Tanulmányi Bizottság (TB)

Tanulmányi Bizottsághoz szóló kérvények

A Tanulmányi Bizottsághoz szóló kérelmek leadási határideje:

2021. január 28. csütörtök 16.00

Tájékoztató a Tanulmányi  Bizottság ügyrendjéről

A tanulmányi bizottsági kérvények leadása személyes, vagy elektronikus úton történik. A kérvény elbírálásához szükséges intézetvezetői, oktatói véleményezés (aláírás) megszerzése - mely az eredeti vagy digitális aláíráson kívül történhet e-mail-ben is - a hallgató feladata. Amennyiben az intézetvezető/oktató e-mailben küldi el a hallgatónak a véleményezést, a hallgató kötelessége azt a kérvényhez csatolni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tanulmányi Bizottság csak a formai követelményeknek megfelelő, szabályosan benyújtott kérvényeket bírálja el.

Tanulmányi Bizottsági Kérvény 

(Kérjük, hogy Google Chrome böngésző alatt nyomtassa a kérelmet.)

x