Szabad bölcsészet szak, Filozófia szakirány

A Szabad bölcsészet szak felépítése
Az úgynevezett bolognai rendszer 2006-os bevezetése óta átfogó filozófiai képzést BA szinten a Szabad bölcsészet alapképzési szak nyújt, amely egyetemünkön öt úgynevezett szakirányt foglal magában. Ezek mindegyike három adminisztratív egységből, modulból áll.


A képzés végén elnyerhető Szabad bölcsészet szakos oklevél záradéka megnevezi az elvégzett specializációt vagy minor is.

A Filozófia szakirány
A Filozófia szakirány tárgyai (az összes szakirány 40 kredites közös alapozó moduljához tartozókon kívül) két saját modulba rendeződnek. Ezek közül az első, a 77 kredites Filozófia szakmai modul elvégzése után a hallgató előtt három egymást kizáró választási lehetőség nyílik.
• Folytathatja tanulmányait a szakirány utolsó moduljával, az 50 kredites Filozófia specializációval,
• elhagyhatja a szakirányt, és elvégezheti egy másik szabad bölcsész szakirány specializációját, vagy
• felveheti egy másik bölcsészettudományi/társadalomtudományi alapszak 50 kredit értékű minor programját.
A filozófia iránt érdeklődő és elkötelezett hallgatóknak e fenti három lehetőség közül az elsőt, vagyis a szakirány valamennyi moduljának elvégzését ajánljuk, mert ezek csak együtt adnak áttekintést a filozófia teljes történetéről és valamennyi fontosabb témaköréről. A Filozófia szakirány két saját modulja, kiegészülve a szabad bölcsész közös képzésbe sorolt filozófiai tárgyakkal és a szakdolgozati kreditekkel, az alapképzés 180 kreditjéből 139-et tesz ki, ami lehetővé teszi a filozófiai hagyomány átfogó megismerését, és a mai problematika elmélyült átgondolását.Szakirányválasztás
Amennyiben az egyetem ajánlásait, az úgynevezett mintatantervet követik, a Szabad bölcsészet alapszakra felvételt nyert hallgatók a szakirányok közös alapozó moduljával kezdik meg tanulmányaikat, és csak az első félév közepén választanak szakirányt, mégpedig azáltal, hogy a Neptun rendszerben jelentkeznek az egyik szakirány Szakmai moduljára. Mindenki jogosult az általa választott modul, illetve szakirány hallgatójává válni, és választása a későbbiekben is módosítható. Az első év második félévében folytatódik a közös alapozó képzés, de a kurzusok nagyobb része már a választott szakirányhoz kapcsolódik. A második évet teljes egészében a szakirány Szakmai modulja tölti ki, a harmadik év pedig a Specializációé vagy a minoré. A specializációkra és minorokra is regisztrálni kell a Neptunban.

Mintatanterv
A Filozófia szakirány kurzusai nyitva állnak a kar minden hallgatója előtt, és tetszőleges sorrendben elvégethetők, ennek ellenére az egyes tárgyak sajátos tartalma tanácsossá teszi bizonyos menetrend követését, amelyet a tantárgylistából kiolvasható és a hálótervben szemléletes formába öntött mintatanterv rögzít.
Mintatanterv a tanulmányaikat 2021 előtt megkezdők számára
Mintatanterv a tanulmányaikat 2021-ben vagy később megkezdők számára

Tematikus blokkok
A Filozófia szakirány tárgyai tartalmi szempontból két csoportba, történeti és szisztematikus tárgyakra oszthatók, de e blokkok nem rendelődnek kizárólag az egyik vagy másik modulhoz. A filozófia történetét nyolc korszakra bontva tárgyaljuk, különös figyelmet szentelve a hozzánk időben legközelebbi fejleményeknek. A 20. századi filozófiával a többi korszakhoz képest dupla óraszámban foglalkozunk, külön kurzusokat szánva az úgynevezett analitikus, illetve kontinentális gondolkodóknak és irányzatoknak, a 21. századot pedig önálló korszakként kezeljük. A szisztematikus tárgyak nem egyes alkotókra vagy irányzatokra koncentrálnak, hanem korunk nézőpontjáról, a társtudományok eredményeit is felhasználva dolgozzák fel a filozófia klasszikus problémáit. Három területtel foglalkozunk kitüntetett módon: a metafizikával, a vallásfilozófiával és az etikával. Egyetemünk katolikus jellege az oktatók személyes elkötelezettségéből fakadó látásmódján túl ezeknek a vallási szempontból nagy jelentőségű tárgyaknak a súlyában jut talán leginkább érvényre. 2021 szeptemberétől a szisztematikus blokkon belül létrejön egy öt tárgyból álló (a hálótervben zölddel jelölt) tematikus egység, amely a filozófiai praxisba vezet be.

Gyakorlati tudnivalók
• 2020 végén a Szabad bölcsészet képzés a budai Duna-parton található Z épületbe költözött (Bertalan Lajos u. 2.).
• 2021 szeptemberétől a Filozófia szakirány minden évfolyama kísérleti jelleggel 3+2 napos heti munkarendre tér át: a hét három napjára kerülnek a tantermi órák, két nap pedig az egyéni felkészülést és a kutatómunkát szolgálja.

 

x