Halm Tamás

English    Oktatói profil

Elérhetőség:
PPKE BTK Angol-Amerikai Intézet, Elméleti Nyelvészet Tanszék
MTA Nyelvtudományi Intézet, Elméleti Nyelvészet Osztály
 
halm.tamas@gmail.com
CV (link)
Személyes honlap: www.tamashalm.com
ResearchGate (link)
MTMT (link)
 
Tanulmányok:
Budapesti Corvinus Egyetem (MA, 2005): pénzügy, alkalmazott statisztika
ELTE BTK (2003-2007): anglisztika, elméleti nyelvészet
PPKE BTK (PhD, 2017): elméleti nyelvészet
 
Kutatási területek:
mondattan, jelentéstan, csonka mondatok, függő indefinitek, argumentumszerkezet, medialitás, felszólító mondatok, grammatikalizáció
 
Oktatás:
Introduction to English Linguistics (szeminárium)
Elements of Semantics (szeminárium)
Kutatásmódszertan 2 (szeminárium)
A kvantifikáció szintaxisa és szemantikája (szeminárium)
x