Program

A program letöltése pdf-ben

Nyelvelmélet és dialektológia 5.
2020. november 17–18.
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

A konferencia ONLINE (Zoom) került megrendezésre. Az előadásokból lektorált kötetet állítunk össze.

** A szervezők e-mailes elérhetősége **

November 17. (kedd)
ONLINE (Zoom)

8.30–8.40         Megnyitó

Szekcióvezető: Balogné Bérces Katalin
8.40–9.20 Rákosi György: A pár az interneten talált egymásra. Gyűjtőnevek és kölcsönös névmási anafora a magyarban - absztrakt
9.20–10.00 Szeteli Anna: Mit fogad el a nyelvész, mit a gimnazista diák? Egy új alárendelő szerkezet elfogadottságának felmérése - absztrakt
10.00–10.40 Knipf-Komlósi Erzsébet - Müller Márta: Idős magyarországi német beszélők német nyelvvel kapcsolatos attitűdjei - absztrakt


10.40–10.50    „Kávészünet”

Szekcióvezető: Kalcsó Gyula
10.50–11.30 Csáki Éva: Törökségi nyelvi hatások a moldvai magyarban - absztrakt
11.30–12.10 Huszthy Bálint: Variáció az észak-moldvai sz-ezésben - absztrakt


12.10–13.10    Ebédszünet

Szekcióvezető: Halm Tamás
13.10–13.50 Huszthy Bálint - Sándor Bíborka: Székely hanglejtésformák: Egy székelyudvarhelyi esettanulmány - absztrakt
13.50–14.30 Farkas Imola-Ágnes: Az egyet áltárgy használata a székely nyelvjárásban - absztrakt


14.30–14.40    „Kávészünet”

Szekcióvezető: Rákosi György
14.40–15.20 Illésné Kovács Mária - Kecskés Judit - Kriston Renáta: Az osztrák nyelvváltozat grammatikai és lexikológiai jellemzőinek bemutatása kontrasztív megközelítésben - absztrakt
15.20–16.00 Csató Éva: A karaim nyelv és dialektusai - absztrakt
16.00–16.40 Kristó László: A zöngétlen laterális réshang a walesi dialektusok szótagszerkezetében - absztrakt

 

November 18. (szerda): Pázmány-ülésszak
ONLINE (Zoom)

8.00–8.10         „Gyülekező”

Szekcióvezető: Pintér Lilla
8.10–8.50 Juhász Dezső: Balassi és Bornemisza – tanítvány és mester? Egy esettanulmány a történeti összehasonlító dialektológiából - absztrakt
8.50–9.30 Kalcsó Gyula: Számítógépes szövegfeldolgozó és stilometriai eszközök felhasználási lehetőségei a történeti dialektológiai-szociolingvisztikai vizsgálatokban - absztrakt
9.30–10.10 Varga Mónika: Innovációról a regiszter tükrében Pázmány Péter írásai alapján - absztrakt


10.10–10.20    „Kávészünet”

Szekcióvezető: Cser András
10.20–11.00 Bende-Farkas Ágnes: A vala-kifejezéssel bevezetett mondatok Pázmány Péter műveiben - absztrakt
11.00–11.40 Hegedűs Attila: Pázmány és a múlt idők - absztrakt


11.40–11.50    „Kávészünet”

Szekcióvezető: Hegedűs Veronika
11.50–12.30 Gugán Katalin: Tagadás és expletív tagadás Pázmány Péter műveiben - absztrakt
12.30–13.10 Sinkovics Balázs: A (-bA) és (-bAn) változók Pázmány Péter műveiben - absztrakt


13.10–13.15    Zárszó

 

2020.11.22.

x