Újságírók Közössége, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, a Közszolgálati Testület, valamint a Sajtószakszervezet közösen fogadott el, és amelyek többek között a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége honlapján megtalálhatók.

Honlap →

Facebook →

Vissza ↑


Pázmány East Asia Club Hungary (PEACH)

A PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoportja azért jött létre, hogy a mai kelet- és délkelet-ázsiai térség tudományos vizsgálatának egyik magyarországi központja legyen. A Kutatócsoport vizsgálatainak fókuszában a világ legnépesebb és leggyorsabban fejlődő régiójának politikai, gazdasági, társadalmi és biztonságpolitikai fejleményei állnak.

A csoport kutatásokat folytat a mai Kelet- és Délkelet-Ázsia különböző aktuális kérdéseivel kapcsolatban, műhelytanulmányokat készít, könyveket ad ki, konferenciákat és workshopokat szervez, külföldi és belföldi előadókat lát vendégül, nemzetközi kutatásokban vesz részt, szerepet vállal a PPKE BTK különböző oktatási programjaiban, lehetőséget teremt fiatal tehetségeknek a tudományos életbe való bekapcsolódásra.

A kutatócsoport tagjai készítik az Orient Expressz rádióműsort és podcastet, melynek adásai itt hallgathatók meg.

A kutatócsoport vezetője Dr. Salát Gergely habilitált egyetemi docens, a csoport munkájában belső és külső munkatársak vesznek részt.

A csoport eseményei és kiadványai a PEACH (Pázmány East Asia Club, Hungary) név alatt futnak.

A csoport programajánlói és egyéb hirdetményei a Kínai Tanszék honlapján, illetve a csoport Facebook oldalán tekinthetők meg.

Vissza ↑


Pázmány Egyetemi Kórus

Egyházi és világi művek a középkortól napjainkig, kreatív zenei gyakorlatok, kollektív improvizáció.

A Pázmány Egyetemi Kórus Junior Tagozata a Pázmány fiataljainak kínál lehetőséget az éneklésre tanrendi keretek közt, azaz az énekkar szabadon választható tárgyként felvehető. Célja, hogy olyan közösség jöjjön létre, amely tagjait a zenélés is összeköti. Ezt a heti próbák, a félévben néhány koncert, valamint kórustáborok és utazások biztosítják.

Vezetők:

  • Bali János Liszt-díjas karnagy, egyetemi docens, PPKE
  • Mészáros Péter karnagy és énekes, adjunktus, PPKE
  • Vinkler Andrea segédkarnagy


A próbák ideje és helye:
Szerda, 16:00–18:00
PPKE HTK (1053 Budapest, Veres Pálné utca 24.) IV. emelet 402 (akadálymentes).


Vissza ↑


Pázmány International Club (PIC)

The aim of the PIC is to open a window on the current issues of international politics with the help of international experts from various fields.

A klub célja, hogy ajtót nyisson számos, különböző területről érkező nemzetközi szakértő féle.

Facebook →

Honlap →

Vissza ↑


Pázmány Ostrakon

A 2014-ben, politológia és nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók által alapított szervezet célja egy szakmai, tudományos közösség kialakítása a Pázmány falai között.

A Pázmány Ostrakon olyan hallgatói öntevékeny kör, mely alternatívát kíván nyújtani az érdeklődők szabadidejének hasznos, tartalmas eltöltésére, valamint teret ad a mindennapos oktatáson kívüli, egyéni szakmai fejlődésnek is. Célunk elsősorban egy olyan társadalomtudományokkal foglalkozó közösség létrehozása, ahol mind a tagok, mind a szervezeten kívüli, érdeklődő hallgatók számára lehetőség nyílik a szakmai előmenetelre, haladásra a nemzetközi tanulmányok és a politikatudomány területeihez kapcsolódó előadásokon, vitaesteken és egyéb rendezvényeken, illetve publikációs lehetőségen keresztül.

Nálunk minden kíváncsisággal és tudásszomjjal rendelkező érdeklődő fejlesztheti képességeit, emellett pedig olyan tapasztalatokat, ismereteket és kapcsolatokat szerezhet, melyekkel megalapozhatja jövőjét.

Elérhetőségeink:

Facebook →

E-mail: pazmany.ostrakon@gmail.com

Vissza ↑


Pilinszky János Irodalmi Műhely

A Műhelyt 2016-ban magyar szakos és tanári mesterképzésben lévő hallgatók alapították azzal a céllal, hogy egy olyan hallgatói fórumot hozzanak létre, amely órákon kívüli programokkal (konferenciák, előadások, szakestek, felolvasóestek, pódiumbeszélgetések, kirándulások) kíván lehetőséget kínálni a PPKE-BTK hallgatóinak és oktatóinak a minőségi időtöltésre. Alapítóik javarészt már az Irodalom Tudományi Doktori Iskola hallgatói, tagjaik közé azonban szívesen fogadnak irodalom iránt érdeklődő, tudományos diskurzusra nyitott felsőbb éveseket. Programjaik szaktól függetlenül mindenki számára nyitottak.

Facebook →

Vissza ↑


Sodalitas Tehetséggondozási program

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara biztosítani kívánja azt, hogy a tantervben szereplő képzési lehetőségeknél többre vágyó tehetséges hallgatók lehetőséget kapjanak tudásuk bővítésére és elmélyítésére, valamint az általuk választott témában való kutatásra. A program közösségként és társaságként fogja össze a hallgatókat és azokat az oktatókat, akik segítik a hallgatók önképzését és a tudományos életbe való bekapcsolódását. Azért választotta a Tehetségtanács, a program létrehozója és vezetője a SODALITAS nevet, hogy ezt az összetartozást kifejezze.

Honlap →

Vissza ↑

x