Surányi Balázs

English

Elérhetőség: suranyi[pont]balazs[kukac]btk[pont]ppke[pont]hu

Oktatói profil és szakmai életrajz

Publikációs lista

Szakterület: nyelvtudomány
Tudományos cím: PhD (2003, Universiteit Utrecht), DSc (2011, MTA)
Szervezeti egység: Angol-Amerikai Intézet, Elméleti Nyelvészet Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár
MTMT azonosító: 16569
Adatlap az Országos Doktori Tanács honlapján: doktori.hu

Kutatás

Kutatási területek:

generatív mondattan, minimalista szintaxiselmélet, a szintaxis és a szemantika kapcsolódási felülete, a szintaxis és a prozódia kapcsolódási felülete, kísérletes pragmatika

Főbb kutatott témák:

információszerkezet, a fókusz szintaxisa és prozódiája, többszörös kérdések szintaxisa és szemantikája, tagadás és negatív névmások, kvantoros főnévi kifejezések, szabad szórendiség

Kutatási projektek:


Oktatás

Rendszeresen oktatott kurzusok:

BA szinten:

 • English Syntax (előadás és szeminárium)
 • Introduction to English Linguistics (szeminárium)
 • Bevezetés a nyelvleírásba 2: Mondattan (előadás)
 • Szintaxis 1 (előadás)
 • Szintaxis 2 (előadás)


MA szinten:

 • Szintaxis
 • Haladó szintaxis
 • Terepmunka


PhD szinten:

 • Szintaxiselmélet
 • félévenként változó témájú előadás 


Témavezetés
:

Szívesen vállalom MA és PhD disszertációk témavezetését a fent leírt kutatási területeken és kutatási témákban, valamint a magyar és az angol szintaxis más területein.

Jelenlegi doktori hallgatók:

Grósz Anikó (PPKE), Turi Gergő (PPKE)

Fokozatot szerzett doktori hallgatók:

Ürögdi Barbara (ELTE), Varga Diána (PPKE), Keresztes Júlia (PPKE), Szalontai Ádám (ELTE)


Egyetemi funkciók
:

 • PPKE BTK Doktori és Habilitációs Tanács elnöke
 • PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője
 • Elméleti Nyelvészet Tanszék vezetője
 • Elméleti Nyelvészet MA szak szakfelelőse (a PPKE ITK-val közösen fenntartott szak, szakfelelős az ITK-n: Prof. Prószéky Gábor)


Egyéb szakmai funkció
:

MTA Fiatal Kutatók Testületének nyelvész tagja

 

2020.07.12.

x