Surányi Balázs

English

Elérhetőség: suranyi[pont]balazs[kukac]btk[pont]ppke[pont]hu

Oktatói profil és szakmai életrajz

Publikációs lista

Szakterület: nyelvtudomány
Tudományos cím: PhD (2003, Universiteit Utrecht), DSc (2011, MTA)
Szervezeti egység: Angol-Amerikai Intézet, Elméleti Nyelvészet Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár
MTMT azonosító: 16569
Adatlap az Országos Doktori Tanács honlapján: doktori.hu

Kutatás

Kutatási területek:

generatív mondattan, minimalista szintaxiselmélet, a szintaxis és a szemantika kapcsolódási felülete, a szintaxis és a prozódia kapcsolódási felülete, kísérletes pragmatika

Főbb kutatott témák:

információszerkezet, a fókusz szintaxisa és prozódiája, többszörös kérdések szintaxisa és szemantikája, tagadás és negatív névmások, kvantoros főnévi kifejezések, szabad szórendiség

Folyó kutatási projektek:

2011-2016

MTA Lendület 2011-013 sz. projekt

2011-2015

OTKA NF-84217 projekt

 

Oktatás

Rendszeresen tartott kurzusok:

BA szinten:

English Syntax (előadás és szeminárium)

Introduction to English Linguistics (szeminárium)

Bevezetés a nyelvleírásba 2: Mondattan (előadás)

Szintaxis 1 (előadás)

Szintaxis 2 (előadás)

MA szinten:

Szintaxis

Haladó szintaxis

Terepmunka

PhD szinten:

félévenként változó témájú előadás 

Témavezetés:

Szívesen vállalom MA és PhD disszertációk témavezetését a fent leírt kutatási területeken és kutatási témákban, valamint a magyar és az angol szintaxis más területein.

Jelenlegi doktori hallgatók:

Grósz Anikó (PPKE), Turi Gergő (PPKE), Keresztes Júliia (PPKE), Szalontai Ádám (ELTE)

Fokozatot szerzett doktori hallgatók:

Ürögdi Barbara (ELTE), Varga Diána (PPKE)

 

Egyetemi funkciók:

PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Tanácsának tagja

Digitális Bölcsészet MA szak szakfelelőse (a PPKE ITK-val közösen fenntartott szak, szakfelelős az ITK-n: Prof. Prószéky Gábor)

Egyéb szakmai funkció:

MTA Fiatal Kutatók Testületének nyelvész tagja

 

 

 

x