A Piliscsabai Nyelvészkör előadásai

Helyszín: Sophianum (Budapest)

Időpont: Péntek 15:30

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


2014/2015 tavaszi félév

2015. május 11.
Az összetett múlt idők és használatuk a kései ómagyar korban
Hegedűs Attila (Magyar Nyelvészeti Tanszék)
Tovább >>

2015. március 2.
A latin névszó- és igeragozások a fonológus szemével
Cser András habil. egyetemi docens (Elméleti Nyelvészet Tanszék)
Tovább >>


2014/2015 őszi félév

[feltöltés alatt...]


2013/2014 őszi félév

2013. október 18.
- Keresztes Júlia (elsőéves PhD hallgató): A magyar tárgyi névmások
elhagyhatóságáról
- Turi Gergő (másodéves PhD hallgató): Nem mintha egyszerű lenne - A nem
mintha szerkezet elemzése

2013. november 22.
Köcsky Réka:
- A magyar infinitívuszi igét vonzó predikátumok típusai
- X-bar Theory in 17th-18th Century Western Tonal Music


2012/2013 őszi félév

Október 5.
Simon Eszter (MTA NyTI)
A nyelvtechnológia alkalmazási területei: Az információkinyeréstől a történeti korpuszokig


2011/2012 tavaszi félév

Február 24.
Patona Mária
A to kontrasztív linker a lengyel mondatokban

Március 30.
Surányi Balázs
Információszerkezet és prozódia pre-verbális kvantorokat tartalmazó mondatokban

Április 20.
Michael Moser
Language politics and the history of languages - the case of Ukrainian

Május 11.
Huszthy Bálint
Az /l/ fonéma a nápolyi dialektus mássalhangzó-kapcsolataiban
(Il fomena /l/ nei nessi consonantici del dialetto napoletano)


2010/2011 tavaszi félév

Március 4.
Olsvay Csaba
Miért más, miben több, mitől érdekes? A fókuszos mondatok szerkezete a magyarban

Április 1.
Bodányi Ákos
Az "ami x-et illeti" szerkezetek tulajdonságairól

Április 9.
Varga Diána
A felszólító mondatok szerkezete

Május 20.
Varasdi Károly
A formális szemantikától a formális szemiotikáig


2010/2011 őszi félév

Szeptember 24.
Patona Mária
Fókusz a lengyelben

Október 22.
Szabó Réka
A Jung-i archetípusok és a kognitív metaforák

November 19.
Mayer Edina Zsuzsanna
Dem Mädchen die Haare - Külső birtokossal rendelkező szerkezetek a németben

Vajner Balázs
"sic semper tyrannos"? - A tyrannus jelentésváltozásai a késő antikvitásban

December 10.
Soo Young Park
A magyar névutórendszer a koreai nyelv szempontjából
(Az előadás magyar nyelvű. Az absztrakt a címre kattintva érhető el.)


2009/2010 tavaszi félév

Február 26.
Szigeti Imre
A másodrangú egyperces Budapestre érkezése: komplex előtagú képzések a magyarban és németben

Március 12.
Aczél Petra
Új retorika. Kommunikációfilozófia az alkalmazott nyelvészet „horizontján”

Április 23.
Tóth Ildikó
Fonológiailag üres nem-referenciális alanyok a magyarban

Május 14.
Máté Judit
A református vallásos nyelvhasználat

x