Nyelvelmélet és diakrónia 4 (2020)

A teljes kötet letölthető pdf formátumban innen, illetve az OSZK MEK repozitóriumából.

Szerkesztette:
BALOGNÉ BÉRCES KATALIN
HEGEDŰS ATTILA
PINTÉR LILLA

PPKE BTK
Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék
Budapest – Piliscsaba
2020
ISBN 978-963-308-389-5

© A szerzők, 2020

x