Balogné Bérces Katalin

English     Oktatói profil     Honlapja/Webpage     Kurzusok/Courses

Balogné Bérces Katalin 1998-ban végzett az ELTE Angol nyelv és irodalom szakán, majd az ELTE Angol Nyelvészet Doktori Programján folytatta tanulmányait. Strict CV Phonology and the English Cross-Word Puzzle c. PhD értekezését 2006-ban summa cum laude minősítéssel védte meg. (Az értekezés átdolgozott monográfiaként 2008-ban jelent meg a VDM Verlag kiadónál.) Kutatói ösztöndíjas volt a londoni SOAS Nyelvészet Tanszékén (2001, 2003) és Tromsø-ben a CASTL-ön (2011). Kutatási területe az angol nyelv fonológiája, különös tekintettel a szótagszerkezetre és a mássalhangzós folyamatokra. Számos szervezet (ESSE, HUSSE, ISLE stb.) mellett tagja a Government Phonology Round Table-nek. Több angol-magyar szótár kiejtésszerkesztője.

2006-ban Szentgyörgyi Szilárddal közösen pályázatot nyert The Pronunciation of English (Az angol nyelv kiejtése) címmel a HEFOP Bölcsész Konzorcium új alapképzési (BA) tananyagfejlesztési projektje keretén belül tankönyv (http://mek.oszk.hu/04900/04910/) és digitális tananyag elkészítésére. 2008-ban az Ad Librum Kiadó jelentette meg Beginner's English Dialectology c. tankönyvét, mely 2016-ban letölthetővé vált a MEK-ből (http://mek.oszk.hu/15100/15126/). A PPKE BTK jegyzetíró pályázatának keretében 2016-ban egyetemi jegyzetet írt The Structure of English (Az angol nyelv szerkezete) címmel (Kari jegyzetek oldal).

Korábban az ELTÉ-n és a Károli Gáspár Református Egyetemen, jelenleg a PPKE mellett a ružomberoki (Szlovákia) Katolikus Egyetemen is oktat angol nyelvészetet, fonológiát, szintaxist és dialektológiát; vendégelőadó volt a University of Edinburgh-n és immár rendszeres vendégoktató a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemen. A PPKE Angol-Amerikai Intézetében 1999 óta dolgozik, 2002 óta főállású oktatóként.

Publikációk: MTMT
Adatlapja az Országos Doktori Tanács honlapján: doktori.hu

E-mail: berces.katalin@btk.ppke.hu

Facebook-profil >>

 

2021.02.28.

x