Nyelvelmélet és dialektológia 4. – A Károli-Biblia nyelve

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Elméleti Nyelvészet és Magyar Nyelvészet Tanszékei a 2017 őszén esedékes Nyelvelmélet és dialektológia konferenciájukat a Károli-Biblia nyelvének szentelik. A Károli Biblia kiemelkedő helyet foglal el a magyar nyelv történetében; mind grammatikáját, mind szókincsét, mind stílusát, sőt helyesírását tekintve is fordulópontnak tekinthető. Grammatikájában már jórészt visszaszorultak az ugor alapnyelvből örökölt, az SOV típusú nyelvekre jellemző mondattani sajátságok, és kibontakozóban vannak az indo-európai nyelvek hatását tükröző, a mai magyart is jellemző SVO jegyek. Szókincse, szóalkotásmódja is újító jellegű a korábbi Biblia-fordításokhoz képest. Emelkedett, ugyanakkor természetesnek ható stílusán már nem érződik, hogy fordítás; már nem üt át rajta a forrásnyelv. Helyesírási megoldásainak jelentős része beépült mai helyesírási rendszerünkbe. A konferenciára e kérdéskörök bármelyikét érintő előadásvázlattal lehet jelentkezni. Cikkeket várunk többek között a Biblia mondattanáról, morfológiájáról, hangtanáról, szókincséről, stílusáról, archaikus és újító vonásairól, hatásáról a dialektusok egyensúlyára, az irodalmi nyelvre, viszonyáról más középmagyar és ómagyar kori Biblia-fordításokhoz, a forrásszöveghez és a kortárs európai Biblia-fordításokhoz.

A konferenciára a PPKE Bölcsészettudományi Karán kerül sor 2017. október 17-18-án. A konferencián 30 perces előadások hangzanak el; minden előadást 10 perces vita követ. A jelentkezéseket a tervezett előadások címével 2017. január 15-ig várjuk a nyelvelmelet@gmail.com emailcímre. A jelentkezőktől július 10-ig részletes, legalább egyoldalas, legfeljebb kétoldalas előadásvázlatot is kérünk mind névvel ellátott, mind név nélküli változatban. Az elhangzó előadásokat a név nélküli előadásvázlatok közül választja ki egy bíráló bizottság. A bizottság döntéséről július 30-ig küldünk értesítést. Az előadásokból lektorált kötetet állítunk össze.

É. Kiss Katalin és Hegedűs Attila


A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériumának REB-17-KONFERENCIA-0033 számú pályázata támogatja.Program

 
x