Nyelvelmélet és dialektológia 5 (2020)

Program     |     Fényképek

A konferencia ONLINE (Zoom) került megrendezésre. Az előadásokból lektorált kötetet állítunk össze.

** A szervezők e-mailes elérhetősége **

2020.12.22.

Konferenciafelhívás

Bízva a személyes megjelenés lehetőségében, de részben vagy egészben távolléti szervezési módra is felkészülve, a PPKE BTK Elméleti Nyelvészet és Magyar Nyelvészet Tanszékei 2020. novemberében is meghirdetik a

Nyelvelmélet és dialektológia 5

műhelykonferenciát, melyen a már hagyományos dialektológiai tematikánk mellett külön hangsúlyt helyezünk Pázmány Péter nyelvezetének elemzésére.

A konferencia hagyományos célja, hogy a nyelvi változatok elemzése terén hidat teremtsen az adatgyűjtésre, dokumentálásra, valamint a szerkezeti elemzésre összpontosító kutatások között. A konferenciára olyan előadásokat várunk, melyek a magyar vagy más nyelv valamely területi (társadalmi, életkori, vagy nyelvkontaktus hatására létrejött) változatának egyes grammatikai: mondattani, morfológiai vagy fonológiai jelenségeit vizsgálják, a jelenségek mögötti nyelvi rendszer feltárására, annak valamilyen elméleti keretben való elemzésére törekedve.

Míg a konferencia általános orientációjában a nyelvi variáció bármely formáját vizsgáló előadásoknak helyt ad, emellett idén homlokterébe Pázmány Péter nyelvezetének, idiolektusának elemzését helyezi. Ahogyan három éve a reformáció évfordulóján a Károli-biblia nyelve volt a rendezvény középpontjában, 2020-ban, Pázmány Péter születésének 450. évfordulója alkalmából, örömmel várunk az ő írásaira irányuló vizsgálatokat. Ha végignézzük a Pázmányról írott nyelvészeti megközelítéseket, azt találjuk, hogy igazi, módszeres nyelvészeti feldolgozást utoljára 1879-ben Kiss Ignácz mocsai plébános írt (NyK.) (aki egyébként Pázmány Péter Összes Munkái 3. köteteként sajtó alá rendezte az Igazságra Vezérlő Kalauzt 1897-ben). Azóta többnyire csak a stílusát, a retorikáját vizsgálták. De Pázmány nyelvjárása is izgalmas kérdés: hogyan szűrődnek át alapnyelvjárása, a bihari nyelvjárás jellemzői mind hangtani, mind alaktani, mind (táj)szóhasználati síkon. Ezen felül érdekes szociolingvisztikai kérdések is felvetődhetnek: miként értékelhető Pázmány stílusa akár a kor viszonyai, akár a mai olvasó szemszögéből? Durva-e Pázmány (vitairataiban)? Közönséges-e (prédikációiban)? Megfelelnek-e az általa alkalmazott mondatszerkesztések a barokk körmondatok szerkezeteinek? stb.

A konferenciára a PPKE Bölcsészettudományi Karán (Sophianum, Budapest) kerül sor 2020. november 17–18-án. A konferencián 30 perces előadások hangzanak el; minden előadást 10 perces vita követ. A részletes, legalább egyoldalas, legfeljebb kétoldalas előadásvázlatokat pdf (vagy esetleg rtf) formátumú csatolmányként a nyelvelmelet@gmail.com címre várjuk 2020. augusztus 31-ig. Egy névvel ellátott és egy név nélküli változatot is kérünk. Az elhangzó előadásokat a név nélküli előadásvázlatok közül választja ki egy bíráló bizottság. A bizottság döntéséről szeptember 30-ig küldünk értesítést. Az előadásokból lektorált kötetet állítunk össze.

Amennyiben a járványügyi intézkedések novemberben jelenléti rendezvény megszervezését nem teszik lehetővé, illetve a határon túlról érkező előadóink beutazása nem lesz gördülékeny, abban az esetben a konferenciát részben vagy egészben távolléti (online) szervezési módban tartjuk meg.

Balogné Bérces Katalin, Hegedűs Attila és Pintér Lilla

Program

 
x