Tájékoztató a járvány miatti veszélyhelyzet alatti elektronikus ügyintézésről 2020. április 1.

A járványügyi helyzet miatt a Tanulmányi Osztály távmunkában dolgozik, valamint ügyeletet biztosít.

Az Osztály munkatársai e-mailben érhetők el. E-mail írásakor a hallgatónak minden esetben meg kell adnia teljes nevét, születési adatait és Neptun kódját. Bármilyen ügyintézés kizárólag a Neptun rendszerben megadott e-mail-címről kezdeményezhető. A tanulmányi előadó az ügyintézés megkezdése előtt ellenőrzést végez.  Kérjük a hallgatókat, ellenőrizzék a Neptunban megadott e-mail-címüket, szükség esetén módosítsák azt.

A Tanulmányi Osztály munkatársainak e-mail-elérhetősége itt található:

http://btk.ppke.hu/hallgatoinknak/tanulmanyi-informaciok/a-tanulmanyi-osztaly-ugyfelfogadasi-rendje

Ügyintézés:

Hallgatói jogviszony-igazolás: e-mailben kérhető a tanulmányi előadótól. Az igazolás kiállításának célját jelezni kell. Az igazolást a Neptun rendszerben a Hivatalos bejegyzések felületre töltjük fel, a hallgató onnan töltheti le. A feltöltésről rendszerüzenetet érkezik. A hallgató kérése szerint postai úton is továbbítható – az első alkalmat követően a postázási díj megfizetése után. Az igazolás kiállítása irodai munkához kötött, ezért azt a hallgató tanulmányi előadójának jelzése után a keddenként és csütörtökönként ügyelő munkatársunk állítja ki és tölti fel a rendszerbe, vagy – kérés szerint – postázza. Kérjük a hallgatókat, idejében jelezzék igényüket és kövessék a Neptun rendszert.

Egyéb igazolások (pl. Nyugdíjfolyósító): a formanyomtatvány elektronikusan, szkennelve küldhető el a tanulmányi előadónak, vagy postai úton a Tanulmányi Osztály címére. Kérés szerint a tanulmányi előadó vagy szkennelve küldi vissza, vagy postai úton – az első alkalmat követően a postázási díj megfizetése után.

Tanulmányi bizottsági kérvény: elektronikusan küldhető el a tanulmányi előadónak. Az új formanyomtatvány megtalálható a honlapon. Kérjük, hogy az oktató és az intézetvezető közvetlenül a Tanulmányi Osztályhoz is juttassa el az e-mailes véleményezést. Ehhez a hallgatónak a véleményezés kérésekor (a kitöltött kérvény csatolása mellett) meg kell adnia tanulmányi előadója nevét és e-mail-címét.

Szakdolgozati témabejelentő: a honlapon szerkeszthető formában található nyomtatvány elektronikusan tölthető ki és csatoltan e-mailben küldhető el a tanulmányi előadónak.  A szakdolgozó hallgató a témavezető és az intézetvezető hozzájárulását e-mailben kérheti. Kérjük, hogy a témavezető és az intézetvezető közvetlenül a Tanulmányi Osztályhoz is juttassa el az e-mailes véleményezést. Ehhez a hallgatónak a véleményezés kérésekor (a kitöltött témabejelentő nyomtatvány csatolása mellett) meg kell adnia tanulmányi előadója nevét és e-mail-címét.

Szakdolgozat benyújtása: a szakdolgozat benyújtása csak a Neptun rendszeren keresztül történik. A benyújtáshoz szükséges Igazolás a szakdolgozat benyújtásához nyomtatvány elektronikusan tölthető ki és csatoltan e-mailben továbbítható a tanulmányi előadónak. Kérjük, hogy a témavezető közvetlenül a Tanulmányi Osztályhoz is juttassa el az e-mailes hozzájárulást. Ehhez a hallgatónak a hozzájárulás kérésekor (a kitöltött Igazolás csatolása mellett) meg kell adnia tanulmányi előadója nevét és e-mail-címét.

Plágiumnyilatkozat (szakdolgozat benyújtásához): a szakdolgozathoz aláírva, szkennelve kell feltölteni.

Formanyomtatványok elérhetősége:

http://btk.ppke.hu/hallgatoinknak/kerelmek-nyomtatvanyok

Diákigazolvány: a 2020. március 13-án küldött Neptun üzenet szerint.

Nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása: szkennelve küldhető a tanulmányi előadónak. A Tanulmányi Osztály jogosultsággal rendelkező munkatársa ellenőrzi azt az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjának nyelvvizsga-bizonyítványok eredetiségét lekérdező rendszerében.

2020. március 23.

Tanulmányi Osztály

x