Szakdolgozati tájékoztató

(Scroll down for Hungarian/magyar nyelvű ismertetőért görgessen lejjebb.)

Last update: 21/09/2021

Graduation in the English Studies MA programme

In order to graduate, you must

  1. obtain a final certificate
  2. submit a thesis title by the given deadline
  3. write a thesis paper
  4. submit a thesis paper
  5. register for the final examination in the Neptun system (even if you are retaking it)
  6. defend your thesis paper at a final examination


1. Obtaining a Final Certificate

You have to gather all 120 credits and complete all the compulsory and elective courses in order to obtain a final certificate (“absolutorium”).


2. Submitting a thesis title

Thesis topics and supervisors
You must first select a topic and a supervisor. Then you should come up with a topic suggestion related to your respected specialisation, and your topic must be approved by your supervisor. The thesis paper is based on your individual research and ideally completed in the last semester of the MA programme with the guidance of your supervisor. Please start choosing a topic and a supervisor in time, as not all professors are available in all the semesters.

The title of your thesis paper may officially be submitted only after your supervisor has approved your topic and agreed to supervising your work on your chosen topic. In order to submit the title, you must fill in the relevant form, which must then be signed by both your supervisor and the head of the Institute.

Deadline
The title of a thesis paper in progress has to be submitted six weeks before the deadline of thesis paper submission: on October 1 in the fall semester and on March 1 in the spring semester. This means that if you wish to submit your thesis in the spring semester, your title submission form must be signed by your supervisor and the head of the institute and submitted to the Registrar’s Office by March 1 the latest, and the same must be done by October 1 if you are to submit your thesis in the fall semester. Failing to meet this requirement means the automatic postponement of your thesis paper submission.


3. Writing a thesis paper

The thesis paper must be between 13,000 and 17,000 words, and the paper must strictly follow the formal requirements detailed in the MA thesis paper guidelines of the Institute. The language of the thesis paper is English. It is vital that the thesis paper be based on individual research and be given a theoretical contextualisation.

The MA thesis has to include a reading list prepared for the final exam by the candidate, in consultation with their supervisor. All items on the list should be connected to the broader field of the thesis itself, but they cannot include any item that appears on the Works Cited list of the thesis. The list must include 5 books, or 10 articles or chapters (or any combination of these, counting one volume as equivalent to two articles); both primary works, if relevant, and secondary, theoretical writings. The list must be included in the printed and digital versions of the thesis (ideally after the Works Cited section, under a separate heading) when they are submitted to the Registrar’s Office and uploaded to the Neptun system.

In the final exam, the opponents and the supervisor ask questions based on this reading list. You may consult the evaluation sheet for the MA thesis paper to see what your thesis paper readers will use as a guideline when writing their evaluations.


4. Submitting a thesis paper

In order to submit your thesis paper, you need to fill in

1)      a signed plagiarism statement form that must be included in the printed and digital versions of the thesis (ideally after the title page) when they are submitted to the Registrar’s Office and uploaded as a pdf document to the Neptun system

2)      a thesis paper submission form signed by your supervisor.


5. Registering for the final examination

After submitting your thesis paper, you need to register for the final examination in Neptun (even if you are retaking it).


6. Final examination


Szakzárás az Anglisztika MA programon
1. Szakdolgozat

A szakdolgozat témáját az adott szakirányon belül, a témavezetővel egyeztetve választja a hallgató, majd önálló kutatással és témavezetői irányítással elkészíti a mesterképzés utolsó félévében.

Választható témakörök és témavezetők

A szakdolgozat törzsszövegének terjedelme 13-17000 szó, és minden esetben szigorúan be kell tartania az Intézet által megadott formai követelményeket (ld. a letölthető dokumentumot alább). A szakdolgozat nyelve angol.

Fontos, hogy a dolgozat ténylegesen önálló kutatáson alapuljon, és hogy irodalomelméleti kontextualizációval rendelkezzen.

A hivatalos szakdolgozati címbejelentésre akkor kerülhet sor, ha a hallgató és a témavezető már megegyeztek a szakdolgozat témájában és a témavezető elvállalta annak vezetését. Ekkor kell a hallgatónak kitöltenie az erre a célra szolgáló űrlapot, amelyet a témavezető és a szakvezető is aláírásával hitelesít. Utóbbira azért van szükség, mert a szakvezetőnek is jóvá kell hagynia az adott szakdolgozati témát.

A hatályos kari szabályok (Kari kieg. rend. 12.§) szerint a szakdolgozati címbejelentésnek nincs kötött határideje. Az Intézet azonban 2013 őszétől kezdve előír korábbi határidőt: a szakdolgozatok témabejelentésének határideje a benyújtási határidőt megelőző hatodik hét első napja, vagyis az őszi félévben október 1., a tavaszi félévben pedig március 1. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azok a hallgatók, akik az adott félévben szakdolgozatot kívánnak benyújtani, legkésőbb a fenti határidőkig alá kell, hogy írassák témavezetőjükkel és az illetékes tanszék- vagy intézetvezetővel a témabejelentőt, és le kell adniuk azt a Tanulmányi Osztályon. Ennek elmulasztása esetén a témavezető nem köteles együttműködni velük az adott félévben és nem engedélyezheti a szakdolgozat benyújtását sem.

Címbejelentő és szakdolgozat-leadási formanyomtatványok
Plagiarism statement to be signed (nyilatkozat, amit a szakdolgozatba be kell köttetni)

A szakdolgozatnak tartalmaznia kell egy irodalomlistát is, amely a szakdolgozat tágabb témaköréhez kapcsolódik, és amely alapján a záróvizsgán a témavezető és a bíráló tanár együttesen feleltetik a hallgatót (ld. 2.2).

Anglisztika MA szakdolgozati útmutató irodalom és kultúra témájú dolgozatokhoz

MA szakdolgozat értékelési szempontjai / Evaluation sheet for the MA thesis paper

2. Záróvizsga menete

2.1. Bírálat alapján szakdolgozati védés

2.2. Irodalomlista

Állítson össze a hallgató a témavezető segítségével a szakdolgozat leadásáig egy olyan irodalomlistát, amely a szakdolgozat tágabb témaköréhez kapcsolódik — a lista tartalmazzon 5 könyvet, vagy 10 cikket, legyen köztük primér és szekundér, elméleti mű is, de ezek a művek ne legyenek azonosak a szakdolgozatban hivatkozottakkal. A záróvizsgán ezekből lesz a vizsga, a témavezető és a bíráló tanár együttesen feleltetik a hallgatót. A listát a szakdolgozattal egybekötve kell leadni a Tanulmányi Osztályon.

3. Nyelvvizsgakövetelmény

A diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgakövetelményről jogszabály rendelkezik. (Ld. net.jogtar.hu)

 

x