Tantárgyleírások

(A magyar / angol nyelvű tárgyleírásokért kattintson a tárgy nevére. For the general course descriptions in Hungarian / English, click on the course names.)

---Alapozó törzstárgyak---

BBNAN00100   Bevezetés az angol irod.tudományba és irod.elméletbe / Introduction to literature in English

BBNAN00200   Bevezetés az angol nyelvtudományba / Introduction to English linguistics

BBNAN00300/10300   Országismeret: Nagy-Britannia / Introduction to Britain (ea., korábban gyak. / lecture, formerly sem.)

BBNAN00400/10400   Országismeret: Amerikai Egyesült Államok / Introduction to the USA (ea., korábban gyak. / lecture, formerly sem.)

BBNAN10500/20500   Angol nyelvgyakorlat 1 / Language practice 1

BBNAN10600/20600   Angol nyelvgyakorlat 2 / Language practice 2

BBNAN00700   Angol nyelvgyakorlat 3: Nyelvtan / Language practice 3

BBNAN00800   Angol nyelvgyakorlat 4: Nyelvtan / Language practice 4

BBNAN02300/20700   Angol esszéírás 1 / Essay writing 1

BBNAN02400/20800   Angol esszéírás 2 / Essay writing 2

BBNAN00900
  2017 előtt:   Angol nyelvi alapvizsga /
Basic (complex) language exam
  2017 után: Angol nyelvi alapvizsga / Basic (complex) language exam

KIVÁLTHATÓSÁG: Lásd: Szakajánló 4. pont. A szemináriumi órák látogatása a vizsga meglététől függetlenül kötelező. Egyéb vizsgák NEM váltják ki a vizsgát!

---Szakmai törzstárgyak---
Irodalmi modul

BBNAN01000   Az angol irodalom története a kezdetektől John Miltonig / History of English literature from the beginning to John Milton

BBNAN01100   Az angol irod. története a restaurációtól a 19. sz. végéig / History of English literature from the Restoration to the end of the 19th century

BBNAN01200   Az angol irodalom története a modernizmus kezdeteitől / History of English literature since Modernism

BBNAN01300   Az amerikai irodalom története / History of American literature

BBNAN11000   Áttekintő angol irod. szem. 1: A kezdetektől John Miltonig / Survey literary seminar 1: from the beginning to John Milton

BBNAN11100   Áttekintő ang. ir. szem. 2: A restaurációtól a 19. sz. végéig / Survey literary seminar 2: from the Restoration to the end of the 19th century

BBNAN11200   Áttekintő angol irod. szem. 3: A modernizmus kezdeteitől / Survey literary seminar 3: from Modernism to the present

BBNAN11300   Áttekintő amerikai irod. szem. / Survey literary seminar: American literature

Nyelvészeti modul

BBNAN11700   Az angol nyelv kiejtése / The pronunciation of English

BBNAN11800/20900   Az angol nyelv szerkezete (2017-től) = Angol nyelvtan (2017-ig) / English grammar

BBNAN21000   Angol fonológia előadás English phonology (2017 előtt sávos tárgy)

BBNAN11500/21100   Bevezetés az angol nyelv történetébe Introduction to the history of English

BBNAN11600/21200   Bevezetés az angol dialektológiába / English dialects: an introduction

Nyelvi modul

BBNAN01900   Angol nyelvgyakorlat 5 / Language practice 5

BBNAN02000   Angol nyelvgyakorlat 6 / Language practice 6

BBNAN02100   Angol nyelvgyakorlat 7 / Language practice 7

BBNAN02200   Angol nyelvgyakorlat 8 / Language practice 8

BBNAN02700   Angol nyelvgyakorlat 9: vizsgaelőkészítő / Language practice 9

BBNAN02800   Angol nyelvi kompetenciavizsga / Language proficiency exam

KIVÁLTHATÓSÁG: Lásd: Szakajánló 4. pont. A szemináriumi órák látogatása a vizsga meglététől függetlenül kötelező. Egyéb vizsgák NEM váltják ki a vizsgát!

Történelmi-országismereti modul

BBNAN025/12500   Bevezetés Nagy-Britannia történelmébe / Introduction to British History

BBNAN026/12600   Bevezetés az Amerikai Egyesült Államok történelmébe / Introduction to the history of the USA

BBNAN13000   Brit társadalom és kultúra / British society and culture (2017 előtt sávos tárgy)

BBNAN13400   Amerikai társadalom és kultúra / American society and culture (2017 előtt sávos tárgy) 

---Irodalom és kultúra sáv---

(BBNAN13000   Brit társadalom és kultúra / British society and culture -- 2017-től kötelező tárgy)

(korábban / formerly: BBNAN03000   Angol-amerikai történelmi-kulturális előadás / Elective lecture on British-American history and culture)

(BBNAN031/131/23100   Elective lecture on Anglo-American literature 1: British literature -- 2017-től megszűnt)

(korábban / formerly: BBNAN13100   Angol-amerikai irodalmi előadás / Elective lecture on Anglo-American literature)

BBNAN13200   Angol-amerikai szövegolvasó szeminárium 1 / Close reading seminar 1

BBNAN13300   Angol-amerikai szövegolvasó szeminárium 2 / Close reading seminar 2

(BBNAN13400   Amerikai társadalom és kultúra / American society and culture -- 2017-től kötelező tárgy)

(korábban/formerly: BBNAN03400   Angol-amerikai történelmi-kulturális szeminárium / Elective seminar on British-American history and culture)

BBNAN035/13500   Angol-amerikai irodalmi szeminárium / Elective seminar on Anglo-American literature

(BBNAN13600   Elective lecture on Anglo-American literature 2: American literature -- 2017-től megszűnt)

BBNAN13700   Angol nyelvű irodalmak és kultúrák / English-language literatures and cultures

BBNAN21300   Az angol líra és dráma évszázadai / Centuries of English drama and poetry (2017-től)

BBNAN21400   Az angol próza évszázadai / Centuries of English prose  (2017-től)

---Nyelvészeti sáv---

(BBNAN04000   Angol fonológia előadás / English phonology -- 2017-től kötelező tárgy)

BBNAN04100   Angol mondattan előadás / English syntax

BBNAN04400   Angol fonológia szem. / English phonology

(BBNAN04500   Angol mondattan szem. / English syntax -- 2017-től megszűnt)

BBNAN21500   Választható nyelvészeti szeminárium = BBNAN046/14600   Választható nyelvészeti szeminárium 1 / Elective linguistics seminar 1

BBNAN21600   Választható nyelvészeti előadás = BBNAN042/14200   Választható nyelvészeti előadás 1 / Elective linguistics lecture 1

BBNAN21700   Haladó nyelvészeti szeminárium = BBNAN047/14700   Választható nyelvészeti szeminárium 2 / Elective linguistics seminar 2

BBNAN21800   Haladó nyelvészeti előadás = BBNAN043/14300   Választható nyelvészeti előadás 2 / Elective linguistics lecture 2

---Mű- és szakfordítás specializáció---

BBNAN22000 = BBNAN05000   Bevezetés a fordítás elméletébe / Introduction to translation studies

BBNAN22100 = BBNAN05100   Műfordítási gyakorlatok angolról magyarra 1 / Literary translation exercises: English to Hungarian 1

BBNAN22200 = BBNAN05300   Műfordítási gyakorlatok angolról magyarra 2 / Literary translation exercises: English to Hungarian 2

(BBNAN05200   Műfordítási gyakorlatok magyarról angolra 1 / Literary translation exercises: Hungarian to English 1 -- 2017-től megszűnt)

(BBNAN05400   Műfordítási gyakorlatok magyarról angolra 2 / Literary translation exercises: Hungarian to English 2 -- 2017-től megszűnt)

BBNAN22300 = BBNAN05900   Szakfordítás angolról magyarra / Specialized translation exercises: English to Hungarian

BBNAN22400 = BBNAN06000   Szakfordítás magyarról angolra / Specialized translation exercises: Hungarian to English

BBNAN06700   Számítógéppel támogatott fordítás (CAT) / Computer-assisted translation (CAT)

---Ír tanulmányok és angol nyelvű kultúrák specializáció (2017-től) / Ír tanulmányok és modern kultúra specializáció---

BBNAN22500   Modern ír történelemModern Irish history = BBNAN09000   Modern Írország 1: történelem, politika, kultúra / Modern Ireland 1: History, politics, culture

BBNAN22600 = BBNAN09100   Modern ír költészet és dráma / Modern Irish poetry and drama

(BBNAN09200   Modern Írország 2: történelem, politika, kultúra / Modern Ireland 2: History, politics, culture -- 2017-től megszűnt)

BBNAN22700   Bevezetés az ausztrál kultúrába / Introduction to Australia  (2017-től)

BBNAN22800 = BBNAN09300   Modern ír próza és film / Modern Irish fiction and film

BBNAN22900   Bevezetés a kanadai kultúrábaIntroduction to Canada (2017-től)

BBNAN23000   Az angol nyelvű kultúrák kölcsönhatásai / Interactions of English-language cultures (2017-től)

(BBNAN09400   Vizuális kultúra / Visual culture -- 2017-től megszűnt)

(BBNAN09500   Populáris irodalom és műfajai / Popular literature and its genres -- 2017-től az Amerikai tan. specializációban BBNAN24500)

(BBNAN09600    Modern dráma és színház / Modern drama and theatre -- 2017-től megszűnt)

(BBNAN09700    Kortárs médiumok: film és digitális kultúra / Contemporary media: Film and digital culture -- 2017-től megszűnt)

---Amerikai tanulmányok specializáció (2017/18-tól választható)---

BBNAN24000   Az Egyesült Államok társadalmi és politikai kérdéseiCurrent social and political issues in the United States

BBNAN24100   Az amerikai irodalom tematikai megközelítéseThematic approaches to American literary texts

BBNAN24200   Az amerikai angol nyelvVarieties of American English

BBNAN24300   Társadalom és kultúra az amerikai film tükrébenReflections on society and culture in American movies

BBNAN24400   Az amerikai irodalom műfaji megközelítéseGeneric approaches to American literary texts

BBNAN24500   Populáris irodalom és műfajai (korábban az Ír specializációban BBNAN09500)

---Szakmai angol nyelvhasználat specializáció (a 2013/14-es tanévtől kezdődően nem választható)---

BBNAN05500   Angol jogi szaknyelv 1 / English for Law 1

BBNAN05600   Angol jogi szaknyelv 2 / English for Law 2

BBNAN05700   Angol üzleti szaknyelv 1 / Business English 1

BBNAN05800   Angol üzleti szaknyelv 2 / Business English 2

BBNAN06100   Írástechnika / Academic writing

BBNAN16200   Vizuális kultúra / Visual culture

BBNAN06400   Kommunikáció a tanórán / English communication in the classroom

BBNAN06500   Modern angol dráma színpadi előadása 1 / Modern English drama performed 1

BBNAN16600   Modern angol dráma színpadi előadása 2 / Modern English drama performed 2

BBNAN07000    Az angol nyelv a nemzetközi kapcsolatokban / English in international relations

BBNAN07100    Az angol nyelv a médiában / English in the media

---Szakzáró tárgyak---

(BBNAN08000   Szakdolgozati szeminárium / Thesis writing seminar -- 2017-től megszűnt)

BBNAN88100   Anglisztika BA szakdolgozati felkészítés (2017-től) = BBNAN80000   Anglisztika BA szakdolgozat

BBNAN90000   Anglisztika BA záróvizsga

 

x