Balogh Katalin

ELÉRHETŐSÉG: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (PPKE BTK)
H-2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 1.
Szobaszám: Anselmianum, Hebraisztika Tanszék,
Tel.: 0036-26-375-375/2928
Tel: 0036-1-235-3030/1020
E-mail: balogh.kata@yahoo.com
Honlap:
Fogadóóra: kedd 9-10 (Sophianeum 102. szoba)

MUNKAVISZONY:

Óraadóként: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar; Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Bibliatudományi Tanszék

VÉGZETTSÉG:
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Francia nyelv és irodalom-Történelem Szak, diploma 1992;
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Vállalat, Felsőfokú Idegenvezetői Szakképzés, diploma 1991;
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hebraisztika Szak, diploma 1997
Szakképzettség: Bölcsésztanári diploma,
Felsőfokú idegenvezetői diploma,
Hebraista kutató

NYELVISMERET:
Francia nyelv: felsőfok
Klasszikus héber nyelv: felsőfok
Angol nyelv: állami nyelvvizsga középfok „C" típus
Olasz nyelv. alapfok

KUTATÁSI TERÜLET:

A klasszikus héber nyelv tanításának szakmódszertana magyar nyelvű hallgatóknak

OKTATOTT TÁRGYAK:

Klasszikus héber nyelvtan
Klasszikus héber nyelvtani gyakorlatok
Klasszikus héber szövegolvasás:
Elbeszélő szövegek: Genezis, Exodus, Numeri, Józsue, Sámuel 1-2, Királyok 1-2, Rut, Dániel, Ezdrás
Költői szövegek: Bírák, Izaiás, Jeremiás, Ezékiel, Ámosz, Hóseás, Zakariás, Jób, Zsoltárok, Példabeszédek, Prédikátor, Énekek Éneke
Ókortörténeti szeminárium: Az ókori Izrael története a kezdetektől a babiloni fogságig; Az izraeli prófétaság története
Zsidó Liturgia szeminárium

PUBLIKÁCIÓK:

Tanulmányok
- „Szentélyek és Próféták" in: „Világi Közösség, Vallási Közösség" c. kötet, Szeged: JATE Press, 2004, 7. p.

- „Magyar zsidó bibliafordítások" in:
Vízió és valóság - Új perspektívák és kihívások a zsidó-keresztény dialógusban a 21. század elején
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2010. október 28-29-én lezajlott Zsidó-Keresztény konferencia előadásai,
Szerkesztette: Dobos Károly Dániel és Fodor György.  Budapest: Pázmány E-könyvek, 2011. XI, 376. p.

- „Ballagi Mór a bibliafordító", 15 old.,
ELTE Történettudományi Doktori Iskola, KÚT c. folyóirat 2010/1, 1. p.

- A Rabbiképző Intézet szerepe a zsidó Biblia-fordítás létrejöttében, in: A Szívnek van két rekesze, Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából, Budapest: L'Harmattan- Magyar Hebraisztikai Társaság, 2012, 363. p.

 Egyéb:
A héber ABC transzliterációs, és transzkripciós rendszerének kidolgozása a Magyar Hebraisztikai Társaság felkérésére közreműködőként

 

KONFERENCIA-ELŐADÁSOK:

- Biblikus Konferencia 2003, Szeged
előadás címe: Szentélyek és próféták
- „Erőszak és nemek" konferencia 2003, Budapest
előadás címe: Nők az izraeli kultuszban
- Szent György napi konferencia 2009, Budapest
előadás címe: Miért kell egy teológusnak ókori nyelveket tanulnia?
- Zsidó - Keresztény Konferencia 2010, Budapest
előadás címe: Magyar zsidó bibliafordítások

TAGSÁG:
2002- a Magyar Hebraisztikai Társaság rendes tagja

 

x