Tematikák, segédanyagok

Spring term 2020

This page is for our current courses only. For outdated/currently unadvertised courses, go to Archívum. For the general course descriptions of all courses in Hungarian and English (for the purpose of, e.g., credit transfer / kreditátvitel), go to Tantárgyleírások.


Useful links:

For courses conducted by the following instructors, see their separate pages:

Zsolt Almási   BBK   András Cser   Kinga Földváry   Tamás Karáth  
Károly Pintér   Ágnes Piukovics   Gabriella Reuss   Péter Szigetvári


Alapozó törzstárgyak / Compulsory tier 1

BBNAN00100   Bevezetés az angol irod.tudományba és irod.elméletbe

BBNAN00200   Bevezetés az angol nyelvtudományba -- BBK

BBNAN10300/00300   Országismeret: Nagy-Britannia

BBNAN10400/00400   Országismeret: Amerikai Egyesült Államok

BBNAN10500/20500   Angol nyelvgyakorlat 1

BBNAN10600/20600   Angol nyelvgyakorlat 2

BBNAN00700   Angol nyelvgyakorlat 3: Nyelvtan

BBNAN00800   Angol nyelvgyakorlat 4: Nyelvtan

BBNAN20700/02300   Angol esszéírás 1

Balogh: course description
Barcsák: course description
Reuss: course description

BBNAN20800/02400   Angol esszéírás 2

BBNAN00900   Angol nyelvi alapvizsga

KIVÁLTHATÓSÁG: Lásd: Szakajánló 4. pont. A szemináriumi órák látogatása a vizsga meglététől függetlenül kötelező. Egyéb vizsgák NEM váltják ki a vizsgát!

Szakmai törzstárgyak / Compulsory tier 2
Irodalmi modul / Literature module

BBNAN01000   Az angol irodalom története a kezdetektől John Miltonig

BBNAN01100   Az angol irod. története a restaurációtól a 19. sz. végéig

Barcsák--Pellérdi: Readings - Modified exam topics for spring 2020Lecture I_handout Restoration, DrydenLecture II_handout Pope's AgeLecture III_handout Swift, Gay, JohnsonLecture IV_handout Romanticism, BlakeLecture V_handout1 WordsworthLecture V_handout2 WordsworthLecture VI handout Byron, Shelley, Keats - Handout (Addison, Steele, Defoe) - Handout (Richardson, Fielding and Sterne) - Handout (Scott, Austen) - Handout (Brontë sisters and Thackeray) - Handout (Dickens)

BBNAN01200   Az angol irodalom története a modernizmus kezdeteitől

BBNAN01300   Az amerikai irodalom története

Limpár--Pellérdi: Reading List - Exam topics and recommended literature - Handout 1 - Handout 2 - Handout 3 - Handout 4 - Handout 5 - Handout 6 - Handout 7 - Handout 8 - Handout 9 - Handout 10 - Handout 11

BBNAN11000   Áttekintő angol irod. szem. 1: A kezdetektől John Miltonig

BBNAN11100   Áttekintő ang. ir. szem. 2: A restaurációtól a 19. sz. végéig

Barcsák: course description
Pellérdi: Tuesday group - Wednesday group

BBNAN11200   Áttekintő angol irod. szem. 3: A modernizmus kezdeteitől

BBNAN11300   Áttekintő amerikai irodalmi szeminárium

Limpár: course description
Pellérdi: Tuesday 10:15 groupTuesday 12:30 group - Wednesday group

nyelvészeti modul / linguistics module

BBNAN11700   Az angol nyelv kiejtése

BBK - Piukovics - Szigetvári

BBNAN20900/11800   Az angol nyelv szerkezete/Angol nyelvtan

BBNAN21000   Angol fonológia előadás (2017 előtt sávos tárgy)

BBNAN21100/11500   Bevezetés az angol nyelv történetébe

BBNAN21200/11600   Bevezetés az angol dialektológiába -- BBK

Nyelvi modul / language module

BBNAN01900   Angol nyelvgyakorlat 5

BBNAN02000   Angol nyelvgyakorlat 6

Sárdi: course description

BBNAN02100   Angol nyelvgyakorlat 7

BBNAN02200   Angol nyelvgyakorlat 8

BBNAN02700   Angol nyelvgyakorlat 9: vizsgaelőkészítő

BBNAN02800   Angol nyelvi kompetenciavizsga

KIVÁLTHATÓSÁG: Lásd: Szakajánló 4. pont. A szemináriumi órák látogatása a vizsga meglététől függetlenül kötelező. Egyéb vizsgák NEM váltják ki a vizsgát!

Történelmi-országismereti modul / History and culture module

BBNAN02500/12500   Bevezetés Nagy-Britannia történelmébe

BBNAN02600/12600   Bevezetés az Amerikai Egyesült Államok történelmébe

Balogh (P.csaba): course description
Henold: course website

BBNAN13000   Brit társadalom és kultúra (2017 előtt sávos tárgy)

BBNAN13400   Amerikai társadalom és kultúra (2017 előtt sávos tárgy) - Balogh: course description

Irodalom és kultúra sáv / elective tier: Literature and culture

(BBNAN13000   Brit társadalom és kultúra -- 2017-től kötelező tárgy)

BBNAN23100   Elective lecture on Anglo-American literature 1: British literature

Limpár: Tuesday - Friday - exam topics - notes week1 - week2 - week3 - week4 - week5 -

BBNAN13200   Angol-amerikai szövegolvasó szeminárium 1

BBNAN13300   Angol-amerikai szövegolvasó szeminárium 2

(BBNAN13400   Amerikai társadalom és kultúra -- 2017-től kötelező tárgy)

BBNAN035/13500   Angol-amerikai irodalmi szeminárium / Modern Drama and Theatre

BBNAN13600   Elective lecture on Anglo-American literature 2: American literature -- (2017-től megszűnik)

BBNAN13700   Angol nyelvű irodalmak és kultúrák 

Reuss: Backstage and Rehearsal on the page and the stage: course description

BBNAN21300   Az angol líra és dráma évszázadai (2017-től) -- Reuss: syllabus - guidelines for reviews - exam requirements

BBNAN21400   Az angol próza évszázadai (2017-től)

Nyelvészeti sáv / elective tier: linguistics

(BBNAN04000   Angol fonológia előadás -- 2017-től kötelező tárgy, ld. ott)

BBNAN04100   Angol mondattan előadás

BBNAN04400   Angol fonológia szem.

(BBNAN04500   Angol mondattan szem. -- 2017-től megszűnt)

BBNAN21500   Választható nyelvészeti szeminárium  = BBNAN04600/14600   Választható nyelvészeti szeminárium 1

BBNAN21600   Választható nyelvészeti előadás = BBNAN04200/14200   Választható nyelvészeti előadás 1

BBNAN21700   Haladó nyelvészeti szeminárium = BBNAN04700/14700   Választható nyelvészeti szeminárium 2

BBNAN21800   Haladó nyelvészeti előadás = BBNAN04300/14300   Választható nyelvészeti előadás 2 -- BBK

Mű- és szakfordítás specializáció / Specialisation: translation (bilingual programme!)

(Az Angol-Amerikai Intézet teljes fordítás/műfordítás képzési programjáról és műhelymunkájáról itt olvashat.)

BBNAN22000/05000   Bevezetés a fordítás elméletébe

BBNAN22100/05100   Műfordítási gyakorlatok angolról magyarra 1

BBNAN22200/05300   Műfordítási gyakorlatok angolról magyarra 2

(BBNAN05200   Műfordítási gyakorlatok magyarról angolra 1 -- 2017-től megszűnt)

(BBNAN05400   Műfordítási gyakorlatok magyarról angolra 2 -- 2017-től megszűnt)

BBNAN22300/05900   Szakfordítás angolról magyarra

BBNAN22400/06000   Szakfordítás magyarról angolra

BBNAN06700   Számítógéppel támogatott fordítás (CAT)

ÍR TANULMÁNYOK ÉS ANGOL NYELVŰ KULTÚRÁK SPECIALIZÁCIÓ / Specialisation: Irish studies and english-language cultures

BBNAN22500   Modern ír történelem = BBNAN09000   Modern Írország 1: történelem, politika, kultúra

BBNAN22600 = BBNAN09100   Modern ír költészet és dráma

(BBNAN09200   Modern Írország 2: történelem, politika, kultúra -- 2017-től megszűnt)

BBNAN22700   Bevezetés az ausztrál kultúrába (2017-től) -- Török: course description -

BBNAN22800 = BBNAN09300   Modern ír próza és film

BBNAN22900   Bevezetés a kanadai kultúrába (2017-től)

BBNAN23000   Az angol nyelvű kultúrák kölcsönhatásai (2017-től)

(BBNAN09400   Vizuális kultúra -- 2017-től megszűnt)

BBNAN09500   Populáris irodalom és műfajai (2017-től az Amerikai tan. specializációban BBNAN24500)

Limpár: course description

BBNAN09600   Modern dráma és színház -- (2017-től megszűnt)

(BBNAN09700   Kortárs médiumok: film és digitális kultúra -- 2017-től megszűnt)

AMERIKAI TANULMÁNYOK SPECIALIZÁCIÓ / Specialisation: American studies

BBNAN24000   Az Egyesült Államok társadalmi és politikai kérdései - Pintér

BBNAN24100   Az amerikai irodalom tematikai megközelítése

BBNAN24200   Az amerikai angol nyelv

BBNAN24300   Társadalom és kultúra az amerikai film tükrében

BBNAN24400   Az amerikai irodalom műfaji megközelítése

BBNAN24500   Populáris irodalom és műfajai (korábban az Ír specializációban BBNAN09500) - Földváry

Szakzáró tárgyak / concluding tier

BBNAN08000   Szakdolgozati szeminárium -- 2017-ben vagy később iratkozottak számára megszűnt

BBNAN80000   Anglisztika BA szakdolgozat = BBNAN88100   Anglisztika BA szakdolgozati felkészítés (2017-től)

BBNAN90000   Anglisztika BA záróvizsga


x