TRANSLATION RESEARCH – TRANSLATOR TRAINING 2018. május 24.

Conference organised by the Department of English Language Pedagogy and Translation Studies

The website of the conference >>       Up-to-date info >>


Second call for papers

Call for participation in the proposed panels:

 • Intersemiotic translation (Anikó Sohár, asohar@gmail.com)
 • Translating languages of limited diffusion – state of the art and perspectives (Nataša Pavlovic, npavlovi@ffzg.hr and Boguslawa Whyatt, bcwhyatt@wp.pl)
 • Comparing experiences and systems: translator training at graduate and postgraduate levels (John Milton, jmilton60@yahoo.com)

Please send us your abstract (250-300 words) and a short bio (200 words) to translationconference2018@btk.ppke.hu if you wish to participate in the above mentioned panels and indicate its form (oral presentation [20 minutes]; speed presentation [5 minutes]; poster).

 • Deadline for submission of abstracts: 31 January 2018
 • Notification of acceptance: 15 February 2018
 • Registration will start on 15 February 2018

Confirmed plenary speakers:

 • Andrew Chesterman (University of Helsinki, Finland)
 • Luc van Doorslaer (University of Leuven, Belgium)
 • Pál Heltai (Eötvös Loránd University, Hungary)
 • Don Kiraly (University of Mainz)

For further information, write to translationconference2018@btk.ppke.hu


First call for papers:
FORDÍTÁSKUTATÁS – FORDÍTÓKÉPZÉS
2018. MÁJUS 24–26. | PPKE BTK ANGOL–AMERIKAI INTÉZET

Sophianum, 1088 Budapest, Mikszáth tér 1.

Felhívás előadás tartására, poszterbemutatásra és szekciótéma javaslatra:

A fordító- és tolmácsképzés a világon mindenütt leginkább gyakorlati jellegű, másként egyik mesterség alapjait sem lehetne elsajátítani. Ezzel szemben a fordításkutatás még a gyakorlat vizsgálatakor is per definitionem elvont, máskülönben nincs sok teteje. Alapvetően más tehát a megközelítésük; mi köti mégis össze őket? Egyáltalán, törvényszerű-e, elengedhetetlen-e, szükséges-e a kapcsolat közöttük? Ha igen, milyen legyen ez a kapcsolat: egyirányú vagy interaktív? Lehetséges-e fordítóképzés fordításkutatás nélkül? Minek kell beépülnie a képzésbe: az alapkutatások vagy az alkalmazott kutatások eredményeinek, módszereinek, kérdésfeltevéseinek, viszonyulásának, történetének? Vagy valami egészen másnak? El kell-e sajátítsák a jövendő fordítók (és tolmácsok) a lehetséges kutatási módszereket, legalább alapszinten, s ha igen, ezt lehet-e – azon túl, hogy kötelező a tanmenetben – szakmailag indokolni? A fordítóképzés dolga-e, hogy a fordításkutatás utánpótlását is kinevelje? Miként tudja a két terület egymást segíteni? Oktasson-e fordításkutatást olyan, aki maga nem kutat? Oktasson-e jövendő fordítókat olyan, aki maga nem fordít? A kérdések vég nélkül folytathatók; remélhetőleg a konferencia egyikre-másikra választ ad majd. Az egyik szekció témája az interszemiotikus fordítás lesz.

Plenáris előadók:

 • Klaudy Kinga (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Andrew Chesterman (Helsinki Egyetem, Finnország)
 • Luc van Doorslaer (Leuveni Egyetem, CETRA, Belgium)

A 300 szónál nem hosszabb angol vagy magyar nyelvű absztraktokat, javaslatokat várjuk a translationconference2018@btk.ppke.hu e-mailcímre. Kérjük, jelentkezéséhez mellékeljen egy legfeljebb 200 szavas szakmai önéletrajzot, s jelezze, hogy részt kíván-e venni a poszterkiállításon! Javaslatok beküldési határideje: 2017. október 1. Absztraktok beküldési határideje: 2017. november 15. Értesítés a javaslatok és előadások elfogadásáról: 2017. december 15.

x