Populáris kultúra és fantasztikum az angol nyelvű országokban Kutatócsoport

Előadások, események                                                     In English

A "Populáris kultúra és fantasztikum az angol nyelvű országokban" interdiszciplináris kutatócsoport célja két, egymáshoz számos ponton kapcsolódó kutatási terület, az angol nyelvű fantasztikus irodalom és vizuális kultúra (film, TV-műsor, képregény, stb.) illetve az angol nyelvű populáris kultúra tudományos igényű vizsgálata. Noha a két terület részben átfedi egymást, a populáris kultúra számos olyan műfajt is magába foglal (krimi, akciófilm, horror, stb.), amely nem tartozik a fantasztikum tágan értelmezett körébe, illetve a populáris kultúrakutatás egyik legdinamikusabban fejlődő területe a hagyományos magaskultúra tükröződése, át- és újraértelmezése a populáris kultúra termékeiben.

A kutatócsoport tagjai már évek óta foglalkoznak a témakör különböző részterületeivel, és az elmúlt években több szakmai-tudományos rendezvényt is szerveztek, amely a kutatócsoport profiljához kapcsolódik. 2011-ben Piliscsabán angol nyelvű nemzetközi konferenciát rendeztünk Visions of Baseless Fabric: The 1st Pázmány Conference on the Fantastic címmel, 2015-ben pedig a magyar Tolkien Társasággal együttműködésben szerveztünk nemzetközi, magyar és angol nyelvű konferenciát J. R. R. Tolkien életművéről.

Szándékunk az, hogy az eddigi különálló kutatások koordinálásával és a szakmai együttműködés erősítésével új és jelentős kutatási eredményeket érjünk el, erősítjük az Egyetem és a Kar szakmai hírnevét, valamint hogy népszerűsítsük a populáris és fantasztikus irodalom értő befogadását a hazai olvasók körében is.

A kutatócsoport vezetője Pintér Károly docens, aki doktori disszertációját az angol nyelvű utópikus irodalom témakörében írta, és ennek könyv változatát az Egyesült Államokban publikálta 2010-ben. A csoport tagjai: Sohár Anikó docens, elismert műfordító, aki számos angol nyelvű science fiction és fantasy regényt, novellát ültetett át magyarra, és doktori disszertációját az sff rendszerváltás utáni magyarországi meghonosításáról írta (1999-ben jelent meg a Peter Langnál); Limpár Ildikó adjunktus számos tanulmányban foglalkozott az angol nyelvű fantasztikus irodalommal; Földváry Kinga adjunktus speciális érdeklődési területe az angol nyelvű vizuális kultúra és a hagyományos magaskultúra átértelmeződése napjaink populáris kultúrájában.

A kutatócsoport tagjainak populáris kultúra- és SFF-jellegű tevékenysége:

Benczik Vera (ELTE BTK)

Benczik Vera elsődleges kutatási területe a populáris kultúrán belül az angolszász science fiction. Disszertációját Ursula K. Le Guin sf-regényeiből írta, jelenleg a posztapokaiptikus sf térképzeteit kutatja. Számos órát tartott a fantasztikum témájában BA, MA és PhD szinten is. Az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézetének égisze alatt működő EASPop kutatócsoport tagja.
A témakörben született publikációk és konferenciaelőadások

Földváry Kinga (Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke)

Földváry Kinga kutatásaiban a kutatócsoport témái közül elsősorban az irodalom és vizualitás, a vizuális kultúra elméletei, a populáris és magas kultúra kapcsolatai szerepelnek. Shakespeare-drámák filmadaptációi, az adaptációk és a populáris filmműfajok kapcsolata, másfelől a kortárs brit regények, különösen a legismertebb angolszász irodalmi díj, a Booker-díj díjazottainak köre szintén összekapcsolja a populáris kultúra elméleteinek és gyakorlatának vizsgálatát. A fantasztikum kutatásával részben a filmadaptációk körében foglalkozik, valamint az angol nyelvtanárképzés gyakorlati kurzusain.
A témakörben született publikációk és konferenciaelőadások

Limpár ldikó (Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke)

Limpár Ildikó kutatási területei a fantasztikus irodalmon belül: a kortárs angol nyelvű SFF és az amerikai irodalmi hagyomány (elsősorban az amerikai Adam/Éva az Újvilág kertben toposzainak) összefüggései, illetve ehhez kapcsolódóan a szörnyűséges (a monstrum) reprezentációja. Rendszeresen oktat populáris irodalmat a diszciplináris BA és a tanárképzés keretein belül.
A témakörben született publikációk és konferenciaelőadások

Pintér Károly (Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke)

Pintér Károly kutatási területei a fantasztikus irodalmon belül: az utópikus hagyomány elméleti megközelítése; az angol nyelvű utópikus regény a XX. századig; az angol nyelvű disztópiák a XX. században; H. G. Wells utópikus és fantasztikus hagyatéka; az angol nyelvű science fiction a XX. században.
A témakörben született publikációk és konferenciaelőadások

Sohár Anikó (Angol Nyelvpedagógiai és Fordítástudományi Tanszék)

"1986-ban, talán elsőként az országban, arról írtam összehasonlító irodalomtörténeti szakdolgozatomat, milyen mitikus, mondai és meseelemeket használt föl Tolkien a Silmarillionban, A babóban és A Gyűrűk Urában, majd utána minden tanévben tartottam olyan kurzust a Világirodalmi Tanszéken, amely fantasztikus irodalommal foglalkozott, s műfordító szemináriumaimra is előszeretettel vittem ilyen típusú szövegeket. 1993 óta kutatom a sff irodalmat és annak magyarországi meghonosítását. A rendszerváltás utáni években lezajlott kulturális sff átültetésről írtam a doktori értekezésem. Leginkább a kultúrák közti transzfer érdekel, részint mert magam is fordítok, részint mert ezen bukik el a legtöbb fordítás, az utóbbi időben az sff vizuális megjelenítésével foglalkoztam. Az sff terén kedvenc kutatási témáim a mítosz-, monda- és mesefeldolgozás, az oktatás és tudomány ábrázolása, a humor, a mágia különféle megjelenési formái, és az sff-ben felbukkanó erkölcsi kérdések, értékrend vizsgálata."
sff témakörben született publikációk és fordítások
sff konferenciák és ismeretterjesztés
Sohár Anikó - sff-kutatás bemutatója

Vancsó Éva (ELTE BTK)

Vancsó Éva az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási területe a science fiction és az utópiairodalom kapcsolata, különös tekintettel az 1989 után született magyar tudományos-fantasztikus művek utópikus jellemzőire.
A témakörben született publikációk és konferenciaelőadások

x