Filozófia MA

A szak felépítése
A képzéshez tartozó tantárgyak három csoportba oszthatók. Az első és legnagyobb a korábbi filozófiai ismeretek bővítését és mélyítését szolgálja. Tágabb összefüggésrendszerbe állítja az addigi ismereteket, vagy speciális részterületek feltárása révén hatványozza meg a korábban szerezett tudást. A második rész olyan kérdésekbe vezeti be a hallgatót, amelyek nem feltétlenül tartoznak a filozófia hagyományos területei közé, hiszen csak az utóbbi időben váltak jelentőssé (például környezetetika, vagy a filozófiai praxis). A mesterképzés különlegességét a harmadik egység adja, a nagy kreditértékű szakdolgozati munka. Tanulmányai végére a hallgató alkalmassá válik arra, hogy tanári támogatás mellett egy kutatási projektet tervezzen meg és hajtson végre, amely által önálló meglátásokra tesz szert, és olyan tézist állít fel, amelyet képes argumentatív módon kifejteni és megvédeni.

Mintatanterv

Gyakorlati tudnivalók
• 2020 végén a Filozófia Tanszék valamennyi képzése a budai Duna-parton található Z épületbe (Bertalan Lajos u. 2.) költözött.
• 2021 szeptemberétől a Filozófia MA szak 2+3 napos heti munkarendre tér át: szerdára és csütörtökre kerülnek a tantermi órák, a hét többi napja pedig az egyéni felkészülést és a kutatómunkát szolgálja.

x