Tóth Zsuzsa

English    Oktatói profil

Tóth Zsuzsa egyetemi docens 2000 óta tanít a PPKE Angol Tanszékén. Angol szakos diplomáját az ELTE-n szerezte, ösztöndíjasként fél évet töltött az edinburgh-i Institute for Applied Language Studies-ban, majd egy évig a University of Edinburgh hallgatója volt, ahol posztgraduális diplomát szerzett alkalmazott nyelvészetből (Master of Science in Applied Linguistics). PhD tanulmányait az ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének Nyelvpedagógia doktori programján végezte. Disszertációját, melyben az idegen nyelv tanulásakor fellépő szorongás (foreign language anxiety) összetevőit és hatásait vizsgálta angol szakos egyetemisták körében, 2007-ben védte meg. Kutatási eredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon ismertette, tanulmányokban publikálta. Szakmai érdeklődése középpontjában a nyelvtanulót jellemző egyéni sajátosságok (individual differences) - motiváció, nyelvérzék, szorongás, személyiség, stb. - nyelvtanulásban betöltött szerepének vizsgálata áll. Nyelv-és stílusgyakorlatot valamint angol szakmódszertant oktat. Felelőse és koordinátora az angol szakosok nyelvi képzésének, valamint az alap-és proficiency vizsgának.

Publikációk: MTMT

E-mail: toth.zsuzsanna@btk.ppke.hu

x