Csáki Éva

ELÉRHETŐSÉG: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (PPKE BTK)
H-2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 1.
Szobaszám: 211 (??)
Tel.: 0036-26-375-375/2928
Tel: 0036-1-235-3030/1020
E-mail: csakieva@btk.ppke.hu
Honlap:
Fogadóóra: hétfő 8.30

MUNKAVISZONY: 1999 febr. 1-től óraadó, 2003 szept. 1-től főállású

VÉGZETTSÉG: angol szakos középiskolai tanár, turkológus
Dr. Univ. (1989) Nyelvészetből, PhD (2001) turkológiából


NYELVISMERET: angol felsőfok, török felsőfok, orosz alapfok,

KUTATÁSI TERÜLET: török-magyar kapcsolatok, jövevényszókölcsönzés (Török-magyar, mongol –kipcsak, stb.) misztikus iszlám közösségek Trákiában, népdal- és szertartás-szövegek, keleti kultúrák

ÖSZTÖNDÍJAK, TANULMÁNYUTAK, KUTATÁSI PÁLYÁZATOK:
Több alkalommal nyertem el a Brit Akadémia kutatói ösztöndíját, sokszor kaptam OTKA kutatói illetve publikációs támogatást, kétszer támogatták japánok a kutatásaimat, valamint az amerikai Mellon Foundation is

2013 Ankara – a Török Akadémia kutatóprofesszori ösztöndíja
2012 Eskişehir- karacsáj és alevi közösségek
2011 Turkestan (Kazakistan) – oral history
2011 Ankara alevi közösségben
2010 Osmaniye: Bartók Múzeum megnyitóján beszédet mondtam
2010 Ankara University DTC Department of Hungarology, Erasmus visitor
2006 Bartók nyomában Kelet Anatóliában, a barak törzsnél a szír határon (az MTV dokumentumfilmet készített)
2005 Mellon2: Bektashi Traditions in Thrace
2003 Bektaşi fesztivál Topçular-ban (Turkey)
2003 Ashure és Newruz hagyomány Trákiában
2002 Bektaşi közösségek Trákiában
2002 Kumükök Ahiköyben, karacsájok Yağlıpınar-ban
2001 Karacsájok Ankara környékén
2001 Karacsájok Konya-Eskişehir-Afyon vidékén
2001 Özdere, Turkey – látogatás a bektásik legfőbb elöljárójánál
2000 Armutlu és Gülbahçe, Törökország – török népdalgyűjtés
1999 Trákia számos falvában terepkutatáson
1997 Nalayh, Mongolia – Kazak kisebbségi kutatás
1995 Istanbul, Mellon 1. pályázattal
1987-1993 Anatóliában török népdalgyűjtés
1 986 MTA kutatói ösztöndíjjal Mongóliában – népdalgyűjtés
1978-9 Kazány (Tataristan) volgai kipcsak kutatás

OKTATOTT TÁRGYAK:
Magyar nyelvtörténet, Morfológia, Korai török magyar kapcsolatok, Jövevényszókölcsönzés, lexikológia, Mai török nyelv, Keleti népek kulturtörténete, Iszlám kisebbségek, -angolul is tartottam többet ezek közül, jelenleg csak a Hungarian for beginners című órát.

TÉMAVEZETŐI MEGBÍZÁSOK:

DOKTORI VÉDÉSEK:

PUBLIKÁCIÓK:

MTMT-link


Könyvek

2012 Török – magyar szótár. Harmadik, javított, bővített kiadás. Budapest: Balassi Kiadó. 398 p. ISBN 963-506-886-9
2009 János Sipos – Éva Csáki: The Psalms and Folk Songs of a Mystic Turkish Order. The Music of Bektashis in Thrace. 665 p. + DVD, Budapest. ISBN 978-963-05-8821-8
2006 Middle-Mongolian Loan-words in Volga Kipchak Languages. (Turcica 67) Wiesbaden. 258 p. ISSN 0177-4743 ISBN 3-447-05381-X
2001 Magyar - török szótár. Második, javított, bővített kiadás 397 p. Balassi Kiadó, Budapest.
2001 Török - magyar szótár. Második, javított, bõvített kiadás. 379 p. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963-506-378-4
1997 Magyar – török szótár. 421 p. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963-505-1714
1995 Török – magyar szótár. 340 p. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963-506-0149


Könyvekben megjelent tanulmány

2013 Türk Dünyası'ndaki Türkülerin Benzer Motiflerinden. IV. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı I-II. Fethiye 21-24 Mart 2013. (Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Yayınları No. 49). Pp. 849-858.

2012 A karacsáj-balkár szókészlet különleges jellemzői. In: Sipos J. – Tavkul, U.: A régi magyar népzene nyomában. A kaukázusi karacsájok népzenéje. Budapest. MTA BTK ZTI – L'Harmattan ISBN 978-963-236-564-0 pp. 302-310.
A dalszövegek és magyar fordításuk. pp. 310-381.

2011 Ninni ve ağıt: iki arkaik halk türküsü çeşidi. In: VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Gaziantep 2006. E-kitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-278157/h/66pdf pp. 1-23.

2011a Türk ve Macar Halk Edebiyatindaki Benzer Motifler Hakkında. In: Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 20. Yıl Dönümü Münasebetiyle. IV. Uluslararası Türkoloji Kongresi 13-14 Mayıs 2011. Türkistan. pp. 23-27. ISBN 978-601-243-337-1

2011b Seyyid Nesimi 14. századi azeri török költő. In: "Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde" V. Nemzetközi Tudományos Konferencia (Előadások, cikkek és rezümék) 2010 nov. 22-25. (gazdaság, jogtudomány, történelem, néprajz, folklór, irodalom, nyelvészet) Budapest. pp. 210-216.

2010 Hacı Bektaş Veli'nin İzinden. In: Kılıç, F. (ed.): Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli. (Atatürk Kültür Merkezi Yayını 399) Ankara, pp. 101-108. ISBN 978-975-16-2355-5

2010a A török népdal és a szeretet próbája. In: Dévényi K. (szerk.): Varietas Delectat Tanulmányok Kégl Sándor emlékére. (Keleti Tanulmányok Oriental Studies 14). Budapest. pp. 99-114. ISBN 978-963-7451-20-1 ISSN 0133-6193

2010b Irène Mélikoff (1917 november 7 – 2009 január 8). In: "Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde" IV. Nemzetközi Tudományos Konferencia (Előadások, cikkek és rezümék) II. kötet (történelem, néprajz, folklór, irodalom, nyelvészet) Budapest. pp. 151-155.

2010c Hacı Bektaş Veli'nin Kişiliği ve Felsefesi Türkçe Şiirlerde Nasıl Yansıtılmaktadır? In: Aytaş, G. – Doğan, Y. – Akman Yeşilel, D.B. (eds)(2010): Hacı Bektaş Veli'nin Tarihsel Kimliği, Düşünce Sistemi ve Etkileri. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi III. Uluslararası Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu 30-31 Ekim 2009 Üsküp/Scopje. (G. Ü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları Araştırma Dizisi 12) Ankara pp. 181-186. ISBN 978-975-507-194-7

2010d Nefes: Bektaşilik ve sanatın kesişen yolları. In: Ecevitoğlu, P. – İrat, A. M. – Yalçınkaya, A. (eds)(2010): Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri. Ankara. pp. 402-406. ISBN 978-975-9051-95-2

2010e Macaristan: P. Pázmány Katolik Üniversitesi. In: Uzun, N.E. – Gökmen, M.E. – Kurt, C. (eds): Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Çalışmalar. 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri. 6-7 Mart 2009, Ankara. pp. 42-44. ISBN 978-975-482-864-1

2009 On the Variability of Texts as Seen in Bektashi Nefes. In: Yılmaz, E. − Eker, S. − Demir, N (eds): Articles on Turcology. Festschrift to commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin's Birth. International Journal of Central Asian Studies 13. Seoul. pp. 123-135. ISSN 1226-4490 www.iacd.or.kr/pdf/journal/13

[2009a] Azeri szókészlet összehasonlító vizsgálata török közmondásgyűjtemény korpusza alapján. In: "Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde" III. Nemzetközi Tudományos Konferencia (Előadások, cikkek és rezümék) 2008 november 18-20. I. kötet (történelem, néprajz, folklór, irodalom, nyelvészet) Budapest. pp. 251-262.

2008 Szentek és angyalok a trákiai bektasiknál. In: "Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde" II. Nemzetközi Tudományos Konferencia 2007 november 6-8. Budapest. pp. 38-50.

2008a Összehasonlító azeri török nyelvi vizsgálatok. In: "Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde" II. Nemzetközi Tudományos Konferencia 2007 november 6-8. Budapest. pp. 235-242.

2008b Bir Macar Türkoloğun Gözüyle Trakya Bektaşiliği. In: 1. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu. Bildiri özetleri. 15-17 Ekim 2008. pp. 85-86. Kırşehir.

2007 Shamanistic features preserved in Bektashism. (Bektaşilikte korunan şamanistik özellikler) in: Kılıç, F. – Bülbül, T. (eds): 2. Uluslararası Türk kültür evreninde Alevilik ve Bektaşilik bilgi şöleni bildiri kitabı. 1-2. C. Ankara pp. 421-442. ISBN 978-975-5072-20-3

2007a +nAn as ablative case suffix in Hungarian and Turkic languages. In: Csepregi M. – Masonen, V. (eds): Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában. (Urálisztikai tanulmányok 17.) Bp. pp. 55-66. ISBN 978-963-463-938-1, ISSN 1238-6747.

2007b First Layer Turkic Loan-Words in Hungarian. In: IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I-II. 24-29 Eylül 2000. (Türk Dil Kurumu Yayınları 856/I-II) Ankara. ISBN 975-16-1901-7 pp. 341-354.

2005 Középmongol eredetû jövevényszók a karacsáj-balkárban 2. A lótartás szavai. In: Birtalan Ágnes - Rákos Attila (eds): Bolor-un gerel. Kristályfény. Crystal-splendour. Tanulmányok Kara György professzor 70. születésnapjának tiszteletére. Volume I-II. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Belsõ-ázsiai Tanszék – Magyar Tudományos Akadémia, Altajisztikai Kutatócsoport, Budapest 2005, 940 p. ISBN 963 463 765 Ö (I. kötet: ISBN 963 463 766 3, II. kötet: 963 463 767 1) Vol. I. pp. 169-189.

2005a. Türk dilleri ile Macarca'da ismin ablatif halinin paralel şekilleri ve kullanışı. In: V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I-II. 20-26 Eylül 2004. (Türk Dil Kurumu Yayınları 855/I-II) Ankara. pp. 677-688. ISBN 975-16-1758-8

2005b. Macarlar'ın eski tarihine, eski Türk – Macar İlişkisine dair. In: Sipos, J.: Türk –Macar Halk Müziğinin Karşılaştırmalı Araştırması. /Comparative Research on the Folk Music of Turkic and Hungarian People. Ankara. ISBN 975-92300-1-1

2004. Türk dilleri ile Macarca'da ismin ablatif halinin paralel şekilleri ve kullanışı. In: V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I-II. 20-26 Eylül 2004. (Türk Dil Kurumu Yayınları 855/I-II) Ankara. pp. 677-688.

2004a. Buda'daki Gül Baba Türbesi ve Türk Halk Kültürü. In: Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri. 23-27 Eylül 2002 Mersin. (TÜKSEV Kültür Yayınları Bilim Kültör Dizisi 5) pp. 329-332. Ankara. ISBN 975-6573-01-5

2002. Turkic and Mongolian loan suffixes. A glimpse at the history of the research on Turkic and Mongolian loan suffixes. In: Proceedings of the 7th International Congress of Mongolists. 12-16 August 1997. Ulaanbaatar. pp. 302-312.

2002a. A törökországi karacsájok közt tett kutatóutunkról és a karacsáj szókincs egyes sajátságairól. in: Birtalan Á. – Yamaji M. (eds): Orientalista Nap 2001. pp. 25-33. ISBN 963 463 576 8.

2002b. İslam ve Hristiyanlık Öncesi Türk ve Macar Eski İnançlarında Rağbet Edilen Rakamlar. in: Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri. 23-25 Ekim 2001. (Tüksev Yayınları Bilim Kültür Dizisi 2) Ankara. pp. 201-209. ISBN 975-6573-01-5.

2001. Collecting in a Mongolian Kazakh mining village: Nalayh. in: Sipos, J. (2001): Kazakh folksongs form the two ends of the steppe. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 28-30. ISBN 963 05 7754 2.

2001. Türkçe öğretiminde dilbilgisinin yeri: zarf ya da belirteçlerden sonra ve kadar. In: Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri 10-11 Mayıs 2001 İzmir. pp. 2-5. Ankara.

1996. Volga boyu Kıpçak lehçelerinde Orta Moğolca ödünç kelimeler. Uluslararası Türk Dili Kongresi 1988. (Türk Dil Kurumu Yayınları 655) Ankara. pp. 143-146.

Folyóiratokban megjelent tanulmány

2014 Macarlar'ın Türkler'den Öğrendiği Boszorkány „cadı" Gelenekleri Hakkında. Çeviri: Mustafa Savoğlu. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi (2014-1) Ocak-Haziran. Pp. 141-153.

2013 Macarca'daki Yer Adlarına ve Ad Verme geleneklerine Dair. Dil Araştırmaları 13 (güz) pp. 37-44.

2013 Terepmunkáim török népek közt. Keletkutatás 2012 tavasz, pp. 103-114.

2012 Geleneklerimizde ortak iyi örneklerimizden Hızır ve benzerleri / Common Features of Pious Assistance in Hungarian and Turkic Tradition. Motif Akademi. Halkbilim Dergisi 2012/1 ISSN 1308-4445 pp. 113-118.

2012a Aladár Paasonen szobrának avatása Nagykőrösön. Finnugor Világ XVII:4. p. 36.

2010 On Archaic Prayers of Bektashis, Alevis and Other European Peoples. /Eski Bektaşi, Alevi ve Diğer Avrupa Halkları Duaları Üzerine. Forschungszeitschrift über Alevitentum und Bektaschitentum 2./Alevilik – Bektaşilik Araştırmaları Dergisi 2. pp. 62- 67. ISSN 1869-0122

2009 Irène Mélikoff (7 Kasım 1917 – 8 Ocak 2009). Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 52 pp. 9-11. ISSN 1306-8253.

2006 Karaçay-Balkar'da Orta Mongolca Alıntı Fiiller. Modern Türklük Araştırma Dergisi (2006:3-4), pp. 36-65. E-ISSN 1304-8015, ISBN 1304-8015

2004 Macarlar'ın eski tarihine, eski Türk – Macar ilişkilerine dair. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 2004/30 pp.187-191. ISSN 1302-6453

2004a Armut ağacı inancının Kafkasya'daki izleri. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 2004/30 pp. 213-222.
2004b Middle-Mongolian loan verbs as they appear in Karachay-Balkar. Inner Asian Survey No. 2. pp. 7-35.
2002 Bűvös számok az iszlám előtti török és kereszténység előtti ősi magyar vallásban. Ethnica IV:1. pp. 36-38.

2002a Körtefa-kultusz a Kaukázusban. Ethnica IV:3. pp. 117-120.

2002b Traces of the Pear-Tree Cult in the Caucasus. AOH 55:4. pp. 345-352.

2001. Türk Kültüründe ayrıntılar: tuz. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. Kış 2001/20. pp. 231-235.

1995. Türk ve Macar türkülerinin metinlerine dair. A.Ü. DTC Fak. Dergisi XXXVII:1–2. pp. 169-179. Ankara.

1995a István Mándoky's unpublished Tatar wordlist from Bulgaria. Acta Orientalia Hung. 48:3. pp. 321-327.

1978. Középmongol eredetû jövevényszavak a kazáni tatárban. Acta Iuvenum, Sectio Linguistica T. II pp. 29–54. Szeged.

Ismertetők
2011 Nevşehir türküleri metinlerine dair. In: 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu. 16-19 Kasım. Bildiri özetleri. p. 88. Nevşehir.
2010 Macaristan: P. Pázmány Katolik Üniversitesi. In: Uzun, N.E. − Gökmen, M.E. − Kurt, C. (eds): Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Çalışmalar. 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri. 6-7 Mart 2009. pp. 42-44.
2003 The International Congress on Religious Centres in Turkish World 23-28 Sept. 2002 Mersin. AOH 56:1 p. 87.
2002c Permanent International Altaistic Conference 45th Meeting, Budapest 23-28 June 2002 AOH 55:4. p. 416.
2001 4th International Congress of Turkology. 25-29th Sept. 2000. AOH 54:1. pp.171-172.
2000a Türkçe Öğretiminde Dilbilgisinin yeri. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu 11-13 Mayıs, İstanbul. p. 3.
2000c 7th International Congress of Turkology held in Istanbul 8-12 November 1999. AOH 53:1-2 pp. 133-134.
1999. Macaristan'da Türkçe Öğretimi Sorunları. Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri. 17–18 Mayıs 1999. Dil Dergisi 82. Ankara. pp. 54-55.
1998. The 7th International Congress of Mongolists. AOH 51. p. 238.

Recenzió
2010 Boeschoten, Hendrik: Alexander Stories in Ajami Turkic (Turcologica 75) Wiesbaden, Harrassowitz 2009. 106 pages. AOH 63:2. pp. 231-235 DOI:10.1556/AOrient.63.2010.2.9
2004 Molnár, Ádám (ed.) (2003): Şaman inancının hatıraları: Türk halkları. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi.2004/30. pp. 441-2.
2002 Tavkul, Ufuk: Karaçay-Malkar – Türkçesi Sözlüğü. AOH 55:4. p. 420-421.
2002a Johanson, Lars (2001): Discoveries on the Turkic Linguistic Map. Review. AOH 55:1-3. p. 303.
2002b Öztopçu, K. – Abuov, Zh. – Kambarov, N. –Azemoun, Y. (1999): Dictionary of Turkic Languages. English: Azerbaijani, Kazakh, Kyrgyz, Tatar, Turkish, Turkmen, Uighur, Uzbek. Review. AOH 55:1-3. pp. 303-304.
2001 Reichl, K. (ed.): The oral epic performance and music. Review in AOH 54:4. pp. 544-545.
2000. János Sipos: In the Wake of Béla Bartók in Anatolia. Hungarian Heritage 2:1-2.
2000b Eren, H. (1999): Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. Review article AOH. 53:3-4, pp. 249-255.

Fordítás
2009-2010. Jašar: Temetés. [azeriből] In: Abdullayeva, S. (ed.): Mai Azerbajdzsán Irodalom I-III. A fa. Elbeszélések és versek. I. kötet. Budapest. pp. 113-143. ISBN 978-963-06-9315-8
2009 ªirin, Mustafa Ruhi: A világot kinevetõ ember. Naszreddin Hodzsa tréfái versben. [törökbõl] Budapest. Napkút Kiadó. ISBN 978-963-263-067-0
2002. Eren, H.: A magyarok etimológiai szótáráról. [törökbõl] Magyar Nyelv XCVIII:4. pp. 385-395.
1981. Ehmet, a tizenegyedik, Napnál fényesebb Ezüst Sugár, A fehér kígyó. [kazányi tatárból] in: Karig S. (ed.) (1981): Ma mentem, holnap jöttem. Kazáni tatár népmesék. (Népek meséi) pp.106-120, 127-134, 167-174. Budapest.

1993 után sok angol fordításom jelent meg, ezek felsorolását nem tartom lényegesnek.

Egyéb
E-publikációk
www.bilgelerzirvesi.org 2014 Eskişehir: Türk Bilgelerine Dair

Karaçay Dili Söz Varlığının Karakteristik Özellikleri In: Endangered Languages 1:1.-ben 2012-ben
http://www.tehlikedekidiller.com

mtad.humanity.ankara.edu.tr/III-4.../55_MTAD_3-4_ECsaki.pdf
http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/III-4_Aralık2006/oz3-42006/55_3-4oz_csaki.htm
2006 Ankara. E-ISSN 1304-8015, ISBN 1304-8015

CD Bolor-un gerel. Kristályfény. Crystal-splendour. Szerk.
Birtalan Ágnes - Rákos Attila, Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Belsõ-ázsiai Tanszék - Magyar Tudományos Akadémia, Altajisztikai
Kutatócsoport, Budapest 2007, ISBN 978 963 463 897 1

KONFERENCIA-ELŐADÁSOK:

2014 23-29 November Moscow, The International Conference "Ethngogenesis, History, Language and Culture of the Karachay-Balkar People. N.N. Miklukho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology of Russian Academy of Sciences, U.D. Aliev Karachay-Cherkessia State University, Karachay-Balkar Research Centre for Humanitarian Studies: Parallel Features in Animal Husbandry as Observed Among Karachay and Hungarian People.
2014 26-28 Mayıs Eskişehir, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Türk Bilgelerine Dair.
2014 İstanbul 18-20 April: 4th Symposium of the ICTM Study Group on Music of the Turkic Speaking World. Turkic World and Neighbours: Similarity and Differences in Music. Rain-magic: Incantations with Similar Aims throughout the Steppe Region.
2013 dec. 7. Dobó István Vármúzeumban konferencián az elõadásom címe: Bektási eszmerendszer a hétköznapi gyakorlatban, ahogy azt Trákiában éltetik.
2013 Biškek 15-16. 11. Kyrgyzskij kaganat v kontekste srednevekovoj gosudarstvennosti i kul'tury tjurkskih narodov: II meždunarodnaja naučnaja konferencija posvjaščennaja 1170-letiju obrazovanija Velikogo Kyrgyzskogo kaganata v Central'noj Azii. Ondokuzuncu asırdaki Kırgızlar hakkında.
2013 Ankara, 6-7 Eylül: Ölümünün 100. Yılında Milletlerarası Ármin Vámbéry'yi Anma Toplantısı.: Vámbéry'nin Türk Dünyası ve Türk Halklarıyla ilgili İzlenimleri.
2013 Uluslararası Türkiye – Macaristan İlişkileri Sempozyumu. 20-24 Haziran Bp. Eski Türk – Macar İlişkilerinin Macarca'daki İzleri.
2013 Ankara (21-23 Mayıs) TOBB: Osmanlının Nesir Dili. Osmanlı Nesrinde Değerler.
2013 MTA BTK – Fatih Üniv. Ist. – YE: Macar – Türk İlişkileri. Május 3. Macarca'daki Türk Etkisi
2013 Türkülerin Türk Dünyasındaki Benzer Motifleri ile Macar Varyantleri. VIII. Türk Halk Kültürü Kongresi Fethiye.
2012 Cambridge 1-2 December: Popular Culture in Turkic Asia and Afghanistan. 3rd Symposium & Workshop of the ICTM Study Group on Music of the Turkic Speaking World. Bektashi Ceremonies as a Way of Singing Communication
2012 Ankara 14-18 Kasım: 1. Uluslararası Türk Dünyası "Geleneksel Müzik" Günleri ve Bilgi Şöleni: Bektaşilerin nefes geleneğine dair
2012 İstanbul 4-7 Kasım: Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi: Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu: Türkçenin Macar Elçileri.
2011 İzmir 21-24 Kasım: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü: VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi: Macar ve Türk Halk Edebiyatındaki Benzer Motifler Hakkında 2.
2011 Nevşehir 16-19 Kasım. Nevşehir Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM): 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu: Nevºehir Türkülerin Metinlerine Dair.
2011 Ankara 24-27 Ekim. AÜ DTC Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları: Geçmişten Günümüze Türk – Macar İlişkileri: "Török –magyar kapcsolatok a múltban és jelenben" a 75 éves Hungarológia Tanszék ünnepi konferenciáján: Macarca'daki yer adlarına ve ad verme geleneklerine dair.
2011 Turkestan (Kazakistan) május 13-14. Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 20. Yıl Dönümü Münasebetiyle. IV. Uluslararası Türkoloji Kongresi Macar ve Türk Halk Edebiyatındaki Benzer Motifler Hakkında 1.
2011 Baku, 7-9 April, Intercultural Dialogue.
2010 Budapest December 1. MTA Kégl Emlékülés. A török népdal és a szeretet próbája.
2010 Budapest November 22-25. "Magyarország – Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde' V. Nemzetközi tudományos konferencia. Seyyid Nesimi 14. századi azeri költõ
2010 Ankara okt. 31. – nov. 14. Erasmus rövid távú oktatói mobilitás pályázattal az A.Ü. DTC Fak. Hungaroloji szakán.
2010 jan. 31. – febr. 6. Osmaniye Bartók – múzeum megnyitóján elõadásom címe: Eski Macar ve Türk İlişkilerine Dair.
2009 Budapest November 17-19. "Magyarország – Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde' IV. Nemzetközi tudományos konferencia. Irene Mélikoff (1917-2009) kutatásai
2009 Skopje: október 30-31 : III. International Turkish Culture and Haci Bektash Veli Symposium. Hacı Bektaş Veli'nin Kişiliği ve Felsefesi Türkçe Şiirlerde Nasıl Yansıtılmaktadır.
2009 Ankara október 19-21: Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu. Nefes: Bektaşilik ve Sanatın Kesişen Yolları.
2009 Nevşehir augusztus 17-18: Doğumunun 800 Yılında Hacı Bektaş Veli Bilgi Şöleni. Tebliğim: Hacı Bektaş Veli'nin izinden. HBV ile Hristiyanlık.
2009 Şanlıurfa május 24. Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları. Yardım Ahlakı: Yardımlaşmada Ortak İyi Örneklerimizden Hızır. (www.sanliurfa.com /news_detail.php?id=9805-40k), (www.gapgundemi.com/haber_detay.asp)
2009 Ankara április 18-19: Tarihten Bugüne Alevilik: Alevi – Bektaºi Kültüründe misafir. (www.gazeteokuyun.net/alevilik-cumhuriyetin-bekasi-icin-bir-olanaktir.html), (www.alevileriz.biz/archive/index.php/t-65949.html-63k)
2009 Ankara március 6-8. 8. Dünyada Türkçe Öğretimi: P. Pázmány Üniversitesinde Türk Dili Öğretimi. Tanıtım: Peter Pazmany Katolik Üniversitesi'nde Türkçe Öğretimin İlk On Yılı. Seksiyon bildirileri: Karşılaştırmalı Türk - Macar dil tarihi.
2008 Budapest november 18-20: III. Azeri – Magyar tudományos konferencia: Azeri szókészlet összehasonlító vizsgálata török közmondásgyûjtemény korpusza alapján.
2008 Ankara VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı. Október 20-25: Orta Türkçe'ye Çevirilmiº Hristiyan Dualar.
2008 Kırşehir: I. Uluslararası Ahilik Kongresi. Október 14-17: Bektaşizm Hakkındaki İzlenimlerimizden. (www.ahilik.gazi.edu.tr/sempozyum/program.htm)
2007 Budapest November "Magyarország – Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde' II. Nemzetközi tudományos konferencia.
2007 Ankara: 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi şöleni. Október 17-19: Shamanistic Features in Bektashi Traditions.
2006 Gaziantep: 7th International Turkish Folklore Congress. 27 Haziran -1 Temmuz: Ninni ve ağıt: İki arkaik üslup. Lullaby and elegy: two archaic styles.
2006 Révfülöp május 12-14.: Angyalok, démonok, látók és szentek címû konferencián. Angyalok és szentek a trákiai bektasiknál.
2006 MTA-BBI-HTMH-Apáczai Közalap.: Magyar nyelven Európában I. Felsõoktatás és Tudomány: Magyar nép – magyar nyelv
2004 Ankara: Vci Uluslararası Türkoloji Kurultayı: Ortak Türk ve Macar durum eki hakkında +nAn
2004 Ankara: Gazi Üniversitesi május 26. J. S. sempozyumu. Eski Macar – Türk İlişkilerine dair.
2004 Budapest: Grammatika és kontextus: új szempontok az uráli nyelvek kutatásában. 2004 április 4-7. Budapest. Title of paper: +nAn as Ablative Case Suffix in Hungarian and Turkic Langauges
2002 Mersin: International Congress on Turkic Religious Centres of the World. 23-27th Sept. 2002 Mersin. Title of paper: Buda'daki Gül Baba Türbesi ve Türk halk kültürü.
2002 Budapest: Permanent International Altaistic Conference. 45th meeting 23-28 June 2002. Title of paper: Traces of the pear-tree cult in the Caucasus
2001 Ankara: International Congress on the Islam Leaders of the Turkic World. 23-28 October 2001. Title of paper: Favoured numerals of Turks and Hungarians in the pre-Islam and pre-Christian period.
2001 İzmir: Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu. Title of paper: Türkçe Öğretiminde Dilbilgisinin Yeri: zarf.
2000 Alaçatı - Çeşme: 4cü Uluslararası Türk Dili Kurultayı. Title of paper: First layer Turkic loan-words in Hungarian.
2000 İstanbul: Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu. Title of paper: Türkçe Öğretiminde Dilbilgisinin Yeri.
1999 İstanbul: 7ci Uluslararası Türkoloji Kongresi. Title of paper: Comments on the common characteristics in the prosody of Turkic and Hungarian folk songs.
1997 Ulaanbaatar: 7th International Congress of Mongolists. Title of paper: History of the Research of the Turkic loan Suffixes in Mongolian.
1997 Ulaanbaatar: Inner Asian Epos.
1997 Budapest: 35th International Congress of Asian and North African Studies. Title of paper: On the text of Turkish folk-songs.
1995 Szeged: 2. Symposium der linguistischen Turkologie. Title of paper: Turkic Diminutives.
1993 március 12-17 Ankara: Toroslar'daki türkülerin metin incelemesi. A.Ü. Araştırma Haftası.
1992 Ankara: Uluslararası Türk Dili Kongresi. Title of paper: Türkülerin metinlerine dair.
1988 Ankara: Uluslararası Türk Dili Kongresi. Title of paper: Volga boyu Kıpçak lehçelerinde Orta Moğolca ödünç kelimeler.
1987 İstanbul: 8ci Millî Türkoloji Kongresi. Title of paper: Volga Kıpçak dillerindeki Orta Moğolca kelimeler.
1985 Venice: 28th PIAC. Title of paper: A dokuz of Middle Mongolian loanwords in the Volga-Kipchak languages.

TAGSÁG:
Kőrösi Csoma Társaság

 

 

x