Reményi Andrea

English     Oktatói profil

Reményi Andrea egyetemi docens szakterülete a nyelvpedagógia, többek között az angolnyelv-tanítás módszertana és a nyelvoktatás-politika. Ezen kívül a szociolingvisztika, a diskurzuselemzés, a korpusznyelvészet és a számítógépes lexikográfia érdekli. Angol és általános nyelvészet szakon végzett az ELTE-n, alkalmazott nyelvészetből MA fokozatot szerzett az angliai Readingi Egyetemen, alkalmazott statisztikát tanult a Közép-Európa Egyetemen (CEU). PhD-fokozatot szociológiából szerzett az ELTE-n, 2000-ben.
A Pázmányon az angolnyelv-tanári MA programért (2008 óta) és a Nyelvtudományi Doktori Iskola alkalmazott nyelvészeti műhelyéért felel (2009 óta). Megalapította a Nyelvpedagógiai Kutatócsoportot, melynek munkáját 2015 óta szervezi.

Publikációk: MTMT

Adatlapja az Országos Doktori Tanács honlapján: doktori.hu

E-mail: remenyi.andrea@btk.ppke.hu

Saját honlap > 

Mentés

x