Pintér Károly

English     Oktatói profil

Pintér Károly egyetemi docens egyetemi tanulmányait az ELTE BTK angol-történelem szakán végezte. Angol szakon 1993-ban, történelem szakon 1995-ben diplomázott. Az ELTE BTK Angol irodalmi doktori programjának elvégzése után 2005-ben védte meg The Anatomy of Utopia című doktori disszertációját az angol utópikus regény témakörében, elsősorban Morus Tamás és H.G. Wells műveire összpontosítva. A disszertáció kibővített formában 2010-ben jelent meg a amerikai McFarland kiadó gondozásában. Doktoranduszként a Leuveni Katolikus Egyetemen töltött egy évet ösztöndíjjal 1994–95-ben.

A PPKE BTK Angol Intézetében 1995-ben kezdett tanítani óraadóként, majd 1998-tól teljes állású oktató. A szakon belül kezdettől a brit és amerikai történelem, majd a brit és amerikai országismeret oktatásában vesz részt. Az országismereti képzés kidolgozásában úttörő szerepet vállalt, több tankönyvet és tananyagot is írt. Az amerikai országismereti tananyag kidolgozásához 2003-2004-ben a Texas Christian University-n végzett kutatásokat Fulbright-ösztöndíjjal.

Szakmai érdeklődése kétfelé ágazik. Egyrészt szűkebb kutatási területe a fantasztikus irodalom, különösen az angol nyelvű utópikus és antiutópikus hagyomány és a science fiction, másfelől pedig az amerikai társadalom és kultúra, így az amerikai alkotmányos rendszer, különösen az amerikai elnöki hivatal és az elnökválasztások, valamint egyház és állam viszonya az USA-ban és az amerikai civil vallás. Utóbbi témában végzett kutatásokat habilitációs disszertációjához az indianai Notre Dame Egyetemen 2017 tavaszi félévében a Nanovic Intézet ösztöndíjának támogatásával.

2004-2012 között A PPKE BTK Tanulmányi Bizottságának elnöke, 2009-2015 között a kar oktatási dékánhelyettese volt. 2013-2016 között, majd 2017 őszétől az Angol-amerikai Intézet vezetője.


Publikációk: MTMT

Adatlapja az Országos Doktori Tanács honlapján: doktori.hu

E-mail: pinter.karoly@btk.ppke.hu

Pintér Károly honlapja >

 

2020.07.11.

x