Kőszeghy Miklós

Személyes adatok:
Név: Kőszeghy Miklós
Születési hely, idő: Budapest, 1964. június 29.
Családi állapot: nős (1985), két gyermek (1986, 1989) apja

Iskolai tanulmányok:
1982: érettségi vizsga, Budapesti Piarista Gimnázium
1983-1989: ELTE BTK, történelem szak
1989: középiskolai történelemtanári diploma

Tudományos fokozatok:
1998: PhD-fokozat, Universität Basel, Seminar für Alte Geschichte
2001: habilitáció, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Ószövetségi Tanszék

Munkahelyek, oktatási tevékenység:
– 1989-1991: Budapest, Babits Mihály Gimnázium, történelem szakos tanár
– 1993 óta: Károli Gáspár Református Egyetem BTK
– 1998-2010: ugyanitt egyetemi docens, eddig 19 szakdolgozónál témavezető, OTDK-helyezések: Nagy-Tyukos Ádám (4. helyezés, 2001), Gér András (1. helyezés, 2009)
– 1998-2000: ugyanitt tanszékvezető, Ókortörténeti Tanszék
– 1993-2000: Fasori Evangélikus Gimnázium, történelem szakos óraadó tanár
– 1997 óta: folyamatos vendégoktatói tevékenység: KRE HTK Vallástörténeti Tanszék, Ószövetségtudományi Doktori Iskola (Karasszon István vezetésével)
– 1999 óta rendszeres vendégoktatói tevékenység DRHE Vallástörténeti Tanszék, 2 PhD-hallgatónál opponensi tevékenység (Hodossy-Takács Előd, Nagy Réka)
– 2001 óta: rendszeres vendégoktatói tevékenység, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Ószövetségi Tanszék (Jutta Hausmann vezetésével), 1 PhD-hallgatónál (Rónay Péter: A sárkány az ókori Közel-Kelet szimbolikájában) témavezetés, 3 habilitációnál (Dr. Hodossy-Takács Előd, DRHE és Dr. Enghy Sándor, SPRTA, Dr. Egeresy László Sándor, KRE HTK) opponensi tevékenység.
– 2000 óta: folyamatos vendégoktatói tevékenység PPKE BTK Ókortörténeti Tanszék, OTDK-helyezés: Csercsa Balázs (2007, 2. helyezés), 1 tanulmányút diákoknak (2007 ősze: Jordánia)
– 2001-2010: a PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskolájának alapító külső tagság, jelenleg 4 doktorandusz hallgatónál témavezetés (Kamrada Dolores: Jefte lánya, Ress Boglárka: Bét-Seaán: egy egyiptomi támaszpont Palesztinában, Csercsa Balázs: Palesztina nemzetközi kapcsolatai a Kr.e. I. évezred első felében, Sebő Balázs: Palesztinai régészet és napi politikia), ugyanitt 1 PhD hallgatónál opponensi tevékenység (Dávid Nóra Margaréta), valamint 1 PhD-eljárásban bizottsági titkári tevékenység (Mohay Gergely). Ugyanitt eddig 3 történelem szakos szakdolgozatnál témavezetés (Hinterauer Réka, Käfer Csilla, Kovács Katalin, Sebő Balázs)
– 2005 november: vendégoktatói tevékenység: Universität Bern Fakultät für Evangelische und Christkatholische Theologie, Institut für das Alte Testament
– 2006 január: vendégoktatói tevékenység: Universität Bern Fakultät für Evangelische und Christkatholische Theologie, Institut für das Alte Testament
– 2006-2007: vendégoktatói tevékenység: Univerzita J. Selyeho, Reformovaná Teologická Fakulta, Komárno/SK, ugyanitt 1 PhD hallgatónál opponensi tevékenység (Görgey Etelka, 2008)
2007 június: Erasmus vendégprofesszori tevékenység: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fakultät für Evangelische Theologie, Institut für alttestamentliche Wissenschaft und biblische Archäologie
– 2008 május: Erasmus vendégprofesszori tevékenység: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fakultät für Evangelische Theologie, Institut für alttestamentliche Wissenschaft und biblische Archäologie
– 2008 június: kutatómunka a Sigrist-Stiftung ösztöndíjával Universität Bern, Fakultät für Evangelische Theologie, Institut für alttestamentliche Wissenschaft und biblische Archäologie
– 2009 május: Erasmus vendégprofesszori tevékenység: Friedrich-Alexander-Universität-Erlangen-Nürnberg, Fakultät für die Evangelische Theologie, Institut für die Alttestamentliche Wissenschaft
– 2009 június: Erasmus vendégprofesszori tevékenység: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fakultät für Evangelische Theologie, Institut für alttestamentliche Wissenschaft und biblische Archäologie
– 2010-től: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Ókortörténeti és Orientalisztikai Intézet, egyetemi docens. Jelenleg 3 Vallástörténet MA-hgallgatónál (Nagy Zsófia, Fejes János, Gér András) és 1 Történelem MA-hallgatónál (Weszprémy Gábor) témavezetés.

Ösztöndíjak (külföldiek és hazaiak), elnyert pályázatok

– 1991-1992: Bundestipendium in der Schweiz (Universität Basel)
– 1993: EKD és Soros ösztöndíj 3 hónap, Izrael és Jordánia
– 1995-1996: Osztrák-Magyar Akció Alapítvány, 2x3 hónapos ösztöndíj, Ausztria/Bécs
– 1999: Pro Renovanda Cultura Hungariae – minőségi latin nyelvoktatás KRE BTK-n (tanszékvezetőként elnyert támogatás)
– 1999: HEKS ösztöndíj a KRE BTK oktatóinak (tanszékvezetőként elnyert támogatás) 2 év, 3x1 hónap/év
– 1999: DFG (Deutsche Forsungsgemeinschaft) támogatás a KRE BTK könyvtárának – 10000 DM (kb. 5000 euró) – (tanszékvezetőként elnyert támogatás)
– 1999-2001: KRE BTK Ókortörténeti Tanszék Vendégprofesszori Program, egyházi finanszírozással, (300000 HUF/év), (tanszékvezetőként elnyert támogatás)
– 2000: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 3 hónap, Svájc / Basel
– 2002-2005: Bolyai János Kutatói Ösztöndíj, „Kiemelkedő” – minősítéssel lezárva
– 2002: hallgatóval (Parragh Szabolcs) folytatott közös kutatás: A fogyatékosság megjelenése a történettudományban
– 2005: Sigrist-Stiftung ösztöndíja, Universität Bern, 1 hónap
– 2006 június 28: az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma, Bolyai Emléklap a 2002 és – – 2005 közt végzett kiemelkedő kutatómunkáért
– 2008: Sigrist-Stiftung ösztöndíja, Universität Bern, 1 hónap
– 2010: DAAD-ösztöndíj, Johannes Gutenberg Universität, Mainz, 2 hónap
– 2010: Hallgatókkal (Jandó Veronika, Gér András) közös kutatási projekt vezetése (Női hajviseletek és a vaskori júdai Asera-szobrok), támogató: Pro Renovanda Cultura Hungariae
– 2010: NKA alkotói pályázat népszerűsítő történettudományi munka megírására

Publikációk

Tagság tudományos társaságokban
1993 óta: Magyarországi Református Egyház, Doktorok Kollégiuma, tagság, Ószövetségi Szekció, 2001 óta titkár
2001 óta: Magyar Hebraisztikai Társaság, alapító tagság
2001 óta: a Kréné ókortörténeti könyvsorozat alapító főszerkesztője az Új Mandátum Kiadóval közösen
2006 óta: Europaean Association of Biblical Studies, tagság
2006 óta: Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie, Arbeitsgruppe Altes Testament, tagság
2009 január óta: Society for Jewish and Biblical Studies in Central Europe, tagság

PhD és habilitáció opponálás
Hodossy-Takács Előd PhD-védésénél, DRHE, 2004, április
Görgey Etelka PhD-védésénél, SJE 2008, október
Dávid Nóra PhD-védésénél, PPKE BTK, 2009, október
Dr. Hodossy-Takács Előd habilitációjánál, EHE, 2009 február
Dr. Egeresi László Sándor habilitációjánál, EHE, 2010, június 16.
Dr. Enghy Sándor habilitációjánál, EHE 2010, június 17.

Kutatási témakörök, BA / MA – dolgozatok és PhD-disszertációk tágabb témaajánlatai:

– Izrael történte a kezdetektől a babiloni fogságig
– Hatalom és monarchia az ókori Palesztinában és Szíriában a késői bronzkorban és a vaskorban
– Az ókori Palesztina régészeti topográfiája a vaskortól Kr.u. 70-ig
– Az ókori Izrael nemzetközi kapcsolatai a kezdetektől a babiloni fogságig
– Héber nyelvű epigráfia a Kr.e. I. évezredben
– Izraeli és ókori keleti prófétaság
– Ószövetségi prófétaság és ókortörténet kapcsolatrendszere
– A vaskori Palesztina vallástörténete ikonográfia forrásanyag alapján
– Kommunikáció és pecsételők / pecsétnyomatok a vaskori Palesztinában
– A palesztinai régészet modern kori hatástörténetének kérdései

x