A pedagógusképzés múltja, jelene és jövője 2017. szeptember 12.

A PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ szervezésében jubileumi tudományos konferenciát rendez az esztergomi érseki tanítóképzés 175., az óvodapedagógus-képzés 125. és a tanárképzés 25. évfordulója megünneplésére esztergomi képzési helyszínén

„Immár kívántatik, hogy minden atya és anya meggondolja,
amit Szent Jeronimus és Aranyszájú Szent János mondottak,
tudniillik, hogy: nem kevés érdeme vagyon Isten előtt, aki fiát jól neveli.
Tanítsad azért fiadat és megvigasztal téged, mind e világon,
s mind az örök boldogságban gyönyörködtetvén lelkedet.
Kit engedjen mindnyájunknak az Atya, Fiú, Szentlélek Úristen. Amen."
(Pázmány Péter)

Konferenciafelhívás

A konferencia időpontja: 2017. november 10. (péntek)
A konferencia helyszíne Esztergom, Majer István út 1-3.
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 25.

Az egynapos tudományos eszmecserét az óvodapedagógia, a tanítóképzés, a tanárképzés, valamint a mentori munka aktuális kérdéseiről bármely kapcsolódó tudományterületen, valamennyi hazai képzőhely körében meghirdetjük, továbbá az elmélet és gyakorlat kölcsönösségének jegyében a gyakorlati terep, azaz az óvodák és az iskolák képviselőinek bevonását is tervezzük. Kifejezetten várjuk tehát az egyetemeken, főiskolákon oktató kollégák mellett a gyakorló pedagógusok, mentorok és óvodapedagógusok szekció-előadásait is!

A konferencián a következő szekciókat tervezzük: óvodapedagógusi, tanítói, tanári és mentori szekció.

A konferencia napjának tervezett programja: 10 órától plenáris előadásokra kerül sor, ezt közös ebéd követi. Az ebédszünetben az érdeklődőknek rövid sétára is lehetőségük nyílik az esztergomi Várhegyen, idegenvezetővel. A tanácskozás az ebédszünet után különböző szekciókban folytatódik, majd este 18 órára tervezzük a konferencia zárását.

A konferenciához kapcsolódva egy lektorált tanulmánykötetet kívánunk megjelentetni, melyhez várjuk a kollégák – lehetőség szerint konferenciánk címéhez is kapcsolódó – pedagógiai, pszichológiai vagy módszertani témájú írásait.

Szeretettel várjuk jelentkezésüket tervezett előadásuk témacímével és rövid előadás-összefoglalóikkal 2017. szeptember 25-ig. A tanulmány nem feltétele a jelentkezésnek, csak felkínált lehetőség. A konferencián előadásra szánt téma összefoglalója szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 2500 karakter terjedelmű szöveg. A tanulmánykötetbe szánt tanulmány szóközökkel együtt legalább 20 ezer, legfeljebb 60 ezer karakter terjedelmű szöveg lehet.

A tanulmányok beküldési határideje: 2017. november 12.

A konferenciára jelentkezni az innen letölthető jelentkezési lappal lehet. A tanulmányok esetén követendő formai előírásokat itt érhetik el.

A konferencián való részvétel díja 6.000 forint, amely magában foglalja az előadás lehetőségét (kérdésekkel, válaszokkal együtt legfeljebb 20 percben), a konferencia ideje alatt bármely további szekció látogatását, az előadások absztraktjait is tartalmazó jubileumi füzetet, a regisztrációs csomagot (mappa, lapok, toll), az ebédet és a frissítőket. A részvételi díj befizetésével kapcsolatos tudnivalókat jelentkezésükre küldött válaszunkkal egy időben kapják meg a jelentkezők.

A részvétel Karunk kollégái számára díjmentes, de a jelentkezés regisztrációhoz kötött.

A konferencia – erre az alkalomra használt – e-mail címe: esztergom@btk.ppke.hu. Tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lapokat, a tartalmi összefoglalókat, a publikálásra szánt tanulmányokat, továbbá a konferenciával kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket erre az e-mail címre küldjék!

Kérjük, hogy kollégáit is tájékoztassa az eseményről!

x