Nyelvelmélet és kontaktológia 4 (2019)

A teljes kötet letölthető pdf formátumban innen, illetve az OSZK MEK repozitóriumából.

Szerkesztette:
É. KISS KATALIN
HEGEDŰS ATTILA
PINTÉR LILLA

PPKE BTK
Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék
Budapest – Piliscsaba
2019
ISBN 978-963-308-361-1

© A szerzők, 2019

x