Oktatók

Az FT MA oktatói

Fogadóórák előzetes megbeszélés szerint a Sophianum tanári szobájában

Utolsó frissítés: 2020.08.20.

Ambrózy István

Ambrózy István okleveles közgazda (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem), angol nyelv és irodalom tanár (ELTE Bölcsészkar), tolmács és fordító. Munkahely: 1970-1997 között Külkereskedelmi Főiskola, Angol nyelvi tanszék (tanársegéd, adjunktus); 1997- Alfa-Lingua Nyelviskola KKT (tulajdonos, ügyvezető). Tolmácsolási tevékenysége (magyar-angol/angol-magyar, szinkron és konszekutív) 1974-től: min. 2500 nap. Főbb megrendelői: Európai Unió szervezetei (a Bizottság és a Parlament ülései Brüsszelben, Strasbourgban, Luxemburgban és Magyarországon, jogharmonizációs tárgyalások a Bizottság szervezésében, az EU által az ELTE-n szervezett tolmácsképzés oktatója és vizsgáztatója), EUROJUST, az EU bűnüldözési együttműködési szervezete (Hága), Európa Tanács, Nemzetközi Rendvédelmi Akadémia, Budapest, ENSZ Menekültügyi Főbiztossága. Link: e-mail

Ádám Anikó

Ádám Anikó 2000 óta oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia Tanszékén. Intézet- és tanszékvezető egyetemi docens. Francia és frankofón kultúrák és irodalmak oktatásával foglalkozik. Szűkebb szakterületei: irodalomelmélet, francia irodalomtörténet. Link: részletes profil

Bakucz Dóra

Egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK, Romanisztikai Intézet, Spanyol Tanszék. Tanulmányait az ELTE Bölcsészkarán végezte magyar és spanyol szakon, valamint a spanyol szak keretein belül részt vett a Katalán Filológiai Program specializációs képzésében. Doktori fokozatát ugyanitt, az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szerezte 2010-ben. Comenius ösztöndíjjal egy évig Németországban tanított spanyol nyelvet és magyar kultúrát, 2000-től pedig hét éven keresztül a Károlyi Mihály Spanyol-Magyar Tannyelvű Gimnáziumban dolgozott spanyol-, valamint magyar nyelv és irodalom tanárként. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem spanyol szakának 2006 óta munkatársa, kezdetben óraadó oktatóként, 2011-től pedig adjunktusként. A tanítás mellett műfordítással foglalkozik, katalán és spanyol nyelvből fordít. Fő kutatási területei: latin-amerikai egypercesek, kortárs spanyol és katalán nyelvű színház, palimpszesztikus irodalom, komparatisztika
Linkek: emailpublikációk, részletes profil

Berzeviczy Klára

Berzeviczy Klára a PPKE BTK Germanisztika Tanszékének adjunktusa. Előadásokat és szemináriumokat tart a német kultúrtörténetről, régi német irodalomról, a felvilágosodás és a klasszika irodalmáról és német szaknyelvből. Kutatási területe: utazási irodalom, középkori német "enciklopédiák", magyarországi német kéziratok. Linkek: PPKE BTK Germanisztika oktatói oldal,profil az mta.hu-n

Beták Patrícia

Link: TIPS tolmácsprofil

Bozsik Gyöngyvér

Bozsik Gyöngyvér angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, gazdasági és társadalomtudományi szakfordító és tolmács, Európai uniós konferenciatolmács, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának abszolvált hallgatója, a PPKE BTK Angol-Amerikai Intézetének oktatója. Linkek: e-mail, részletes profil

Csörgő Zoltán

Link:

Dabis Melinda

Dabis Melinda az Angol-Amerikai Intézet Fordító és Tolmács MA képzésén oktat, valamint szabadúszó szakfordító és tolmács. A PPKE angol és német szakán szerzett bölcsész és nyelvtanári diplomát, majd elvégezte a BME fordító és tolmácsképzését és az ELTE konferenciatolmács-képzését angol-német-magyar nyelvkombinációban. Linkek: e-mail, részletes profil

Finbar Dineen

My experience, qualifications and skills are in four main areas: 1. Language and Communication (Language teaching, Transnational communication, Translation (HU to EN), New Media Marketing); 2. Computing (Enterprise applications (J2EE), Social media applications (Open Social, Facebook...), Web design and presence; 3. Business (Project Management, Negotiation skills, ICT strategy); 4. Research (Learning technologies and methodologies, Information retrieval, Quantitative and qualitative analysis, Linguistics). I am a specialist in management, design and information transfer within International contexts. I help individuals and organisations develop and make best use of their communicative potential and ICT in complex, heterogeneous business environments. I have over 15 years development and design experience in ICT, more than 20 years in language teaching and in business. Over this time I have worked in the UK, Hungary, Spain and remotely for international clients. I hold 2 MSc's in computing in Human Computer Interaction and Artificial Intelligence. I was also awarded the John Whiting Memorial prize for my 'outstanding contribution' to the work of Heriot Watt University (UK). Link: e-mail

Domokos György

1963-ban született Budapesten. Matematikus és középiskolai olasztanár diplomát szerzett az ELTÉ-n, ugyanitt szerzett egyetemi doktori, majd PhD fokozatot. A PPKE oktatója 1994 óta. Kutatási terület: olasz nyelv és dialektusai, olasz nyelvtörténet, újlatin nyelvek és filológia.
Linkek: részletes profil, e-mail

Galambos Dalma

Galambos Dalma a PPKE BTK Fordító és tolmács mesterképzési szakának megbízott óraadója. Tanulmányait az ELTE BTK-n végezte latin-magyar szakon.
2007 óta fordít és lektorál irodalmi és szakszövegeket egyaránt.
2004 óta aktívan tanít.
Link: e-mail

Gerstner Károly

Gerstner Károly a PPKE BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszékének docense, az MTA Nyelvtudományi Intézete Szótári Osztályán tudományos főmunkatárs. Link: részletes profil

Owen Good

Owen Good angol fordító, angol nyelvtanár és fordítási tanár. 2011-ben University College London egyetemen diplomázott magyar és elméleti nyelvészeti szakokon. 2014-óta tanít a PPKE BTK-n, de angol nyelvtanárként tanított iskolákban Budapesten és Londonban. Linkek: e-mail, profil

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván angol nyelvtanárként, spanyol szakos bölcsészként, szakfordítóként és európai uniós konferenciatolmácsként végzett, majd fordítástudományi doktori fokozatot szerzett az ELTE-n. 2001 és 2011 között az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítója, bírósági tolmácsa, vezető lektora, végül fordítási igazgatója. 2011-től 2016-ig szabadúszó fordító, lektor és tolmács, 2016-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa. Kutatási területe a lektorálás, a fordítás nyelvhelyességi kérdései és a nyelvi kontaktológia.
Linkek: részletes profil, e-mail

Illés Györgyi

1990-ben végzett az SZFE színművész szakán. A budapesti Katona József Színház tagja lett, ahol húsz évet töltött színészként, majd beszédtrénerként. Saját beszédművészet oktatási módszert dolgozott ki, melyet 2000 óta tanít az SZFE-n. 2002-től öt éven át óraadó oktató volt a Zeneakadémia ének-opera, egyházzene és karvezető tanszékein. Színházi rendezései: Gilgames (Katona József Színház, Kamra 2005),7X (Madách Színház, Tolnay Szalon 2009). Könyvei: Beszéd 1. (Escript Kiadó, 2005), Beszéd utca (Naphegy Kiadó 2010). A beszed.hu internetes hírportál egyik vezetője. Saját cége a Beszédcentrum, ahol vezető politikusok és üzletemberek retorikai fejlesztésével foglalkozik. Linkek: e-mailhonlapprofil a SZFE-n

Karáth Tamás

Karáth Tamás egyetemi adjunktus 1999 óta oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Angol Intézetében elsősorban az angol-amerikai történelemmel és kultúrával, valamint az angol középkori irodalommal kapcsolatos kurzusokat. Kutatási területe a középkori színház, a későközépkor vallásos élete és szellemi kultúrája, ortodoxia és eretnekség a későközépkori Angliában, valamint a középkori misztika. Link: részletes profil

Kiss Kornélia

Kiss Kornélia műfordító, a PPKE BTK Francia Tanszékének oktatója, a PPKE BTK Doktori és Habilitációs Iroda irodavezetője. A Műfordítók Országos Szövetségének tagja, a Société Internationale Arthurienne rendes tagja, az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ külső szakértője, a Tempus Közalapítvány külső szakértője (felsőoktatás és K+F területen). Link: részletes profil

Kovács László

Kovács László szakfordító, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetemen végzett gépészmérnökként 1999-ben, szakfordító-tolmácsként 2007-ben, valamint 2004-ben elvégezte a Magyar Nemzeti Múzeum fém szakrestaurátor képzését. 1996 óta foglalkozik fordítással, 1999-ben alapított fordító vállalkozása, a TÉK Kft. a szoftverfordítás magyarországi piacának jelentős szereplője. A műszaki fordítási tevékenység mellett ő felelős a cég fordítástechnológiai hátteréért és infrastruktúrájáért. 2013 óta oktat fordítástechnológiát a PPKE BTK fordítóképzésén. Fő érdeklődési területe a gépészeti szakfordítás, valamint a fordítástechnológia. Link: e-mail

Laszkács Ágnes

Linkek:

Lukácsi Margit

Lukácsi Margit a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Olasz Tanszékének adjunktusa. Fordítástechnikát, nyelvfejlesztést, kultúrtörténeti tárgyakat és XIX-XX. századi olasz irodalmat tanít. Kedvenc területe a XX. századi (főként kortárs) olasz irodalom és művészet, és általában véve az irodalom és a vizuális művészetek kapcsolata. Link: részletes profil

Mátyus Norbert

Linkek: részletes profil, e-mail

Miklódy Dóra

Linkek: TIPS-profil, e-mail

Armando Nuzzo

"A '80-as évek második felében a Római Egyetemen a magyar mellett románul, szlovákul, törökül tanult, aztán fő szakának végül a magyart választotta. Érdekelte ez a nyelv, és ez a kultúra, amely a vérzivataros évszázadok ellenére is fennmaradt. 2005 óta Magyarországon él, akkor ajánlottak számára állást a Pázmány Romanisztikai Intézetének Olasz Tanszékén. Tanít egyebek között olasz történelmet és irodalomtörténetet, latint, országismeretet. Oktat az irodalomtudományi doktori iskolában is. Armando Nuzzo nem csak itt közvetíti az olasz kultúrát, hanem Olaszországban a magyart: fordított olaszra Balassit, Ottlikot és Rejtőt. Ráadásul olasz levéltárakban magyar történelmi dokumentumok után kutat."
Linkek: részletes profil: "A Pázmány olasz hungaristája", e-mail

Ringwald Judit

Linkek: Ringwald Judit és Szomráky Béla: Tolmácsolás: mesterség? művészet?TIPS-profil,  e-mail

Richard Robinson

Richard Robinson 2000 óta gyakorló fordító. Mindig angolra fordít, többnyire magyarról, de olykor franciáról, olaszról is. 1988-ben végzett az angliai readingi egyetemen zeneművészeti szakon, és most is a zenetudományi szövegekben mozog leginkább otthonosan. Ezen kívül fordít szépművészeti, társadalomtudományi, és általános gazdasági szövegeket. Fontosabb megjelent fordítások: Zombory, Máté: Maps of Remembrance. Space, belonging and politics of memory in Eastern Europe. 311 pp. (L'Harmattan, Budapest, 2012); Eckhardt, Mária: Franz Liszt's Oratorio Christus and the Budapest Academy of Music. (Helikon Kiadó, Budapest, 2011); Csupor, István: Ceramic Folk Art of the Great Plain (Novella Kiadó, Budapest, 2010); Bodor, Kata: "A Hungarian View of the Vienna Secession (1897–1905)" In: Nuda Veritas. Gustav Klimt and the Origins of the Vienna Secession. 1895–1905. Exhibition catalogue. (Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2010); Gál, Vilmos: Hungary at the World Fairs 1851–2010. 292 pp. (Holnap Kiadó, Budapest, 2010); Sleeve notes for BMC records (2004–present); Sleeve notes for the New Bartók Series for Hungaroton (2007–2008); Kass János, interjú, In: Bibliográfiai tételek Kass János életművéhez (Mozaik kiadó, Budapest, 2007); The Book of Vladimir Péter (Terc Kft, Budapest, 2007) (Liz Szász közreműködésével). Linkek: e-mail, személyes honlap

Sellei Iván

Sellei Iván angol szakfordító, szaklektor, konszekutív szaktolmács és nyelvtanár. Fordítóként és tolmácsként magyarról angolra és angolról magyarra tesz át szövegeket, főleg a következő témákban: szociológia, esztétika, filozófia, közgazdaságtan, pénzügy, jog, történelem, politika, közigazgatás és sport.
Linkek: LinkedIn oldal, e-mail

Michele Sità

Michele Sità a 2002-2003-as tanévtől folytat oktatói tevékenységet a PPKE BTK Olasz Tanszékén. Oktatott kurzusok: országismeret; nyelv- és stílusgyakorlat; filozófiatörténet; az olasz film története. Link: részletes profil

Tom Sneddon

Linkek: részletes profil, e-mail

Sohár Anikó

Sohár Anikó egyetemi docens, műfordító. 2000-2001-ben a Miskolci Egyetem Angol Irodalmi Tanszékén tanított, majd 2002-től 2014-ig a Nyugat-magyarországi Egyetemen, előbb a Közművelődési, majd az Idegen Nyelvek és Irodalmak Tanszékén. 2014. február elseje óta a PPKE BTK Angol Tanszékének oktatója. Fő érdeklődési területe a fordítástudomány, műfordítás, fordítóképzés, fantasztikus irodalom. Link: részletes profil

Somló Ágnes

Somló Ágnes egyetemi adjunktus 1997 óta tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarán, elsősorban műfordítást és irodalmat, illetve vezeti az Angol Intézet és a Továbbképzési Osztály fordítói programjait. A fordítás és a fordításelmélet kérdésein túl a XIX-XX. századi drámával és az angol nyelvű afrikai irodalommal foglalkozik. Vezeti az Angol-Amerikai Intézet Műfordító Műhelyét (melynek tevékenységéről itt is olvashatunk). Link: részletes profil

Somogyi Judit

Linkek: kari profil, e-mail

Szarka Lucia

Linkek: részletes profil, e-mail

Szöllősy Judy

Linkek: személyes honlap, e-mail

Szomráky Béla

Szomráky Béla 2002-től a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemen (a strasbourgi Marc Bloch európai uniós egyetem budapesti tagozatának tolmácsképzésén) óraadó, 2006-tól címzetes egyetemi docens, 2008-tól óraadó az ELTE BTK-n (tolmácsképzés), 2014-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Tevékenysége: Több mint ezer munkanapnyi szinkrontolmácsolás (gazdasági, politikai, társadalomtudományi, művészeti konferenciák, filmek, stb.). A rendszerváltást követően az összes magyar-olasz csúcstalálkozó (államfői, miniszterelnöki), a legtöbb magyar - szentszéki találkozó (köztük mintegy 20 pápai audiencia államfőkkel, miniszterelnökökkel, házelnökökkel, az utolsó Áder Jánossal Ferenc pápánál), száznál több miniszteri szintű tárgyalás tolmácsolása. Tolmácsolás az olasz nagykövetek, apostoli nunciusok bemutatkozó- ill. búcsúlátogatásain, tárgyalásain, a Szentszéki - Magyar Vegyes-bizottság ülésein. Több tízezer oldal fordítás (regények, színdarabok, forgatókönyvek, filmek stb.) A Külügyminisztérium megbízásából államfői, miniszterelnöki levelek fordítása, ad hoc szakértés (pl. a Szentszéki - Magyar Megállapodás lektorálása). Kitüntetések: Az Olasz Szolidaritás Csillagrendjének lovagkeresztje (2002), Az Olasz Köztársaság Érdemrendjének lovagkeresztje (2007), A Magyar Érdemrend lovagkeresztje (2012), Az Olasz Köztársaság Érdemrendjének tisztikeresztje (2013). Linkek: Ringwald Judit és Szomráky Béla: Tolmácsolás: mesterség? művészet?e-mail

Varga Emese

Linkek: TIPS-profil, e-mail

Varga Emília

Linkek: részletes profil, e-mail


Korábbi oktatóink

Bendik József

Bendik József középiskolai tanár, idegenvezető-tolmács, egy kárpátaljai ukrán általános és középiskola után, a kijevi Idegennyelvek Főiskolája angol-francia szakán, valamint az Intourist utazási iroda szaktanfolyamán végezte tanulmányait. 1976-os magyarországi áttelepülését követően egy nemzetközi szervezet fordítóirodáján dolgozott, ahol konferencia-tolmácsolást is tanult. 1987-ben doktorált az ELTE bölcsészkarán és megvédte The Prosody of Conference Speech című kandidátusi disszertációját. A 90-es évek elejétől magánvállalkozóként tolmácsol és fordít, később óraadóként tolmácsolást oktat a miskolci egyetemen, a budapesti Corvinus egyetemen. A PPKE-n 2011 óta oktat. 2014-ben közzétette Introduction into Interpreting című oktatói jegyzetét. Legutóbbi nyelvi közvetítéssel foglalkozó publikációja a Szaknyelv és szakfordítás folyóiratban jelent meg 2013-ban. Linkek: e-mailprofil az mta.hu-n

Berkes Anita

Fordítás, CAT.
Linkek: e-mail, profil.

 
 

Nick Bodóczky

Link: e-mail

Földváry Kinga

Földváry Kinga a PPKE BTK Angol Tanszékének adjunktusa. Az ELTE Reneszánsz és Barokk Angol Irodalom doktori programján szerzett PhD fokozatot 2005-ben, disszertációját Shakespeare Hamlet és Lear király című tragédiáiról írta. 2003 óta a PPKE oktatója, 2008 tavaszától egyetemi adjunktus. Az angol irodalom mellett tanít jogi angol szaknyelvet, populáris irodalmat és vizuális kultúrát. Link: részletes profil

Fóris Ágota

Fóris Ágota, habil. (2006), PhD (2002), nyelvész. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK) vezetője. A PPKE Fordító és tolmács mesterképzési szakán 2012 óta oktat. Kutatási területe a lexikográfia, a terminológia, a műszaki és tudományos szókincs vizsgálata. A magyar–olasz és az olasz–magyar műszaki-tudományos szótár szerkesztője és szerzője, a Szótár és oktatás, a Hat terminológia lecke, és a Kutatásról nyelvészeknek című könyvek és számos más publikáció szerzője. Az MTA Szótári Munkabizottság tagja (2002-től), az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság tagja (2008-tól), a MaTT (A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa) alapító tagja (2005-től), 2013-tól elnöke. A European Association for Terminology (EAFT) vezetőségi tagja (2009−2014), alelnöke (2010−2014). A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete tagja (1997-től), vezetőségi tagja (2002-től), alelnöke (2013-tól). Számos konferencia rendezője, illetve szervező- és programbizottságának tagja. A Magyar Terminológia folyóirat főszerkesztője (2008−2013), a Working Papers in Language Pedagogytanácsadó bizottsága, a Hungarian Electronic Journal of Sciences, az Alkalmazott Nyelvtudomány, a Fordítástudomány és a Terminologija folyóiratok szerkesztőbizottságának, illetve tanácsadó bizottságának tagja. Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjas (2003–2006), Bolyai János Posztdoktori Ösztöndíjas (2006–2008, 2012–2015). A Terminológia mesterszak létesítésének kezdeményezője és kidolgozója. Linkek: MTMTe-mailprofil a doktori.hu-n

Hatás Péter

 

Ocskóné Dókus Tünde

Dókus Tünde az ELTE Bölcsészkarán szerzett diplomát angol-orosz-lengyel nyelv és irodalomból. 1994-ben Oxfordban business executive képesítést szerzett, így az oxfordi vizsgaközpont vizsgáztatója lett. 1996-ban a Londoni Guildhall Egyetemen diplomát szerzett üzleti angol nyelvből. Doktori tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen végezte, Nemzetközi Tanulmányok szakon. 2002-ben szerezte meg PhD fokozatát. Az egyetem elvégzése után a Madách Imre Gimnáziumban oktatott angol és orosz nyelvet. 1984-1986 Líbiában, Tripoliban oktatott angol nyelvet a Magyar Nagykövetség iskolájában. 1986-1992 a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Vezetőképző Intézetében angol nyelvtanárként dolgozott. 1992-2010 a Budapesti Corvinus Egyetemen oktatott angol üzleti nyelvet, és szaktárgyakat angol nyelven. ( EU Issues, EU-USA Security Relations, Media Watch). 2001-től alapítója és vezetője volt a Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmácsképzésnek. Ezzel párhuzamosan vezette az angol nyelvű interkulturális- kommunikáció képzést. 2003 óta minden évben Erasmus vendégoktatóként tanít egy-egy neves európai egyetem Nemzetközi Tanulmányok szakán. Rendszeresen felkért előadó hazai és nemzetközi konferenciákon. 2011. január óta tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarának Angol Intézetében, ahol korábban docensként a Fordító és Tolmács MA szakfelelőse volt. Link: e-mail

Zita Veit

Veit Zita 2013 szeptembere óta megbízott óraadó a PPKE BTK Angol Tanszékén, 2015 februárja óta a PPKE BTK Germanisztika Tanszékén. 2015 májusa óta főállású az Angol-Amerikai Intézetben. Link: részletes profil

 

Ződi Zsolt

Linkek: e-mailprofil az mta.hu-n

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

x