Cser András DSc

egyetemi tanár

Vissza a személyes honlapra

Tanulmányok

1996–1999 ELTE BTK Elméleti nyelvészeti PhD program

1990–1996 ELTE BTK

Angol nyelv és irodalom szak

Latin nyelv és irodalom szak

Elméleti nyelvészet szak

1986–1990 Budapesti Piarista Gimnázium

 

Tudományos minősítések

2017 MTA doktora; Disszertáció címe: Aspects of the Phonology and Morphology of Classical Latin

2010 Habilitáció, PPKE; Disszertáció címe: The Phonotactics of Classical Latin Consonants

2002 PhD fokozat, ELTE; Disszertáció címe: A zörejhangok gyengülési és erősödési folyamatainak tipológiája és modellezése

 

Egyéb

2020 A Prágai Károly-egyetem vendégtanára

2013 és 2015 Vendégtanár az Edinburgh-i Egyetemen

2013 Vendégtanár a Müncheni Egyetemen (LMU)

2011–15 Az OTKA Nyelvészeti Zsürijének elnöke

2011 Vendégtanár az Eichstätt-Ingolstadt-i Katolikus Egyetem Angol tanszékén

2002, 2007 és 2010 Vendégtanár a Helsinki Egyetem Angol tanszékén

2008 Vendégkutató a Notre Dame egyetemen (Indiana, USA)

2007–2010 Bolyai ösztöndíj, téma: Az ókori grammatikai hagyomány megjelenése a korai magyar nyelvtudományban

2001–2004 Bolyai ösztöndíj, téma: A fonológia tudományelméleti kérdései

1998–99 Telegdi Zsigmond ösztöndíj, téma: A folyamatosság mint fonológiai jegy

1996–97 Vendégkutató a Cambridge-i egyetemen

 

Konferenciaelőadások és meghívott előadások

 • The lowering of high vowels before [r] in Latin. Fourth Symposium on Historical Phonology, Edinburgh, 2019.
 • A zárt magánhangzók nyitása [r] előtt a latinban. Nyelvelmélet és diakrónia, Budapest, 2019
 • Diachronic issues of prefixed forms in English. HUSSE 14 Conference, Veszprém, 2019
 • Allomorphic variation resulting from competing phonological patterns. International Morphology Meeting, Budapest, 2018
 • A latin s-végű prefixumok történetéhez. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2018
 • Phonologisation in the history of Latin: s-loss and the s-final prefixes. Third Symposium on Historical Phonology, Edinburgh, 2017.
 • Conceptual issues in grammaticalisation. HUSSE 13 Conference, Eger, 2017
 • A grammatikalizáció morfológiaelméleti kérdéseihez. Nyelvelmélet és diakrónia, Budapest, 2016
 • Phonology and morphology in the nineteenth century: the issue of abstractness vs. empiricism. Workshop on the History of Historical Phonology, Edinburgh, 2015
 • Scale-based phonological conditioning and changes in Latin inflectional allomorphy. Societas Linguistica Europaea 48th Annual Meeting, Leiden, 2015
 • The phonological conditioning of Latin inflectional allomorphies. 18th International Colloquium on Latin Linguistics, Toulouse, 2015
 • A latin inflexiós allomorfiák fonológiai kondicionáltsága. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2015
 • The terminology of Aelfric's grammar. HUSSE 12 Conference, Debrecen, 2015
 • Magánhangzó-váltakozások a latinban. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2014
 • Opacity, lexicalisation, recomposition and phonological adjustment in prefixation. International Morphology Meeting, Budapest, 2014
 • Mennyi morfológia van a latin fonológiában? Magyar Ókortudományi Konferencia, Budapest, 2014
 • Fonologizálódás, morfologizálódás, lexikalizálódás: fejezetek a hangváltozások életéből. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2014
 • Types of Sound Change. Symposium on Historical Phonology, Edinburgh, 2014.
 • A nyelvelmélet és a nyelvtörténet viszonya a 19. századi nyelvtudományban. Nyelvelmélet és diakrónia, Budapest, 2013
 • Reflections on roots. HUSSE 11 Conference, Budapest, 2013
 • A short history of roots in the history of linguistics. HUSSE 10 Conference, Piliscsaba, 2011
 • A hely nélküli nazális fejlődése a latinban. Nyelvelmélet és diakrónia, Piliscsaba, 2010
 • A hangváltozások tipológiája az adatok tükrében. A nyelvtörténeti adat: érvény és értelmezés, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2010
 • Sounds out of silence: Alexander Murray on the origins of language. Sounds of Silence, Piliscsaba, 2010
 • Constraints on prefixation as evidence for the history of Latin gn. 14th International Morphology Meeting, Budapest, 2010
 • The reaction against loanwords: the case of Latinate borrowings in English. 9th Conference of English, American and Canadian Studies, Brno, 2010
 • Görög hatás a latin extraszillabikus [s] szótagolásában. Nyelvelmélet és kontaktológia, Piliscsaba, 2009
 • Linguistic purism in England. 9th Conference of the Hungarian Society for the Study of English (HUSSE), Pécs, 2009
 • Magánhangzó+zengőhang kapcsolatok a latin nyelvjárásokban és a fonológiaelméletben. Nyelvelmélet és dialektológia, Piliscsaba, 2008
 • Morphological analysis in Pál Pereszlényi's Hungarian Grammar (Grammatica Linguae Ungaricae, 1682) International Conference on the History of the Language Sciences, Potsdam, 2008
 • The English purists in a comparative perspective. HEL-LEX 2, Historical English Lexis, Lammi, 2008
 • The -alis/-aris allomorphy revisited. 13th International Morphology Meeting, Bécs, 2008
 • On the phonotactics of liquids in Latin. 15th Manchester Phonology Meeting, Manchester, 2007
 • Phonetics, phonology and morphology in the nineteenth century. Helsinki Egyetem, 2007
 • Az ókori morfológiai modellek ma. 6. Ókortudományi Konferencia, Budapest, 2004
 • A középkori didaktikus nyelvtanokról. Bollók János Emlékkonferencia, Budapest, 2003
 • Palatality as secondary place. 17th International Congress of Linguists, Prága, 2003
 • The typology of obstruent systems and its historical and theoretical implications. Helsinki Egyetem Általános Nyelvészeti és Nyelvtechnológiai Tanszék, 2002
 • A case study in Germanic fricative voicing changes. Helsinki Egyetem Angol Tanszék, 2002
 • A tárgy az indoeurópaiban. Budapesti Uralisztikai Műhely III, 2002
 • j kérdése: rendszerhely, fonotaktikai pozíció és történeti változások. SZENDE TAMÁSsal, Beszédkutatás 2000, Budapest
 • Why is this interesting?. Graduate Students' Linguistics Symposium, Budapest, 1999
 • A félhangzók erősödésének szótagszerkezeti meghatározottsága a kései latinban. Doktoranduszok Nyelvészeti Konferenciája, Szeged, 1998
 • Remarks on the Old High German Consonant Shift. Graduate Students' Linguistics Symposium, Budapest, 1998
 • Diphthongs in the syllable structure of Latin. Postgraduate Seminar, Department of Classical Philology, Cambridge, 1997
 • Latin Syllable Structure. Graduate Students' Linguistics Symposium, Budapest, 1996

 

Válogatott publikációk

(teljes lista itt)

 • The phonology of Classical Latin. Oxford: Wiley-Blackwell, 2020, xviii+218 p., ISBN:9781119700609
 • A nyelvészeti gondolkodás fejlődése a humanizmus idejétől a 20. századig. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2015. 162 p. ISBN:9789633082256
 • Basic types of phonological change. In: Patrick Honeybone & Joseph Salmons (szerk.) The Oxford Handbook of Historical Phonology. Oxford: OUP, 2015. pp. 193-204.
 • Segmental identity and the issue of complex segments. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 60:(3) pp. 247-264. 2013
 • The role of sonority in the phonology of Latin. In: Steve Parker (szerk.) The sonority controversy. Berlin: De Gruyter, 2012. pp. 39-63.
 • The floating C-Place node in Latin. Journal of Linguistics (2011), p21
 • A magyar nyelvtudomány történetének áttekintése a kezdetektől a 20. század elejéig. In Kiefer Ferenc (szerk., 2006) Magyar nyelv. (Akadémiai kézikönyvek) 481–512.
 • The Typology and Modelling of Obstruent Lenition and Fortition Processes.Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003.
 • Viginti quatuor sunt iuncturae. A Medieval Latin grammatical text with translation and a critical study. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2000.
 • Diphthongs in the syllable structure of Latin. Glotta 75 (1999) 172–193.
 • On the Feature [Continuant]. Theoretical Linguistics 25 (1999) 215–234.
x