Tanszékismertető

Karunkon megalapítása óta folyik filozófiaoktatás. Az általánosan kötelező képzésben kezdettől jelen voltak a filozófiai tárgyak, később pedig önálló filozófia szak szerveződött. Számos neves filozófus, köztük Weissmahr Béla, Molnár Tamás, Fehér M. István, Borbély Gábor, Margitay Tihamér, Zentai István és Gáspár Csaba László is a tanáraink voltak a tanszékalapítás mozgalmas időszakában. A Filozófia Intézet megszervezése Bodor Mária Annának köszönhető, aki 1997-től vezette a szakot. Képzéseink határozatlan idejű akkreditációjára, a tanagyag szerkezeti és tartalmi kialakítására 2003-tól kezdődően Mezei Balázs intézetvezető irányítása alatt került sor, aki „Fides et ratio" címmel az intézet szakmai arculatát meghatározó könyv- és konferenciasorozatot, valamint önálló kutatási programot is létrehozott. A bolognai rendszerű képzés diszciplináris szerkezetének megfelelően a kar oktatási egységei is átszerveződtek. Tanszékünk előbb a Filozófiai és Művészettudományi Intézet, később a karközi Keresztény Filozófiai Intézet részévé vált, jelenleg pedig intézethez nem tartozó önálló szervezeti egység.

Tanszékünk különös gondot fordít arra, hogy önálló szakmai profilt képviseljen a hazai filozófiai életben. Képzésünkben a szisztematikus filozófiai tárgyak közül kiemelten kezeljük a vallásfilozófiát, a metafizikát és az etikát, melyek tárgyalásában a kortárs megközelítések éppoly jelentőséggel bírnak, mint a klasszikus elméletek. Mindemellett az alapos és átfogó filozófiatörténeti oktatásra is gondot fordítunk. Valamennyi tanárunk rendelkezik külföldi kutatói tapasztalattal, néhányan oktatóként is működtek neves külföldi egyetemeken. Tanszékünk rendszeresen ad otthont hazai és nemzetközi konferenciáknak, prominens vendégelőadóink közül a közelmúltból Jean-Luc Marion és Vető Miklós emelhetők ki, akik Egyetemünktől a díszdoktor címet is elnyerték.

Tanszékünkre kiemelten jellemző a közvetlen hallgató-oktató kapcsolat, a diákok egyéni filozófiai érdeklődésének tanári támogatása. Ennek eredményeként is értékelhetőek hallgatóink OTDK-n elért sikerei. Nagy örömünkre szolgál, hogy végzettjeink közül többen filozófiai doktori stúdiumokat folytatnak, néhányan pedig már le is doktoráltak. Két egykori diákunk óraadó tanárként tért vissza hozzánk, ketten pedig más egyetemeken tanítanak.

Diákjaink közösségi élete nem csupán spontán szerveződik, hanem a tanszék is különféle programokkal igyekszik ehhez hozzájárulni. Ezekből ízelítőt adnak a honlap bal oldali sávjában egymást váltó plakátjaink. Több mint két évtized után 2021-ben a karral együtt mi is elhagyjuk a piliscsabai campust, és Budapestre, az egyetem Duna-parti épületbe költözünk. Bízunk benne, hogy a piliscsabai campus egyedülálló adottságait a főváros szívében található új képzési hely ellensúlyozni tudja, és itt is ugyanolyan pezsgő közösségi élet alakul majd ki, mint ami tanszékünk oktatóit és hallgatóit a múltban egymáshoz kötötte.

x