Tanulmányi Bizottság (TB)

A Tanulmányi Bizottsághoz szóló kérelmek leadási határideje:
2021. június 15. kedd 16.00


Tájékoztató a Tanulmányi Bizottság ügyrendjéről
A hallgató a Tanulmányi Bizottság (TB) hatáskörébe tartozó halasztott beiratkozás/bejelentkezés iránti kérvényét a 2020/2021. tanév tavaszi félévétől kizárólag a Neptun rendszeren keresztül tudja benyújtani. Hallgatói leírás:
http://ppke.hu/uploads/articles/2154342/file/Halasztott%20bejelentkez%C3%A9s_beiratkoz%C3%A1s%20ir%C3%A1nti%20k%C3%A9relem%20(301)%20(friss%C3%ADtve%202021.01.20.).pdf


A tanulmányi bizottsági kérvények leadása személyes, vagy elektronikus úton történik. A kérvény elbírálásához szükséges intézetvezetői, oktatói véleményezés (aláírás) megszerzése - mely az eredeti vagy digitális aláíráson kívül történhet e-mail-ben is - a hallgató feladata. Amennyiben az intézetvezető/oktató e-mailben küldi el a hallgatónak a véleményezést, a hallgató kötelessége azt a kérvényhez csatolni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tanulmányi Bizottság csak a formai követelményeknek megfelelő, szabályosan benyújtott kérvényeket bírálja el.

Tanulmányi Bizottsági Kérvény 

(Kérjük, hogy Firefox böngésző alatt nyomtassa a kérelmet.)

x