Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Verseny

Felhívás a felsőoktatási intézmények 2021. évi Szép magyar beszéd versenyére

A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2020/2021-es tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelvkiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A pedagógia, azaz az „embernevelés” fogalmát kiszélesítve várjuk a
jogtudományi karok hallgatóit is, akiknek a mindennapi munkájában a
retorikai elemek biztos használatának szintén nagy a jelentősége.

Péchy Blanka művésznő, a Kazinczy-díj alapítója, a világi és egyházi felsőfokú intézményekre is kiterjesztette alapítványát. Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.


A versenyfeladat:
 

A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20-21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másik szöveget a verseny helyszínén kapják meg, és 20 perc felkészülési idő után olvassák fel.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

  • a) jó szövegértés és szöveghűség,
  • b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
  • c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
  • d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.


Kérjük az illetékes tanszékeket, illetőleg a beszédművelés oktatóit, hogy különös gondot fordítsanak ezekre a szempontokra a versenyzők felkészítésekor és a helyi versenyek megrendezésekor.

Az országos döntőt 2021. május 14-én (pénteken) rendezzük meg Esztergomban. A verseny a tavalyihoz hasonlóan online módon kerül megrendezésre. 

A versenyzők az egy gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20-21. századi esszé- vagy szépprózai szabadon választott szöveget e-mailben elküldik a rendező intézmény számára, és a felolvasásról készült felvételt mp4 formátumban egy fájlküldő felület segítségével (link) továbbítják 2021. május 7-ig a kazinczy@btk.ppke.hu címre. Kérnénk, hogy a felvételek elkészítése során ügyeljenek a jó hangminőségre, és a közeli képre (deréktól felfelé). A beérkező felvételeket sorszámmal látjuk el, így biztosítva az anonimitást a döntő lebonyolítása során. A zsűri a beérkezett anyagok kiértékelését a szervező intézményben személyes jelenléttel végzi a verseny délelőttjén. 

kötelező szöveget a verseny előtti napon (május. 13.) e-mailben, titkosított dokumentum formájában küldjük el a versenyzőknek. A dokumentumot feloldó, személyre szabott kódot a verseny napján kapják meg a résztvevők a sorszámuk szerint előre beosztott időpontokban, SMS-ben. 20 perc felkészülési idő után behívjuk őket egy előre kiküldött linken keresztül az online felületre (Teams), ahol a zsűri előtt felolvassák a szöveget.

A zsűri értékelését követően a kialakult sorrend szerint történik az ünnepélyes eredményhirdetés, online formában.

Az SMS kiküldéséhez szükségünk van a döntőbe jutott versenyző telefonos elérhetőségére, ezért kérnénk a felvételek beküldésével egy időben adják meg telefonszámukat is.

A rendezvény szervezése érdekében kérjük a felsőoktatási pedagógiai intézményeket, hogy 2021. április 30-ig ezen a linken szíveskedjenek megküldeni a kiválasztott versenyző(k) és a részt vevő tanár(ok) nevét: 

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre a kazinczy@btk.ppke.hu e-mail címen.

Az országos döntő legjobb versenyzői (a létszámtól és a verseny színvonalától függően 10-15 fő) Kazinczy-érmet és pénzjutalmat kapnak. Sor kerül különdíjak és könyvjutalmak odaítélésére is.                                                             

Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság
Anyanyelvápolók Szövetsége
PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ


A felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett szép magyar beszéd versenyének módosított szabályzata a járványügyi helyzetre vonatkozóan

A felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett szép magyar beszéd versenye az egyik legrégebbi, legnagyobb múltra visszatekintő anyanyelvi verseny. Kodály Zoltán felhívására már 1939-ben, 1940-ben és 1941-ben is rendeztek kiejtési versenyt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Később, 1965-ben Péchy Blanka művésznő kezdeményezésére hirdették meg a szép magyar beszéd versenyét középiskolásoknak, majd a pedagógusjelöltek először 1973-ban Pécsett vehettek részt a Kazinczy-versenyen.

A felsőoktatási intézmények maguk szervezték/szervezik meg a helyi válogatót, ahonnan az országos, illetve Kárpát-medencei döntőre a legjobb hallgatóikat delegálták. 2009-től a tanárjelöltek mellett teológus és joghallgatók is részt vehetnek a versenyen.

A 2021. évben a döntő online formában szerveződik 2021. május 14-én 13 órai kezdettel. Az ünnepélyes eredményhirdetésre is ebben a formában kerül sor.


A verseny célja

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. 


Résztvevők

A Szép Magyar Beszéd versenyen részt vehetnek az ország és a határon túli területek magyar nyelvű, elsősorban pedagógusképző intézményei, jogi karai és teológusképző intézményei. Az egyes intézményekből résztvevő hallgatók létszáma mellékletben olvasható. Azok az intézmények (karok), amelyeknek a megelőző évben volt Kazinczy-érmes hallgatójuk, plusz egy főt nevezhetnek a versenyre.

A döntőt szervező intézmény (kar/tanszék) a táblázatban megadott létszámon felül plusz egy főt indíthat a versenyen.

Az országos döntőn csak azok a versenyzők indulhatnak, akik még nem nyerték el a Kazinczy-érmet. 


A felsőoktatási intézmények házi fordulói

A döntőt megelőző egyetemi versenyeket minden intézmény saját hatáskörben szervezi meg. Ahol nincs összegyetemi verseny, ott karonként általában max. 1 versenyző nevezhető (lásd. a mellékletet). Az összegyetemi versenyről továbbjutók esetében nem számít, hogy a versenyzők melyik karra járnak, de feltétel, hogy pedagógus-, jogász- vagy teológushallgatók legyenek.


Az országos döntő menete, feladatai

A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). 

A szabadon választott szöveget emailben, a felolvasásról készült felvételt tömörített formában továbbítják a rendező intézmény számára (esztergom@btk.ppke.hu) az online döntő előtt, 2021. május 7-ig, amelyet a zsűri az online döntő előtt kiértékel.

A kötelező szöveget jelentkezők a verseny napján kapják meg az előre megadott időpontban elektronikusan, és 20 perc felkészülési idő után kapcsolódnak be a megadott online felületen, ahol a zsűri előtt felolvassák a szöveget.


Jelentkezés

A döntőbe jutott hallgatók jelentkezését az intézményi felelős versenyszervező juttatja el a döntő szervezőinek 2021. április 30-ig. A szervezők a felhívásban az országos döntő időpontját is meghatározzák.


Értékelés

A versenyzők teljesítményét szakmailag kompetens zsűri bírálja el fonetikusok, beszédtanárok, előadóművész, kommunikációs szakemberek részvételével. A zsűritagokat a szervezők és a zsűri elnöke kéri fel. A zsűri a beérkezett anyagok kiértékelését a szervező intézményben, személyesen vagy online jelenléttel végzi. Az értékelést követően kialakult sorrend szerint történik az ünnepélyes eredményhirdetés, online formában.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

  • jó szövegértés és szöveghűség,
  • a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
  • a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
  • jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.
x