Tehetséggondozási program

Tájékoztató
a SODALITAS tehetséggondozási programról

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara biztosítani kívánja azt, hogy a tantervben szereplő képzési lehetőségeknél többre vágyó tehetséges hallgatók lehetőséget kapjanak tudásuk bővítésére és elmélyítésére, valamint az általuk választott témában való kutatásra. A program közösségként és társaságként fogja össze a hallgatókat és azokat az oktatókat, akik segítik a hallgatók önképzését és a tudományos életbe való bekapcsolódását. Azért választotta a Tehetségtanács, a program létrehozója és vezetője a SODALITAS nevet, hogy ezt az összetartozást kifejezze.

Egyik, már végzett hallgatónk az alábbi szavakkal jellemezte a programot:

"A Sodalitas Tehetségprogram nem csak egy lehetőség a fejlődésre, hanem egy olyan szellemi közösség, aminek részese lenni megtiszteltetés."

x