Limpár Ildikó

English     Oktatói profil 

BBNMI00100A/F Introduction to Literature lecture course for foreign students: DefinitionsExam topics and Reading list -

Limpár Ildikó egyetemi adjunktus diplomáit Angol Nyelv és Irodalom, valamint Egyiptológia szakokon 1998-ban és 2001-ben szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, az Eötvös József Collegium tagjaként. Az ELTE Angol Reneszánsz és Barokk Irodalom programjának elvégzése után 2005-ben védte meg disszertációját, mely az "Újvilági motívumok Shakespeare A vihar című művében és transzformációik az amerikai irodalomban" címet viseli. Shakespeare iránti szeretet megmaradt, de szakmai érdeklődése az utóbbi években elsősorban az amerikai irodalom felé fordult. Fő kutatási területe az amerikai álom témáját feldolgozó szépirodalmi művek vizsgálata. 

Jelenleg a kortárs etnikai irodalomra koncentrál, de szívesen foglalkozik az amerikai Dél irodalmával is, valamint Emily Dickinson költészetével. Hazai és külföldi publikációi Shakespeare drámai munkássága és az amerikai irodalom témájában íródtak. 

A PPKE BTK Angol Intézetében 1998-tól teljes állású oktató, jelenleg adjunktusi minőségben. Az amerikai irodalom oktatása mellett úttörő szerepet vállalt az esszéírás kurzusok kidolgozásában és bevezetésében.

Hobbyja az egyiptológia és a szépírás (elbeszélések és drámák). Egy évben egyszer című színdarabja 2004-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt "Édes Anyanyelvünk" pályázat III. megosztott díját nyerte el dráma kategóriában.

Publikációk: MTMT

Adatlapja az Országos Doktori Tanács honlapján: doktori.hu

E-mail: limpar.ildiko@btk.ppke.hu

x