Kurzusok

BBK's  Intro  Courses  Courses at Károli  CV  Publications  GPRT  Personal

-- Consulting hours and contact: Fogadóórák --

Mark me at


Spring term 2018

BA/osztatlan:
BBNAN20900 Az angol nyelv szerkezete szem. / The Structure of English sem. Tue12.30/14.15 Tár233

Topics: Category vs. function - Word-level categories - Phrases - The simple sentence - The complex sentence, subclauses - Information packaging - Pro-forms and ellipsis.
Schedule.
Check out the relevant BA final exam topics here.
Reading: Balogné Bérces (2016) The Structure of English: Ch. 2.1-12.1 (= StrE). (N.B. We only read the first subchapter in each chapter. The rest is for extension.)
Assessment: based on in-class performance and weekly written tests, out of which not more than 3 can be missed. In the calculation of the final mark, the 7 best results will be taken into account (out of a total of 10). Not more than 3 classes can be missed.
Downloadskey to the StrE exercises (Dec 2015 version) - supplementary reading: a magyar szórendről (is) a nyest.hu-n - a ragozott infinitívuszról - a rövid válaszokról - on the order of adjectives - a megszámlálhatóságról a nyest.hu-n - some of the recent changes to English - on time travel tense :-) - Grammarly: What is Subjunctive? - the "Buffalo buffalo buffalo" sentence - themself -

BBNAN11600 Angol dialektológia ea. / English dialectology lecture course Tue10.15 Tár010 / Wed12.30 Amb129

Go to my engdial page

BBNMT00600 Fonológia ea. péntek 9.30 Sop Hor 104

Olvasmány: 1. Siptár Péter - Jaques Durand: Bevezetés a fonológiába (letölthető változat) (könyvtár), 2. Szigetvári Péter: Kormányzás a fonológiában. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 19: 165-213. (letölthető változat), 3. Rebrus Péter: Optimalitáselmélet. In Siptár Péter (szerk.): Szabálytalan fonológia: 77-116. (könyvtár) vagy Siptár -- Szentgyörgyi: Optimális esszék a magyar fonológiáról: leírás az OT-ról a Bevezetésben.
Számonkérés: szóbeli vizsga. Vizsgatémák
Diavetítések, kiosztmány1.diasor 2.diasor 3.diasor 4.diasor 5.diasor 6.diasor 7.diasor - Kurrens fonológiaelméletek (kiosztmány)
Kiegészítő olvasmányokSaussure-ről a nyest.hu-n - A mögöttes és ami mögötte van - Siptár Péter: A fonológiatörténet egy elfeledett epizódja (a generatív fonológia eltitkolt strukturalista gyökerei) - a chomskyánus nyelvelmélet áttekintése (Surányi) - Siptár -- Szentgyörgyi: Optimális esszék a magyar fonológiáról - angolul: Do syllables exist? -

MA/osztatlan:
BMNAT20800M Angol szintaxis tanároknak szem. / English syntax for teachers sem. Wed10.15 Amb129

MOCK EXAM INFO
Aims
: revise and systematise stu's previous knowledge of E grammar; provide deeper insight into E morphology and syntax, occasionally contrasting them with Hu; thereby raise stu's grammar-consciousness, and develop their ability to recognise and explain morphological and syntactic phenomena both in E and Hu. The point of view is (usu) that of the EFL teacher.
Requirements and assessment: active participation in class (not more than 3 classes can be missed) - grammar gaming session - two in-class tests - mock exam. SCHEDULE 
ReadingBalogné Bérces (2016) The Structure of EnglishKey to the StrE exercises (X.1 chapters only. Dec 2015 version)
LinksPlanning a grammar lesson (BBC/British Council TeachingEnglish) - grammar test :-) - Varga's Intro Unit 5 - Huddleston, R. (ms.) A Short Overview of English Syntax (full copy of The Cambridge Grammar of the English Language) - a magyar szórendről (is) a nyest.hu-n - a ragozott infinitívuszról - a rövid válaszokról - on the order of adjectives - thought-provoking ideas in Prof. Richard Hudson's talk on Why education needs linguistics and vice versa a megszámlálhatóságról a nyest.hu-n - some of the recent changes to English - on time travel tense :-) - 
I'm loving it! A Corpus-Based Study of the Progress of love - Grammarly: What is Subjunctive? - the "Buffalo buffalo buffalo" sentence - themself -

Doktori:
BNY-DK-210 Szabadon választható szem.: Kurrens fonológiaelméletek péntek 12.30 Sop307  Menetrend

A kurzus áttekinti a kortárs elméleti fonológia palettáját, elsősorban a kevésbé ismert vagy kevésbé kanonizálódott nem fősodorbeli irányzatokra fókuszálva, azaz az Optimalitáselmélet és a Kormányzásfonológia nem klasszikus formái mellett bepillantást nyújt a laboratóriumi fonológia, az exemplár-elmélet, az analógiás modellek, valamint az ún. "anyagtalan fonológia" alapjaiba is.

Saturday groups:
BBLAN21800 Angol nyelvtan ea. / English Grammar lecture course Fri 23 Febr, Sat 24 March, 19 May Sop203

Topics: Category vs. function - Word-level categories - Phrases - The simple sentence - The complex sentence, subclauses - Information packaging - Pro-forms and ellipsis.
Reading: Balogné Bérces (2016) The Structure of English: Ch. 2.1-12.1 (= StrE).
Assessment: written exam.
Downloadskey to the StrE exercises (Dec 2015 version) - sample test (in fact, an old and slightly outdated exam test)
Supplementary readinga magyar szórendről (is) a nyest.hu-n - a ragozott infinitívuszról - a rövid válaszokról - on the order of adjectives - a megszámlálhatóságról a nyest.hu-n - some of the recent changes to English - on time travel tense :-) - Grammarly: What is Subjunctive? - the "Buffalo buffalo buffalo" sentence - themself -

BBLAN01600/11600 Angol dialektológia ea. / English dialectology lecture course Sat 5 May, 19 May Sop202

Go to my engdial page

BBLAN24000 Angol fonológia ea. ("sávos") / English Phonology lecture course A BBLAN24400 KURZUSSAL EGYÜTT JAVASOLT AZ ELVÉGZÉSE

Topics: Intro - Consonants - Vowels - R-influence - The English syllable - Laryngeal features - Connected speech - Stress.
Readings: Balogné Bérces -- Szentgyörgyi (2006) The Pronunciation of English. Chapters 1-9
.
Assessment: oral exam based on the reading. Exam topics.

BBLAN24400 Angol fonológia szem. ("sávos") / English Phonology seminar Sat 24 Febr Sop412 A BBLAN24000 KURZUSSAL EGYÜTT JAVASOLT AZ ELVÉGZÉSE

Topics selected from the BBLAN24000 syllabus. Not more than 1x45' can be missed (i.e., ideally, no absences). Assessment will be based on in-class performance.

******************************************
Archives:
Autumn term 2017

BA/osztatlan:
BBNAN00200/P2 Bevezetés az angol nyelvtudományba szem. / Introduction to English linguistics seminar Wed 12.30 Amb129 -- How to Email Your Professor

First reading: FRH pp. 374-378 ("The Genetic Classification of Languages", "Languages of the World")
Not more than 3 classes can be missed. Assessment will be based on in-class performance and weekly small tests, out of which not more than 3 can be missed. In the calculation of the final mark, the 8 best results will be taken into account (out of a total of 11). SLOG.
Intro.Topics: Intro - Sentence structure - Word structure - Articulation - Sound structure.
Intro.ReadingVarga (2010) Introduction to English Linguistics: pp.8-16; 56-64; 52-54; 48-52; 38-46 -- StrE = Balogné Bérces (2016) The Structure of English: Ch. 1.1, 2.1.

Intro.Supplementary material/reading: Kálmán-Nádasdy: HAJNALI HÁROMPERCESEK A NYELVRŐL - Nádasdy Ádám: Bevezetés a nyelvtudományba c. előadássorozata - Jegyzetek a nyelvről (Szeged) -- on nyest.hu (in Hungarian), e.g.: a nyelvelsajátításról a nyelvelsajátításról még egyszer - nyelv és gondolkodás - Elfelejthető-e az anyanyelv? Egy mondat: négy értelem - A nyelvi doktizmus szemnyelvjárás helyesírás versus beszélt nyelvi normák -- other linksIE languages quiz - language family tree - animal sounds - The History Of The English Language In One Chart - on semantic change - a few idioms - Common Prefixes and Suffixes for Learning English - Chris Riddell's grammar monsters - Roald Dahl's swashboggling words get their own dictionary - the "Buffalo buffalo buffalo" sentence - click languages - The American Sign Language -- youtube videosJabberwocky in the Muppet Show 
bee dance - etc.

BBNAN04000 Angol fonológia ea. ("sávos") / English Phonology lecture course Mon 10.15 Tár122

Topics: Intro - Consonants - Vowels - R-influence - The English syllable - Laryngeal features - Connected speech - Stress - Subsegmental structure.
Readings: PronEng: Balogné Bérces -- Szentgyörgyi (2006) The Pronunciation of English. Chapters 1-9. Extra exercises (somewhat outdated format, may not run properly on your computer): "Teaching materials" here - Broadbent (1991) Linking and Intrusive R in English. - Harris, J. (1994) English sound structure. Blackwell. Cambridge, Mass. pp.90--105.
Supplementary: from nyest.hu (in Hungarian): "Lágy zörejek" - Mássalhangzós folyamatok és a szóhatár - Ameddig a hangtan ellát - az R-törlésről és a betoldott R-ről, zenével és videókkal - "A hangsúly nyomában" - other: Do syllables exist? -
Slideshows (2016 editions): intro&background (pages 65--end is supplementary material) - consonants - vowels - stressed slideshow :-) - phon-morph interface - laryngeal features - connected speech - melody (pages 27--end is supplementary material).
Assessment: written exam (MuCh test) + oral exam (interview) during the exam period, based on both the readings and the slideshows. Each exam starts with the written part at 9 a.m., so don't be late! There are no sample questions available for this exam, so any downloadable material you may find on the internet will be incompatible with it and therefore misleading!

BBNAN04400 Angol fonológia szem. ("sávos") / English Phonology seminar Mon 12.30 Tár222

Topics: Intro - Fundamentals of phonology - Selected processes in (better known varieties of) English - Syllables - Melody - R - L - T - Syncope.
ReadingsSCHEDULE - Giegerich 1992: 130-140140-150167-178279-290 - Ewen & Hulst 2001: 3-979-85102-113Harris & Kaye: A Tale of Two Cities 
Other: Links: Do syllables exist? -

Assessment: based on in-class performance and three written tests. Not more than 3 classes can be missed.

BBNMT00300 Fonetika ea. hétfő 14.15 Tár102

Az elméleti nyelvészet/nyelvtechnológia specializáció részeként bevezetést nyújt az általános (artikulációs és akusztikus) fonetika és a hangelemzés alapjaiba.
Menetrend.
Értékelés: 30-100% szóbeli vizsga + választhatóan: 30% órai munka, 2x20% házi feladat.
Olvasmányok: Kenesei I. (szerk.) A nyelv és a nyelvek 4.fejezete (Hangok) (az 1995-ös, 3. kiadásban 81–97.o. - KLIKK!) (könyvtár) (a 6. kiadás megrendelése) - Szilágyi N. Sándor: A nyelv hangrendszere. In: Szilágyi N. Sándor: Világunk, a nyelv. Budapest, Osiris Kiadó. 2000. 23–73. - Kassai Ilona: A fonetikai háttér. In: Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia. 1994. 581–663. Budapest: Akadémiai Kiadó. (olvasható a MeRSZ-en) -
Linkek
: Seeing Speech (az IPA hangjai UTI és MRI felvételeken, valamint "animált fej"-videókon; YouTube-csatorna) - SPAN rtMRI IPA Chart (MRI felvételek) - csak iOS-eszközökön: iPA Phonetics (ingyenesen letölthető az Apple Store-ból) - The Cardinal Vowels with Daniel Jones (YouTube-videó) - Cardinal vowels ear training and quiz - teljes IPA-táblázat hanggal - IPA Basics (YouTube) - képzési helyek GIF-animáción - Szilágyi N. Sándor: Fonetikus 1.0 (interaktív gyakorló program). Kolozsvár, 2008 - gyakorló kérdések a helyes válaszokkal - Ladefoged, Peter: Vowels and consonants / A course in phonetics - Tones ear training and quizzes - Bolla Kálmán: Magyar fonetikai kislexikonUCLA Phonetics Lab Archive - Fonetikai olvasókönyvbeszédpercepció, pszichoakusztika, percepciós modellek (Mády) -

MA/osztatlan:
BMNAT20700M Angol fonetika és fonológia tanároknak szem. / English Phonetics and Phonology for Language Teachers seminar Wed 14.15 Amb129

MOCK EXAM INFO
Topics: Intro - Consonants: R, L - Vowels - Unstressed vowels - Stress rules - Letter-to-sound rules for vowels and consonants - Hunglish.
Back-up reading: Kovács -- Siptár (2000) Újra angolra hangolvaBalogné Bérces -- Szentgyörgyi (2006) The Pronunciation of English; Balogné Bérces -- Piukovics (ms.) The Accent of Hungarian Learners of EnglishPart B sketch. 
SCHEDULE
Online resourcesmy proneng page (incl. dictionaries) - BBC Pronunciation Tips (incl. the schwa video and the schwa exercises) - Pronunciation Games (here and there) - Nádasdy: Backgroundspeech articulation video resources in language learningYouTube - other sites (like this one).
Assessment: based on in-class performance, peer-teaching, two written tests and the mock exam.
Not more than 3 classes can be missed.

Doktori:
BNY-DK-220/240/280 Szabadon választható szem.: Nyelvi variáció és fonológiaelmélet péntek 10.15 Sop501  Menetrend

A kurzus két kérdést vizsgál. Az egyik, hogy milyen elemzési nehézségeket okoz a kurrens formális fonológiaelméletek (azaz nem a használatalapú fonológiák, mint pl. az exemplárelmélet) számára a nyelvi adatokban tapasztalható inter- és intrabeszélő szintű variáció (dialektális különbségek, ingadozás, opcionalitás stb.). A másik vizsgálandó kérdés pedig az, hogy ezzel egyidőben ugyanez a nyelvi variáció milyen módon segíti elő a fonológiaelmélet fejlődését azzal, hogy egyrészt a parametrikus eltéréseken keresztül újszerű adatokat szolgáltat az Univerzális Grammatika megértéséhez, másrészt pedig épp az okozott elemzési nehézségek által, a vizsgálat körébe bevonandó szempontok körét tágítva, új (pl. stochasztikus) modellek alkotására inspirál (vagy éppenséggel kiprovokálja azt).

Saturday groups:
BBLAN00200 Bevezetés az angol nyelvtudományba szem. / Introduction to English linguistics seminar Sat 14 Oct, 28 Oct, 16 Dec Sop112

Not more than 3x45' can be missed. Assessment will be based on in-class performance and a written test (16 Dec).
Topics: Intro - Sentence structure - Word structure - Articulation - Sound structure.
Reading: Varga (2010) Introduction to English Linguistics: pp.8-16, 38-64 -- StrE = Balogné Bérces (2016) The Structure of English: Ch. 1.1, 2.1.
See BBNAN00200 above for Supplementary material.
Sample test questions for the test on 16 Dec. Subclasses of pronouns (homework for 28 Oct).

BBLAN24100 Angol mondattan ea. / English Syntax lecture course
A BBLAN24500 KURZUSSAL EGYÜTT VÉGZENDŐ!

Oral exam. Exam info.
Reading: Balogné Bérces (2016) The Structure of English: Ch.2.1, 3.1, 3.4, 4.1, 6.1, 6.4, 8.1; Wekker and Haegeman (1985) A Modern Course in English Syntax, pp. 5-62 and 188-198 (downloadable in pdf here).
Sample tree diagrams. FYI: the seminar handouts.

BBLAN24500 Angol mondattan szem. / English Syntax sem. Sat 2 Dec Sop202
A BBLAN24100 KURZUSSAL EGYÜTT VÉGZENDŐ!

Not more than 1x45' can be missed.
Assessment will be based on in-class performance.

Autumn term 2016/2017

Angol műfordítói képzés: BT-MÜA-1010 Nyelvhasználat és szövegértelmezés: Basic English dialectology. Dialects in translation szem. nov. 12. 8.30-11.30 Amb210

információ + diasorok: vetítés#1 - vetítés#2 - FYI, ami a #2-ből kimaradt

BMNEN00100M Fonológia ea. & BNY-DK-002 Fonológiaelmélet ea. péntek 8.30 Sop502

Rövid történeti áttekintés - A fonetika alapjai - Generatív Fonológia - Problémák a lineáris modellel - Szótagszerkezet, fonotaktika - Autoszegmentális fonológia - Lexikális fonológia - Prozódikus és metrikus fonológia - Kurrens elméletek: GP, OT, nem-formális és funkcionális elméletek

Értékelés: 30-100% szóbeli vizsga + választhatóan: 30% órai munka, 2x20% házi feladat. Menetrend, tematika. Ajánlott szakirodalom.

*************************************************************

Vetítések a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékén (Kolozsvár) tartott előadásokhoz: 2016.ősz: 1a. A hangok a fejemben, 1b. Ismétlés, 2. Atomikusak-e a beszédhangok?, 3. Üres kategóriák - 2015.ősz: 1. Bevezetés, 2. Fonetika: mgh-k, 3. Fonetika: msh-k, 4. Fonológia: mgh-k, 5. Fonológia: msh-k
************************************************************* 

Spring term 2015/2016

BBNAN14700 Választható nyelvészeti szem. / Elective seminar in linx Fri8.30 Amb129 = BBNMT01500 Elméleti nyelvészeti szakszeminárium

Title/cím: "Government in Phonology" seminar / "Kormányzás a fonológiában"
Theoretical phonology with data from English, Hungarian and other languages. No prerequisites, but ideally, you've done "The Pronunciation of English" seminar, and some "English Phonology". Read the Wikipedia article to whet your appetite ;)
Elméleti fonológia az angolból, magyarból és egyéb nyelvekből vett adatokkal.
ZH-k: 03.11., 04.22., 05.13. Menetrend

Autumn term 2015/2016

LLM1124 Magyar nyelv I. (fonetika, stilisztika és szövegalkotás) - Fonetika-fonológia modul  Babeş–Bolyai Tudományegyetem, BTK, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék (Kolozsvár)

Vetítések: 1. Bevezetés, 2. Fonetika: mgh-k, 3. Fonetika: msh-k, 4. Fonológia: mgh-k, 5. Fonológia: msh-k
Ajánlott olvasmányok: Forró Orsolya: Hangtan I-II. Egyetemi jegyzet, kézirat, PPKE BTK. - Kassai Ilona: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. - Szilágyi N. Sándor: Magyar nyelvtan I. Bucureşti, 1980. 65–165.
Mintateszt megoldókulccsal


Spring term 2014/2015

MA:
BMNAT20800M Angol szintaxis tanároknak szem. / English syntax 
for teachers sem. Wed10.15 Amb129

SCHEDULE.
Presentations: Árvay Erzsébet: language typology - Gerber Luca: basics of morphology - Árvay Erzsébet: word formation - Benedek Juhász: verbs - Szilágyi Szandra: canonical & non-canonical clause structures - Krulik Linda: phrasal verbs and prepositional verbs - Budaházi Fruzsina: determiners, countability - Kliszki Barbara: tenses and backshift - Prekup Lili: adjectives, adverbs, prepositions
Info on tests: info on Test1 - info on Test2 - info on Test3

BMNAN00400A Angol szintaxis ea. / English syntax 
lecture course 2x2 Thurs8.30--11.45 Sop116/A

Aims: introduce the basic terminology of syntactic analysis - introduce English clause and movement types - give students skill at drawing syntactic trees.
Reading: Wekker, Herman and Liliane Haegeman (1985) A Modern Course in English Syntax. Routledge.
Supplementary: Sample tree diagrams. Movement types and diagrams. Plus: Haegeman, Liliane and Jacqueline Guéron (1999) English Grammar. Blackwell - Radford, Andrew (1988) Transformational Grammar: a First Course. Cambridge Textbooks in Linguistics.
Assessment options: (1) oral exam (100%); (2) regular attendance (not more than 3 classes missed) + hand-in home assignments during the semester. Home assignments: W&H: p.15 i+ii - p.19 i - p.34 i+ii+iii - p.62 vii - p.198 7.8 Exercise.

Autumn term 2014/2015

BA:

BBNMT01200 Fonológia szeminárium hétfő 12.20 Amb129 (magyar nyelven)

A második órán "bemelegítő" ZH a Kenesei I. (szerk.) A nyelv és a nyelvek c. kötet 4.fejezetéből (Hangok) (az 1995-ös, 3. kiadásban 81--97.o. - KLIKK!) (könyvtár) (a 6. kiadás megrendelése)
Segédanyagok: ld. a kapcsolódó előadás anyagait lejjebb az archívumban +Siptár -- Szentgyörgyi: Optimális esszék a magyar fonológiáról (leírás az OT-ról a Bevezetésben) - szemnyelvjárás a nyest.hu-n - angolul: Do syllables exist? -
Témák: Ismétlés és gyakorlás: a fonológia alapjai - szótagszerkezet - fonológia--morfológia interakció - derivációs elmélet; Fonológiai tartományok; Optimalitás Elmélet; Kormányzásfonológia.
Értékelés: órai munka + zárthelyi dolgozatok + kiselőadás.
Hiányzás: 3 alkalomnál több mulasztás esetén a kurzus nem teljesítettnek számít.
Letölthető anyagokSzillabusz - 
A kiselőadások anyagai: Hujbert Gellért: A fonológia alapjai - BBK: Megkülönböztető jegyek (15-69.dia) - Buday Bálint: Klasszikus Generatív Fonológia - Huszthy Bálint: A szótag - Autoszegmentális fonológia - Sárközi Zsófia: Lexikális fonológia - Angeli Noémi: Prozódikus fonológia - Torma Nóra: Optimalitás Elmélet - Fejes-Tóth Petra: Kormányzásfonológia

BBLAN24400 Angol fonológia szem. ("sávos") / English Phonology seminar Sat 29 Nov (8.30-12.30, 13.15-17.15) Amb129

Slideshow.

MA:
BMNAT20700M Angol fonetika és fonológia tanároknak szem. / English Phonetics and Phonology for Language Teachers seminar Wed 12.20 Amb129

Downloads and linksKrulik Linda: RGerber Luca: L - schwa video - schwa exercises - Szilágyi Szandra: Un-Hungarian sounds - Árvay Erzsébet: -ed/-s - Juhász Benedek: Schwa deletion and syllabic consonants - Budaházi Fruzsina: Word stress - BBK: Revision and secondary stress (slides 15-40) - Prekup Lili: Word structure and stress - Kliszki Barbara: Pronunciation of vowel letters -

BMNAN00100M/A Angol fonológia és morfológia ea. 2x2 / English Phonology and Morphology lecture course Tue 10.00-11.30 and 12.00-13.30 Sop115

Reading: Kristó (ms.) The English Word: An Introduction to Phonology and Morphology: Cimlap Ch.1 - Ch.2 - Ch.3 - Ch.4 - Ch.5 - Ch.6 - Ch. 7 - Ch. 8 - Kristó, László (ms.) Internal word boundaries: analytic and non-analytic forms.
Back-up reading: Balogné Bérces -- Szentgyörgyi (2006) The Pronunciation of English - other: Do syllables exist? 
-
Slideshows1 - 5--8Exam topics.
Assessment options: (1) oral exam (100%); (2) in-class tests during the semester (50%) and oral exam (50%). Test dates: 21 Oct, 9 Dec.
We may occasionally visit programmes/lectures offered by RIL HAS.

Spring term 2013/2014

BBNAN04300/14300 Választható nyelvészeti ea. / Elective lecture 
course in linx Mon10 Amb129

Title: "Consonants" lecture course -- N.B. NEM nyelvtörténeti kurzus!!
Everything you always wanted to know about consonantal processes in English phonology * but were afraid to ask :-)
Assessment options: (1) oral exam; (2) seminar-like regular attendance plus in-class tests during the semester. If you opt for (2), you will be offered a mark at the end of the teaching period, which you may either accept or modify at the exam.
Topics: liquids and glides - hiatus-filling systems and their recent changes - pre-tonic and post-tonic syncope v consonant clusters - phonological strength, lenition - expanding the typology of lenition environments: weak v semiweak, post-short v post-long, the minimal foot as a domain for lenition - if time: emptiness in phonology
Readingmy own stuff :-P
Supplementary: "Lágy zörejek" on nyest.hu -
Slideshows in pdf: 1: Liquids, glides, and other phonological hermaphrodites - 2: Hiatus filling - 3: Syncope and consonant cluster typology - 4: Phonological strength + refinement#1: the Withgott effect - 5: Refinement#2: weak vs. semiweak positions - 6: Refinement#3: Splitting "intervocalic": the data / theoretical considerations - 7: Re-interpreting the minimal foot as a domain for lenition -
Test dates: 17 March, 12 May
Info on Test1 - info on Test2 - EXAM INFO (some of the links may not work in this document -- go straight to my Publications site)

BBNAN04700/14700 Választható nyelvészeti szem. / Elective seminar 
in linx Wed16.00 Amb129

Title: "Practical English Phonology" seminar (= PEPSI) -- N.B. NEM nyelvtörténeti kurzus!!
Theoretical background and loads of data backed up with massive pronunciation practice. No prerequisites, but ideally, you've done "The Pronunciation of English" seminar, some "English Phonology", and you're just doing "English Dialectology".
Schedule (as of 05/03/14) incl. topics, presenters, and link to main reading
Info for Test1 - info for Test2 - info for Test3

MA:
BMNAT20800M Angol szintaxis tanároknak szem. / English syntax 
for teachers sem. Mon14.15 Amb129 (Fri15.00 Sop102)

Presentations: Fekete Imre: coursebook survey on morphological issues - Kisbalázs Koletta: verbs - Lányi Dorottya: phrasal verbs and prepositional verbs - Ábrahám Ilona: determiners and countability - Makk Zsófia:adjectives, adverbs, prepositions - Sási Erzsébet: finite and non-finite clauses, relative clauses - Fellner Anett: tenses: types and teaching order, backshift
Info on testsTest1 Test2 - Test3

Autumn term 2013/2014

MA:
BMNEN01500A/M Haladó fonológia szem. / Advanced Phonology 
seminar 2x2 Thurs 12.30 Sop102

Reading seminar discussing selected readings in English phonology.

BMNAT20700M Angol fonetika és fonológia tanároknak szem. / English Phonetics 
and Phonology for Language Teachers seminar Wed 12.30 Amb129

Slideshows: Fekete Imre: R - Kisbalázs Koletta: L - Sási Erzsébet: Syllabic cons's, schwa, unstressed syllables - Codenotti-Hartwig Anna: Problematic vowels / Un-Hungarian sounds - Ábrahám Ilona: -ed/-s (two separate slideshows) - BBK: Degrees of stress - Makk Zsófia: Word structure and stress - Fellner Anett: Pronunciation of vowel letters 

magyar nyelven:
BBNMT01200 Fonológia szeminárium hétfő 10.00 Amb129

Letölthető anyagok: Szillabusz - Artikulációs fonetikai feladat - Bevezető feladatok - feladatok 1 feladatok 2 feladatok 3 - Opacitás és szóeleji torlódások -
A kiselőadások anyagai: Markó Mónika: A fonológia alapjai - Metzger Réka: Megkülönböztető jegyek - Tóth Zsófia: Klasszikus Generatív Fonológia, SPE, szabályok, szabályrendezés - Szabó Gabriella: Szótag, szonoritás - Bobák Barbara: Autoszegmentális fonológia, ábrázolások, terjedés, jegygeometria -Földes Fanni: Lexikális fonológia - Petróczki Edina: Prozódikus fonológia -Molnár Nóra: Optimalitáselmélet - Halász Dávid & Neugebauer Dániel: Kormányzásfonológia 1: Elemelmélet / Kormányzásfonológia 2: Szótagszerkezet

Spring term 2012/2013

BA:

BBNAN11600 Angol dialektológia ea. / English dialectology 
lecture course Mon12.30 StePilinszky

Dr. Eleftherios Kailoglou's slides on slang

BBNAN04300/14300 Választható nyelvészeti ea. / Elective lecture 
course in linx Wed10 Amb129

Title: "Phono-Logical Theories" lecture course -- N.B. NEM nyelvtörténeti kurzus!!
Fundamentals of phonological theory - levels of representation - derivation - phonology in Generative Grammar - syllables - Autosegmental Phonology - Lexical Phonology - non-derivational frameworks: GP and OT.
Oral exam. Exam topics.
Back-up reading: e.g., Jensen, J.T. 2004. Principles of Generative Phonology; Kager, R. 2004. Optimality Theory; Brockhaus, W. 1995. Skeletal and suprasegmental structure within Government Phonology; etc.
Slideshows: 7

BBNAN04700/14700 Választható nyelvészeti szem. / Elective seminar 
in linx Mon10 Amb110 (jó idő esetén az udvaron a szaletliknél)

Title: "Government in Phonology" seminar -- N.B. NEM nyelvtörténeti kurzus!!
Intro: syntax-shaped phonology? - Principles and Parameters - Element Theory - government and licensing - "syllables" - FEN - "Coda" Licensing - Proper Government and syncope - Magic Licensing - CV as the universal syllable template - the beginning of the word - the Coda Mirror - strong and weak phonological positions - lenition sites - etc.
Requirements: in-class performance (not more than 3 classes can be missed) - weekly reading.
Assessment options: in-class performance PLUS (1) oral presentation & end-term test; OR (2) research project with term paper. Additional home assignment: summary of a GP(-related) paper in Hungarian.
Links: Tobias - Harris Sziget BBK -
Accompanying Facebook-group: BBK GP sem 2013s
Related event: GPRT 2013

MA:

BMNAT10800M/00800M Angol szintaxis tanároknak szem. / English syntax 
for teachers sem. Mon14.15 Amb129

Students' presentationsinflections and word-formation - aspects of word order (canonical & non-canonical) - adverbs, adverbials - verb types (main verbs, aux's) - "phrasal verbs" (quiz) - determiners, countability -tenses: types and teaching order, backshift - relative clauses:slideshow/handout/coursebooks - passivisation & related constructions
Other materialsinflection/derivation/compounding - Topics and sample questions 1 - Topics and sample questions 2 (ignore "constituency tests") -Topics and sample questions 3

Saturday groups:

BMLAT10800M Angol szintaxis tanároknak / English syntax for language teachers

Aims: revise and systematise stu's previous knowledge of E grammar; provide deeper insight into E morphology and syntax, occasionally contrasting them with Hu; thereby raise stu's grammar-consciousness, and develop their ability to recognise and explain morphological and syntactic phenomena both in E and Hu. The point of view is (usu) that of the EFL teacher.
Requirements and assessment: active participation in class (not more than 1 session can be missed) - coursebook surveys (done individually) & presentations (done in small groups) - 2 in-class tests (16/02, 23/02).
Back-up reading: Varga, L. (ms.) Introduction to English Linguistics: pp.48-68; Huddleston, R. (ms.) A Short Overview of English Syntax; Wekker, H. & L. Haegeman (1985) A Modern Course in English Syntax; Cowan, R. (2008) The Teacher's Grammar of English.
Consultation dates: 09/02, 16/02, 23/02.

Autumn term 2012/2013

BA:
BBNAN00200/4 Bevezetés az angol nyelvtudományba szem. / Introduction 
to English Linguistics seminar Wed 12.30 Amb129

Topics: Intro - Sentence structure - Word structure - Articulation - Sound structure.
Materials from the classes: slideshow 1 - slideshow 2 

BBNAN04000 Angol fonológia ea. ("sávos") / English Phonology lecture course Wed 14.15 Amb129

Materials: slideshow1 slideshow2 - stressed slideshow :-) - the last bits - exam topics.

BBNAN04400 Angol fonológia szem. ("sávos") / English Phonology seminar Mon 14.15 Amb129

Materials: revision.

MA:
BMNAN00100M/A Angol fonológia és morfológia ea. 2x2 / English Phonology and 
Morphology lecture course Mon 12.30 and Wed 10 Amb129

The Monday track: (more) theoretical issues -- reading: Kristó (ms.) The English Word: An Introduction to Phonology and Morphology: Cimlap Ch.1 - Ch.2 -Ch.3 - Ch.4 - Ch.5 - Ch.6 - Ch. 7 - Ch. 8 - Kristó, László (ms.) Internal word boundaries: analytic and non-analytic forms (downloadable from FB).
Slideshows: 1 - 5--8Exam topics.
The Wednesday track: pronunciation practice, stress, practical issues. Back-up reading: Kovács -- Siptár (2000) Újra angolra hangolva; Balogné Bérces --Szentgyörgyi (2006) The Pronunciation of English
Assessment options: (1) oral exam (100%); (2) in-class tests during the semester (50%) and oral exam (50%).

BMNAT00700M/10700M Angol fonetika és fonológia szem. / English Phonetics 
and Phonology seminar Wed 10 Amb129

Handouts: silent letters etc. - Robbie vowels and homophones - homonyms(EVU) - Madonna stress + -ic.

magyar nyelven:
BBNMT01200 Fonológia szeminárium hétfő 10.00 Amb205

Értékelés: órai munka + projekt (a hallgatók saját maguk által kiválasztott témákon dolgoznak a félév során; tentatív menetrend: témaválasztás + szakirodalom-kutatás (október közepéig), rövid tanulmány (november eleje -- az őszi szünet után), kiselőadás (az őszi szünet után)).
Letölthető anyagok: feladatok 1 - feladatok 2 prozfon kiosztmány feladatok 3.

Saturday groups:
BMLAT-00200/A Language development 1

Handouts: handout 1 exam practice 1 - exam practice 2

BMLAT10700M/a-b Angol fonetika és fonológia tanároknak / English Phonetics
and Phonology for Teachers Sat 29 Sept, 27 Oct, 8 Dec 11.15-13.45 / 14.30-17.00

Topics: Intro - Vowels - Consonants - Stress rules - Letter-to-sound rules for vowels and consonants.
Back-up reading: Balogné Bérces -- Szentgyörgyi (2006) The Pronunciation of English: Ch.1-4, 7-9, 11-12; 
Kovács -- Siptár (2000) Újra angolra hangolva
Online resources: BBC Pronunciation Tips - YouTube.
Assessment: based on in-class performance and two written tests.
Not more than 1 class can be missed.

Spring term 2011/2012

BBNAN11700/1 Az angol nyelv kiejtése/Pronunciation of English sem. Thurs 12.00 Amb 129
BBNAN11700/2 Az angol nyelv kiejtése/Pronunciation of English sem. Fri 12.00 Amb 206

Course description 

BBNAN11600 Bevezetés az angol dialektológiába/Intro to English Dialectology lecture course Thurs 13.45 Amb 303

Course description 
Slides to Dr. Joachim Grzega's (Univ. of Eichstätt, Germany) guest lecture English as a Global Language (8 March 2012)

BMNAT00800M Angol szintaxis/English Syntax sem. Fri 10.00 Amb 206

Course description 
Topics and terms #1 - Divisions of clauses Topics and terms 2

BBNMT00600 Fonológia ea. Csüt 10.00 Amb 110

BBLAN016/11600 Bevezetés az angol dialektológiába/English Dialectology on Saturday

Course description. (Basically the same as BBNAN11600 above.)

BBLAN017/11700 Az angol nyelv kiejtése/Pronunciation of English on Saturday

Course description

BBLAN00600 Angol nyelvgyakorlat 2

Michael Vince's Advanced Language Practice vocab topics plus writing practice for Alapvizsga.
Handouts: 1 Leisure activities 2 Travel and movement 3 News events -2A Informal letter 4 Places 4A Writing bank 5 Media - 6 The natural world: Weather 6A Writing: Telling a story

BBLAN00700 Angol nyelvgyakorlat 3: Nyelvtan

Grammar practice for Alapvizsga.
Handouts: Inversion exercises It's said that... - Raising Unreal time and subjunctives 

Autumn term 2011/2012

Away on research leave at CASTL in Tromsø, Norway. Sorry, no courses.

polarbear

... and the rest is lost in the mists of history ...

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Menté

x