Felhívás

A felhívás szövegének letöltése pdf-ben: innen. Módosított határidő: 2019. november 15. péntek éjfél.

MŰFORDÍTÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2019

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Fordító és tolmács mesterszakja (továbbiakban FTMA) műfordító pályázatot hirdet az Egyetem összes hallgatója számára.

A pályázat lebonyolítója az FTMA, szakmai védnöke a Magyar Műfordítók Egyesülete.

Pályázhat az Egyetem összes hallgatója (aki pályázata benyújtásakor hallgatói jogviszonyban áll a Pázmánnyal). A pályázat jeligés. Egy hallgató több pályaművet is beadhat.

Forrásnyelv: angol, francia, olasz, német, spanyol.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

  1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap. (Innen letölthető.)
  2. Fordítás beküldése (egy kötelező és egy szabadon választott irodalmi szöveg, utóbbi maximum 20.000 leütés (fél szerzői ív) lehet.
  3. Csak azonos műnemű fordításokat lehet beadni (azaz két verset, két novellát, két esszét vagy két drámarészletet).
  4. Kizárólag a szabadon választott dráma lehet részlet.
  5. Indokolt esetben választható olyan eredeti is, amelynek már jelent meg magyar fordítása, ilyenkor a pályázó kell megindokolja, miért tartja szükségesnek az újrafordítást.

A pályázat benyújtásának formája:

A kötelező forrásnyelvi szövegeket a PPKE BTK FTMA oldaláról, Shibboleth hozzáféréssel lehet letölteni, a fordításokat pedig, kérjük, Galambos Dalmának juttassák el a galambos.dalma.gyorgyi@btk.ppke.hu e-mail címre.

Beérkezési határidő: (2019. október 23-a, szerda éjfél.) Módosított határidő: 2019. november 15. péntek éjfél. (Az e-mail elküldésének időpontját vesszük figyelembe.)

Az elbírálás határideje: 2019. november 30-a. Ünnepélyes eredményhirdetés: 2019. december 6-án, pénteken a MEGY és a PPKE BTK FTMA képviselőinek jelenlétében.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

  • a pályázati feltételeknek nem felel meg,
  • hiányos a mellékelt dokumentáció,
  • az adatlap hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
  • határidőn túl történik a benyújtása.


A pályázat elbírálása
:

A pályázatot az FMTA oktatói és a MEGY felkért műfordítói bírálják. A három legjobb fordítást díjazzuk. Holtverseny esetén annyit, ahány fordítás azonos pontszámot ér el. A bírálók eredményhirdetésig nem férnek hozzá a pályázók nevéhez, kizárólag jelige alapján azonosítják a fordításokat.

Az értékelés szempontjai:

A beadott fordítások minősége (stílus, szórend, -kincs és -választás, ritmus, szövegértelmezés és -koherencia, műfaji hagyományok figyelembevétele, nyelvhelyesség, gördülékenység, versforma, kimondhatóság, humor, kreativitás stb.)

A pályázatbeadással kapcsolatos további információkért keressék Galambos Dalmát: galambos.dalma.gyorgyi@btk.ppke.hu.

Budapest, 2019. szeptember 16.

x