Szakdolgozat – záróvizsga

SZAKDOLGOZATOK benyújtási HATÁRIDEJE: 2021. november 15. 

A szakdolgozat benyújtása nem jelent automatikusan záróvizsgára való jelentkezést is!

Záróvizsgára külön kell jelentkezni.

Szakdolgozat-benyújtás:

• Csak az nyújthat be szakdolgozatot, aki a TVSz Kiegészítő és Átmeneti Rendelkezések 17. § alapján szakdolgozat nyilvántartólapot nyújtott be.*
• A 2020/21. tanév tavaszi félévében a szakdolgozat benyújtása elektronikusan történik (a Neptun rendszerbe történő feltöltéssel).

A szakdolgozatot PDF formátumban kell feltölteni. A feltöltendő fájl nevének tartalmaznia kell a hallgató nevét, a kar kódját és a témavezető nevét. Pl: Teszt Elek, BTK, Dr. Oktató Péter.
• A szakdolgozat feltöltése a Neptun rendszerben:
Tanulmányok – Szakdolgozat/Szakdolgozat-jelentkezés/Szakdolgozat feltöltése gomb. Megnyomása után meg kell adni a szakdolgozat címét, majd a Fájl feltöltése gombbal kiválasztani a megfelelő állományt a saját gépről. A Fájlok mentése gomb után visszajelző üzenet jelzi, ha a feltöltés sikeres volt. Ha van feltöltött szakdolgozat, a Szakdolgozat megtekintése gomb aktívvá válik és megtekinthető a dokumentum. Hallgatói webről nem törölhető a feltöltött szakdolgozat.
• Az elektronikus szakdolgozatnak – aláírt, digitalizált formában­– ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­tartalmaznia kell a hallgató nyilatkozatát arról, hogy a szakdolgozat kizárólagosan saját szellemi terméke, illetve elkészítéséhez csak az abban feltüntetett forrásokat, és csak a feltüntetett mértékben használta, továbbá a dolgozatot korábban más szakdolgozatként nem nyújtotta be (plágium-nyilatkozat). A nyilatkozatot a szakdolgozat elejére, a címet követő oldalra kérjük beilleszteni.  

• A szakdolgozat benyújtásának feltétele a témavezető igazolása arról, hogy a szakdolgozat benyújtásra alkalmas. Az „Igazolás – szakdolgozat benyújtásához" nevű formanyomtatvány letölthető: innen. A témavezető nyilatkozatát arról, hogy a szakdolgozat benyújtásra alkalmas, e-mailben juttatja el közvetlenül a Tanulmányi Osztályhoz. Az igazolás kérésekor a hallgató kötelessége megadni a tanulmányi előadó e-mail-címét a témavezető számára.

 

* A Kari Tanács 2009. novemberben megszüntette a Kar minden szakára és hallgatójára vonatkozó szakdolgozati címbejelentési határidőt. A KARI határidő eltörlésétől függetlenül az egyes szakok továbbra is előírhatnak belső címbejelentési határidőket saját hallgatóik számára. A szak adminisztrációjának a feladata ezek ellenőrzése és szükség esetén szankcionálása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a hallgató a szak által előírt időpontnál később adta le címbejelentőjét, akkor a szaknak jogában áll megtagadni a szakdolgozat benyújtásához szükséges témavezetői és / vagy szakfelelősi aláírást.)


Bővebb információ: TVSz 41. §, BTK Kari kiegészítő rendelkezések: 18. §.

A záróvizsga-jelentkezés a Neptunon keresztül, elektronikusan történik. 

x