Dobos Károly Dániel

 

 

English

ELÉRHETŐSÉG: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (PPKE BTK)
H-2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 1.
Tel.: 0036-26-375-375/2928
Tel: 0036-1-235-3030/1020
E-mail: dobos.karoly@btk.ppke.hu
Honlap: https://ppke.academia.edu/KarolyDanielDobos
Fogadóóra: Péntek 12.00-12.30

SZÜLETÉSI IDŐ: 1971. december 23.

CSALÁDI ÁLLAPOT: nős, 4 gyermek

MUNKAVISZONY:

PPKE BTK Sémi Filológia Tanszék

1998 óraadó
1998 – 2004 tanársegéd
2004– 2014 adjunktus
2014– docens

1999–2001, 2002–2003 és 2007 megbízott előadó, ELTE Asszirológiai és Hebraisztika Tanszék

2009– oktató a PPKE. Vallástörténeti MA. programjában

2010 – megbízott előadó a PPKE. Nemzetközi Tanulmányok programjában

2013 – megbízott előadó a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Vallástudományi MA programjában

NYELVISMERET:

Német (Felsőfokú nyelvvizsga)
Angol (felsőfok)
Arab (Felsőfokú nyelvvizsga)
Modern Héber (Felsőfokú nyelvvizsga)
Francia (Szakirodalom olvasása)

Ókori nyelvek: Arámi, Héber, Geez (klasszikus etióp), Szír, Klasszikus arab, Latin

VÉGZETTSÉG:

1997 arabisztika M. A.
ELTE Arab szak

1999 hebraisztika és judaisztika M. A.
ELTE, Héber szak
Közben tanulmányok a Rabbiképző Intézetben.

2007 Arabisztika PhD.
ELTE Arab szak
A disszertáció címe: „Aranyalma ezüst foglalatban" Maimonidesz arab nyelvű terminológiájának elemzése, különös tekintettel e fogalmiság továbbélésére Ábrahám Maimonidesz írásaiban

KUTATÁSI TERÜLET: középkori zsidó filozófia, héber nyelvű polemikus szövegek, a zsidó-keresztény viszony története az ókortól napjainkig

ÖSZTÖNDÍJAK, TANULMÁNYUTAK, KUTATÁSI PÁLYÁZATOK:

1993–1994 München, Ludwig Maximilian Univ – saját költségen
1995–1996 Damaszkusz, Szíria, MÖB Ösztöndíj
2000–2001 Sorbonne, Párizs - Renovabis
2000–2004 Részvétel Dr. Fröhlich Ida: Apokrif szövegek fordítása című OTKA pályázatában
2006–2009 Részvétel Dr. Fröhlich Ida: Tudományos Iskolák –
Ószövetségi Apokrifek és Pszeudepigrafák című OTKA pályázatában
2007 Tanulmányút Jeruzsálemben, Izrael – OTKA – Dr. Fröhlich Ida: Tudományos Iskolák Pályázata
2008–2010 PPKE. Rektori ösztöndíj
2009 Tanulmányút Izraelben – PPKE. Rektori ösztöndíj
2010 Nemzeti Kulturális Alap – Alkotói ösztöndíj
2011–2012 Magyar Könyv Alapítvány – Babits Mihály műfordítói ösztöndíj
2012–2013 Nemzeti Kulturális Alap – Alkotói ösztöndíj
2012– Részvétel a Szegedi Egyetem Inscriptiones Alborum Amicorum projektjében (vezető kutató: Latzkovits Miklós)
2013 Tanulmányút a jeruzsálemi Izraeli Nemzet Könyvtár Institut of Microfilmed Hebrew Manuscripts Intézetében
2013–2014 Richard Plaschka kutatói ösztöndíj, Bécs, Ausztria
2015/01 Tanulmányút a jeruzsálemi Izraeli Nemzet Könyvtár Institut of Microfilmed Hebrew Manuscripts Intézetében

2015/03 Tanulmányút a jeruzsálemi Izraeli Nemzet Könyvtár Institut of Microfilmed Hebrew Manuscripts Intézetében

2015/11 Tanulmányút a jeruzsálemi Izraeli Nemzet Könyvtár Institut of Microfilmed Hebrew Manuscripts Intézetében

 

 OKTATOTT TÁRGYAK:

előadások Ókori és keleti nyelvek és írások,
Sémi népek, nyelvek;
Bevezetés a sémi nyelvészetbe;
Középkori zsidó írásbeliség;
Iszlám – A Korán;
Szúfizmus – az iszlám misztikája;
Bevezetés a rabbinikus gondolkodásba;
Zsidók és keresztények a Szentföldön;
Judaizmus (Nemzetközi szakos MA hallgatóknak)

nyelvi szemináriumok: bibliai héber;
arámi szövegek (feliratos, birodalmi, zsidó irodalmi közép, talmudi arámi) szövegek olvasása;
klasszikus arab szövegek olvasása;
judeo-arab szövegek olvasása
oázisi északarab feliratos szövegek (tajmai, dúmai) olvasása

szövegelemző szemináriumok: Héber Biblia;
hellenisztikus kori zsidó szövegek (Levelek a Bar Kocba-felkelés idejéből, Genesis Apocryphon);
arámi szövegek (a jaudi és a szfirei feliratos korpusz, Dániel könyve, Ezra könyve, Hénok könyve);
halákhikus szövegek (Misna, Talmud Bavli, Misné Tóra, Sulhán Áruch);
rabbinikus midrás (Midrás Rabba);
középkori zsidó filozófiai szövegek (Bahja ibn Paquda, Mózes Maimonidesz);
zsidó liturgia (a hétköznapi imarend);
misztikus szövegek a zsidó középkorból (Báhír könyve);
középkori zsidó polemikus szövegek (Milhamot ha-Sém, Széfer ha-Berit, Széfer Niccáhon, Széfer ha-Vikkuah);
középkori zsidó krónikák és útleírások (Ábrahám ibn Daud: Széfer ha-Kabbala, Tudelai Benjamin Itenerariuma); arab szövegolvasás;
Judeo-arab szövegek (Megillat Micrájim)
A magyarországi zsidóság szöveges és tárgyi emlékei
Iszlám misztikus szövegek

TÉMAVEZETŐI MEGBIZATÁSOK:

PhD

Nagy Zsófia: Petirat Mose – rejtett polémia a kereszténységgel. Interakciók a késő ókori zsidó és keresztény teológiai gondolkodásban (PhD. szakdolgozat) Beiratkozott: 2011

Gér András: Edom a Bibliában és a zsidó emlékezetben (PhD. szakdolgozat) Beiratkozott: 2011

MA/BA

Steiner Orsolya: A zsidó-keresztény polémia a reformáció korában Izsák ben Ábrahám Troki Hizzuk Emuna című munkája alapján. (MA. Szakdolgozat)

Juhász Szandra: Katolikusok, protestánsok, zsidók... Kora újkori album amicorum bejegyzések vallástörténeti vonatkozásai (Vallástörténet MA)

Tami ben Hanan: Etiópok Izraelben (Nemzetközi tanulmányok BA)

Kovács Olívia: Kontinuitás és diszkontinuitás a rabbinikus irodalomban:
a talio-elv esete /Bava Qamma 83b–84a/(MA. Szakdolgozat)

Ligeti Zsuzsanna: A héber nyelv fonémarendszerének történeti fejlődése, különös tekintettel a magánhangzó-állomány változására (MA. Szakdolgozat)

Grünwald Tamás: A beszélt héber nyelv utolsó júdeai emlékei: a Nahal Hever-i leletanyag héber porciója (MA. Szakdolgozat)

Schrödl Ádám: Yehuda Amichai korai lírája (BA. Szakdolgozat)

OTDK

Montskó Georgina: Yehuda Aryeh me-Modena (1571–1648) Magén va-Hereb c. polémiájnak az eredendő bűnről szóló része

DOKTORI VÉDÉSEK:

2013 Kamrada Dolores: Heoines, Heroes, and Deity – Three Narratives of the Biblical Heroic Traition Analysed from the Perspective of Cultural Memory (bíráló házi védésen)

2014 Tamási Balázs: Prófécia és történelemszemlélet a Második Szentély korában: Jeremiás és Báruk hagyományai (opponens)

2014 Gátas József: Trónlátomás a színpadon – Ezekiélosz Exagógé című drámájának politikatörténeti olvasata (bizottsági tag)

PUBLIKÁCIÓK:

MTMT-link

Monográfia

2015. - Jézus alakja a Koránban – Budapest: Szent István Társulat, 2015. – 218. p. (Megjelenés előtt.)

2013. – Sém fiai: A sémi nyelvek és a sémi írásrendszerek története – Budapest : Pázmány Egyetem eKiadó és Szent István Társulat, 2013. – 472 p. ISBN 978 963 277 317 9

Recenzió: Kornélia Koltai in Ókor 12/3 (2013) (ISSN 1589-2700) 88–93.
Recenzió: Fejes László in Nyelv és Tudomány online folyóirat 2104. 01. 20. http://www.nyest.hu/hirek/sem-fiai

2007. – „Aranyalma ezüst foglalatban" Maimonidesz arab nyelvű terminológiájának elemzése, különös tekintettel e fogalmiság továbbélésére Ábrahám Maimonidesz írásaiban (Kiadatlan doktori értekezés) 141 p.
http://doktori.btk.elte.hu/lingv/doboskaroly/dissz_dobos_hun.pdf

Szerkesztett kötet

2011.- „Vízió és valóság" – A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2010. október 28-29-én „A dialógus sodrában" címmel tartott zsidó–keresztény konferencia előadásai – Szerkesztette Dobos Károly Dániel és Fodor György. – Budapest : Új Ember–Márton Áron Kiadó, 2011. 450 p. (Studia Theologica Budapestinensia 35.)

Recenzió: Oláh János in Vallástudományi Szemle 9/2 (2013) (ISSN 1786-4062) 188–193.

2011. – „Kizöldülő olajfa": Hivatalos megnyilatkozások a zsidó–keresztény párbeszédben – Szerkesztette Dobos Károly Dániel és Nagypál Szabolcs – Budapest, L'Harmattan, 2011. – 172 p. (Békés Gellért Ökumenikus Könyvek IV., ISBN 978-963-236-493-3)

Recenzió: Szécsi József in Vallástudományi Szemle 8/2 (2012) (ISSN 1786-4062) 186–189.
Recenzió: Bernáth László in Viglia 77/11 (2012/11) (ISSN 0042-6024) 879–880.
Recenzió: Vető István in Ökumené 19/2 (2012/2) (ISSN 1218-795X) 41.

2009. - With wisdom as a robe : Qumran and other Jewish studies in honour of Ida Fröhlich / ed. by Károly Dániel Dobos and Miklós Kőszeghy. – Sheffield : Sheffield Phoenix Press, 2009. – XVIII, 549 p. – (Hebrew Bible monograps, ISSN 1747–9614 ; 21)
Lásd: http://www.sheffieldphoenix.com/showbook.asp?bkid=130

Review: Korinna Zamfir in Review of Biblical Literature
http://216.12.134.72/pdf/7512_8197.pdf

2009. – Hénok könyvei – a szövegek annotált és bevezető tanulmányokkal ellátott fordításai eredeti nyelvekből – /Szerkesztette Fröhlich Ida és Dobos Károly Dániel. – Piliscsaba : Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2009. – 303 p. – (Ószövetségi apokrifek 1, HU ISSN 2061-6783)

Recenzió: Ötvös Csaba in Studia Biblica Athanasiana vol. 12 (2011) 127–130

Önálló szerzői teljesítménynek minősülő forráskiadás
és kommentár

2011. – Maimonidész: Nyolc fejezete (Részlet a szerző Misnához írt kommentárjából) a szöveg annotált és bevezető tanulmányokkal ellátott fordítása arab nyelvből – In: Maimonidész (Rabbi Mos eben Maimon) Értekezések az isteni igazságosságról, az üldöztetésről, megtérésről és a feltámadásról... – Szerkesztette Babits Antal. – Budapest : Logos kiadó, 2011. – 216 p. (HISTORIA – DIASPORA XIII., HU ISSN 1417 2275) 25–77

Recenzió: Staller Tamás in Vallástudományi Szemle 8/3 (2012) (ISSN 1786-4062) 152–157
Recenzió: Uhrmann Iván in Credo 18/2 (2012/2) (ISSN 1219-6800) 72–73.

2011. – Maimonidész: Jemeni levél – a szöveg annotált és bevezető tanulmányokkal ellátott fordítása arab nyelvből – In: Maimonidész (Rabbi Mos eben Maimon) Értekezések az isteni igazságosságról, az üldöztetésről, megtérésről és a feltámadásról... – Szerkesztette Babits Antal. – Budapest : Logos kiadó, 2011. – 216 p. (HISTORIA – DIASPORA XIII., HU ISSN 1417 2275) 79–131

Recenzió: Staller Tamás in Vallástudományi Szemle 8/3 (2012) (ISSN 1786-4062) 152–157
Recenzió: Uhrmann Iván in Credo 18/2 (2012/2) (ISSN 1219-6800) 72–73.

2011. – Maimonidész: Levél a feltámadásról – a szöveg annotált és bevezető tanulmányokkal ellátott fordítása arab nyelvből – In: Maimonidész (Rabbi Mose ben Maimon) Értekezések az isteni igazságosságról, az üldöztetésről, megtérésről és a feltámadásról... – Szerkesztette Babits Antal. – Budapest : Logos kiadó, 2011. – 216 p. (HISTORIA – DIASPORA XIII., HU ISSN 1417 2275) 169–201

Recenzió: Staller Tamás in Vallástudományi Szemle 8/3 (2012) (ISSN 1786-4062) 152–157
Recenzió: Uhrmann Iván in Credo 18/2 (2012/2) (ISSN 1219-6800) 72–73.

2009. – Hénok első (etióp) könyve – a szöveg annotált és bevezető tanulmányokkal ellátott fordítása geez nyelvből – In: Hénok könyvei /Szerkesztette Fröhlich Ida és Dobos Károly Dániel. – Piliscsaba : Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2009. – 303 p. – (Ószövetségi apokrifek 1, HU ISSN 2061-6783) 20–187

Recenzió: Ötvös Csaba in Studia Biblica Athanasiana vol. 12 (2011) 127–130

Tanulmány

2014. – „Hilkhot Tesuvá – A megtérés halákhái – Mózes Maimonidész nézetei bűnről és bűnvallásról" In "Bűn-vallás és kegyelem. Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből – Wesley János Lelkészképző Főiskola 2012. március 16-18. – Szerk: Hubai Péter – Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2014. 64–73.

2014. – „Ki a főpap: Ábrahám vagy Jézus? – Zsidó–keresztény polémia a papságról" In Orpheus Noster 2014/ 4. szám (Megjelenés előtt)

2012. – „Azokban a napokban..." Az idő koncepciója Hénok első könyvében In „A szívnek van két rekesze" Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából – Budapest: Eötvös Kiadó -- L'Harmattan, (2012 Studia Hebraica Hungarica, 2 -- MTA Judaisztikai Kutatócsoport ÉRTESÍTŐ, 19) 155–167

2012. – A zsidó–keresztény párbeszéd lehetőségei és nehézségei egy történelmi példa fényében In: Vallástudományi Szemle 8/2 (2012) (ISSN 1786-4062) 40–52
http://www.zskf.hu/uploaded_bookshelf/Vallástudományi Szemle 2012 2.pdf

2011. – A római katolikus egyház párbeszéde a zsidósággal a soá után – In: 2011. – „Kizöldülő olajfa": Hivatalos megnyilatkozások a zsidó–keresztény párbeszédben – Szerkesztette Dobos Károly Dániel és Nagypál Szabolcs – Budapest, L'Harmattan, 2011. – 172 p. (Békés Gellért Ökumenikus Könyvek IV., ISBN 978-963-236-493-3) 17–24

Recenzió: Szécsi József in Vallástudományi Szemle 8/2 (2012) (ISSN 1786-4062) 186–189.
Recenzió: Bernáth László in Viglia 77/11 (2012/11) (ISSN 0042-6024) 879–880.
Recenzió: Vető István in Ökumené 19/2 (2012/2) (ISSN 1218-795X) 41.

2011. – Paradigmaváltás a késő ókori zsidó–keresztény interakciók történeti vizsgálatában – In: „Vízió és valóság" A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2010. október 28-29-én „A dialógus sodrában" címmel tartott zsidó–keresztény konferencia előadásai – Szerkesztette Dobos Károly Dániel és Fodor György. – Budapest : Új Ember–Márton Áron Kiadó, 2011. 450 p. (Studia Theologica Budapestinensia 35.) 233–242

Recenzió: Oláh János in Vallástudományi Szemle 9/2 (2013) (ISSN 1786-4062) 188–193.

2011. – Az értekezések helye Maimonidész életművében – In: Maimonidész (Rabbi Mose ben Maimon) Értekezések az isteni igazságosságról, az üldöztetésről, megtérésről és a feltámadásról... – Szerkesztette Babits Antal. – Budapest : Logos kiadó, 2011. – 216 p. (HISTORIA – DIASPORA XIII., HU ISSN 1417 2275) 11–23

Recenzió: Staller Tamás in Vallástudományi Szemle 8/3 (2012) (ISSN 1786-4062) 152–157
Recenzió: Uhrmann Iván in Credo 18/2 (2012/2) (ISSN 1219-6800) 72–73.

2011.– Teremtett vagy öröktől fogva létezik a világ? – RaMBaM nézetei a világ teremtéséről – A cikk elérhető: HaCofe – az OR-ZSE tudományos folyóirata 2 (2011) Nr. 1.
Lásd: http://www.or-zse.hu/hacofe/vol2/doboskaroly-immemor-seibereml2010.htm


2011. – A zsidó-keresztény párbeszéd „jeruzsálemi perspektívából" – In: Teológia. 45/1–2 (2011) 21–29.


2010. – „A történelem vigasza" – Egy hosszú életű történelemszemléleti minta születésénél – In: Ókor 9 (2010) 4 33-38.


2010. – „Zsidó, keresztény, zsidókeresztény" avagy mikor is vált el a két közösség egymástól? E-learning tananyag a Jewish Meeting Point Akadémia számára. Elérhető a http://akademia.jmpoint.hu/ oldalon. 13 oldal.


2010. – „Jól titkolt polémia" avagy hatott-e a kereszténység a rabbinikus judaizmus kialakulására? E-learning tananyag a Jewish Meeting Point Akadémia számára. Elérhető a http://akademia.jmpoint.hu/ oldalon. 12 oldal.


2010. – Amikor zsidók és keresztények nyíltan tanultak egymástól... E-learning tananyag a Jewish Meeting Point Akadémia számára.
Elérhető a http://akademia.jmpoint.hu/ oldalon. 13 oldal.

2010. – „A remény jelei" avagy a zsidó–keresztény párbeszéd a holokauszt után. E-learning tananyag a Jewish Meeting Point Akadémia számára.
Elérhető a http://akademia.jmpoint.hu/ oldalon. 12 oldal.

2009. – The Consolation of History : a reexamination of the chronology of the Abraham Pericope in the Book of Jubilees. – In: Henoch 31 (2009)1 84–91

2009. – 'In Thy Light shall we see the the Light' (Psalm 36.10): Maimonides on Human intellect. – In: With wisdom as a robe : Qumran and other jewish studies in honour of Ida Fröhlich / ed. by Károly Dániel Dobos and Miklós Kőszeghy. – Sheffield : Sheffield Phoenix Press, 2009. – (Hebrew Bible monograps, ISSN 1747–9614 ; 21), 495–509

2009. – "A te fényedben látjuk a fényt" - Maimonidesz az emberi értelemről –
In: Hebraisztikai tanulmányok / Szerk: Schweitzer József - Zsengellér József – Budapest: L'Harmattan – Magyar Hebraisztikai Társaság, 2009, (Studia Hebraica Hungarica 1) 71-85

2009. – A fordító előszava Henok első könyvéhez – In: Hénok könyvei /Szerkesztette Fröhlich Ida és Dobos Károly Dániel. – Piliscsaba : Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2009. – 303 p. – (Ószövetségi apokrifek 1, HU ISSN 2061-6783) 15–19

Recenzió: Ötvös Csaba in Studia Biblica Athanasiana vol. 12 (2011) 127–130

2004. – A Remény kapuja : Maimonidesz vigasza a szenvedőknek. - In: Szombat. 16 (2004) 7 26-29. A cikket újra közölték: Szombat 22 /A Best of Szombat c. válogatásban/ (2010) 10 9-11

Recenzió
2009. – Éliás (Ernő) Frenkel: The Book of Jubilees, Additional materials to an ancient Jewish chronological writing (PhD Dissertation; Budapest: Sárkány, 1930). [A Jubileumok könyve, Adalékok az ókori zsidóság egyik kronológiai művéhez (Bölcsészdoktori értekezés; Budapest: Sárkány nyomda, 1930)]– In: Henoch 31 (2009)1 131

Fordítás

2012. – David Kaufmann: Az isteni attribútumokról szóló tanítás története a középkori zsidó vallásbölcseletben Szádjától Maimúniig c. könyv Mûsa Maimûni c. fejezete – In: Az arany középkor – Zsidók, muszlimok és keresztények – Szerkesztette: Babits Antal – Budapest: Logos, 2012. – (HISTORIA – DIASPORA XIV., HU ISBN 978-96-8159-27-4) 63–174

Recenzió: Magén István in Új Élet (67/24) 2013. jan. 1. szám (ISSN 0133-1353) 5.
http://mazsihisz.hu/userfiles/file/downloadmanager/67.%20%c3%89VFOLYAM%2023.%20SZ%c3%81M%202013.%20JANU%c3%81R%201.%20T%c3%89V%c3%89T%2019.%205773.PDF

2012. – David Kaufmann: Az isteni attribútumokról szóló tanítás története a középkori zsidó vallásbölcseletben Szádjától Maimúniig c. könyv Ábrahám ibn Daud c. fejezete – In: Az arany középkor – Zsidók, muszlimok és keresztények – Szerkesztette: Babits Antal – Budapest: Logos, 2012. – (HISTORIA – DIASPORA XIV., HU ISBN 978-96-8159-27-4) 47–62

Recenzió: Magén István in Új Élet (67/24) 2013. jan. 1. szám (ISSN 0133-1353) 5.
http://mazsihisz.hu/userfiles/file/downloadmanager/67.%20%c3%89VFOLYAM%2023.%20SZ%c3%81M%202013.%20JANU%c3%81R%201.%20T%c3%89V%c3%89T%2019.%205773.PDF

2011. – Walter Kasper bíboros: A zsidó–keresztény viszony legújabb fejleményei (2010) – In: 2011. – „Kizöldülő olajfa": Hivatalos megnyilatkozások a zsidó–keresztény párbeszédben – Szerkesztette Dobos Károly Dániel és Nagypál Szabolcs – Budapest, L'Harmattan, 2011. – 172 p. (Békés Gellért Ökumenikus Könyvek IV., ISBN 978-963-236-493-3) 25–37

Recenzió: Szécsi József in Vallástudományi Szemle 8/2 (2012) (ISSN 1786-4062) 186–189.
Recenzió: Bernáth László in Viglia 77/11 (2012/11) (ISSN 0042-6024) 879–880.
Recenzió: Vető István in Ökumené 19/2 (2012/2) (ISSN 1218-795X) 41.

2011. – Nemzetközi Zsidó–Keresztény Tanács: A megbékélés ideje: a berlini 12 pont: Felhívás a világ keresztény és zsidó közösségeihez (2009) – In: In: 2011. – „Kizöldülő olajfa": Hivatalos megnyilatkozások a zsidó–keresztény párbeszédben – Szerkesztette Dobos Károly Dániel és Nagypál Szabolcs – Budapest, L'Harmattan, 2011. – 172 p. (Békés Gellért Ökumenikus Könyvek IV., ISBN 978-963-236-493-3) 151–171

Recenzió: Szécsi József in Vallástudományi Szemle 8/2 (2012) (ISSN 1786-4062) 186–189.
Recenzió: Bernáth László in Viglia 77/11 (2012/11) (ISSN 0042-6024) 879–880.
Recenzió: Vető István in Ökumené 19/2 (2012/2) (ISSN 1218-795X) 41.

2001. - A zsidó irodalom története / Günter Stemberger ; [ford. Dobos Károly]. - Budapest : Osiris, 2001. - 238 p.

Egyéb

2011. – Előszó helyett, avagy a zsidó–kereszt(y)ény „dialógus" változó arcai – In: „Vízió és valóság" A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2010. október 28-29-én „A dialógus sodrában" címmel tartott zsidó–keresztény konferencia előadásai – Szerkesztette Dobos Károly Dániel és Fodor György. – Budapest: Új Ember–Márton Áron Kiadó, 2011. XI, 376 p. (Studia Theologica Budapestinensia 35.) 9–15

2011. – „Vízió és valóság" - Dobos Károly Dániel megnyitóbeszéde – In: „Vízió és valóság" A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2010. október 28-29-én „A dialógus sodrában" címmel tartott zsidó–keresztény konferencia előadásai – Szerkesztette Dobos Károly Dániel és Fodor György. – Budapest : Új Ember–Márton Áron Kiadó, 2011. VI, 376. p. (Studia Theologica Budapestinensia 35.) 19–20

2011. – Jegyzetek Maimuni Mózes: A megtérés útja [fordította: Klein Károly] című művéhez. In: Maimonidész az isteni igazságosságról, az üldöztetésről és a feltámadásról. Értekezések /Szerkesztette Babits Antal. – Budapest: Logos kiadó, 2011. – 216 p. (HISTORIA – DIASPORA XIII., HU ISSN 1417 2275) 133–167

2011. – Tematikus bibliográfia a Maimonidész (Rabbi Mose ben Maimon) Értekezések az isteni igazságosságról, az üldöztetésről, megtérésről és a feltámadásról... című kötethez – Szerkesztette Babits Antal. – Budapest : Logos kiadó, 2011. – 216 p. (HISTORIA – DIASPORA XIII., HU ISSN 1417 2275) 203–215

KONFERENCIA-ELŐADÁSOK:

2015. november "War Polemik in der frühen Neuzeit wirklich kontraproduktiv?" Elhangzott a Meeting of Doctoral Candidates and Post-docs of the Universities of Basel and Vienna. Vienna, Austria, November, 2015.

2015. október "Von heiligen Texten zu Parodien. Evolution einer jüdischen liturgischen Gattung in der frühen Neuzeit." Elhangzott az 1. Richard Plaschka Tagung, entitled Neue Ordnungen in Vergleich. Vienna, Austria, October, 2015

2015. július "ShimʽI, the Skeptical – Skeptical Attitudes in Early Modern Jewish Anti-Christian Polemical Writings," elhangzott az Annual Conference of the British Association of Jewish Studies, entitled Atheism, Scepticism, and Challenges to Monotheism, Manchester, Manchester University.

2015. június "Is There a Detectable Evolution in the Popular Jewish Parodies on Jesus?" Elhangzott a The Jewish Life of Jesus (Toledoth Yeshu) in Context: Jewish-Christian Polemics in Ancient, Medieval, and Modern History, c. konferencián, a Berni Egytemen.

2015. május "Átkaroló hadművelet" – Leon (Jehuda Aryeh) Modena különös polémiája, elhangzott a Szegedi Tudományegyetemen, az Egyetem Irodalomtudományi Intézetének meghívására.

2015. március The Impact of The Conversos on Jewish Polemical Activity in Baroque Italy – Was Yehuda Aryeh me-Modena's Magen wa-Herev destined for a Converso audience? Elhangzott a The Institute for Sefardi and Anousim Studies által szervezett Mapping the Anousim Diaspora – Six Centuries of Pushing Border c. konferencián, Netanya Academic College, Israel.

2014. november "Szűnjék meg, és legyen elfelejtve a nem élő Isten..." Zsidó liturgikus szövegek kora újkori paródiái a zsidó-keresztény polémia eszközeiként... Elhangzott a Szent szövegek és rituálék: hagyomány és újítás című vallástörténeti workshopon a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 2014. novemberében

2014. július "De-mythologizing the Relgious Other": Yehuda Aryeh me-Modena on the Acceptability of some Christian Dogmas. Elhangzott az European Association of Jewish studies Xth kongresszusán, az École Praqtique des Hautes Études-ön, Párizsban.

2014. július A Jewish "Atlas Marianus from the 18th Century?" Elhangzott a Society of Biblical Literature 2014- évi International Meetingjén a Bécsi Egyetemen.

2014. április Early Modern Jewish Anti-Christian Polemics as Means of the Acculturation and Modernization of the Jewish community. Elhangzott a Pázmány Péter Egyetem a "First Orientalist Round Table" c. nemzetközi konferenciáján.

2014. május Maimonidész isenképe - A világ teremtéséről vagy örökkévalóágáról folyó vita hatása Maimonidész istenfogalmának alakulására. Elhangzott a Károli Gáspár Református Egyetem által szervezett Istenfogalom és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban c. koferencián.

2014. március Nostra Aetate zsidó–keresztény vallásközi konferencia az Emberi Erőforrások Minisztériuma szervezésében – pódiumbeszélgetés, Tihanyban.

2012. november „Eszem-iszom, dínom-dánom" avagy egy zsidó szemtanú feljegyzései a keresztények farsangjáról, Elhangzott a Vallások konyhája című vallástörténeti workshopon a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 2012. novemberében

2012. március Hilkhot Tesuvá: A bűnbánat halákhái, Elhangzott a Bűnvallás és kegyelem, Vallástudományi szümposzionon, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2012. márciusában

2011. november Ki a főpap: Ábrahám vagy Jézus? Zsidó—keresztény polémia a papságról, Elhangzott a MTA Vallástudományi Bizottsága keretében a Hebraisztika tanszék által szervezett konferenciák vallási alapfogalmakról 3. konferenciáján, 2011. novemberében, Piliscsabán

2010. november Teremtett, vagy örökké létezett a világ – A RaMBaM nézetei a világ teremtéséről, Konferencia a Beresit könyvéről, OR-ZSE, Budapest

2010. október A jeruzsálemi Szent Sír Bazilika, Elhangzott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vallástörténeti előadássorozatának részeként, Piliscsabán

2010. október Paradigmaváltás a késő ókori zsidó–keresztény interakciók történeti vizsgálatában, „A dialógus sodrában" Új perspektívák és kihívások a zsidó – keresztény dialógusban a 21. század elején, PPKE. Budapest

2010. május Zsidók és keresztények közötti interakciók a kései antikvitásban, Beszámoló a Multidisciplinary Institute of Advanced Studies – Collegium Esztergom tagjai számára a 2008-2010 közötti ösztöndíjas időszak eredményeiről

2010. május RaMBaM, Rabbi Móse vagy Mózes Maimonidesz,
Elhangzott a Bét Orim közösség által fenntartott AGORA Akadémián 2010. májusában.

2008. október "Azokban a napokban" Az idő koncepciója Hénok első könyvében, 2. OTKA Colloquium a zsidó apokrif és pszeudepigráf irodalomról, PPKE. Egyetem, Piliscsaba

2007. október "Az Ábrahám perikópa kronológiája a Jubileumok könyvében", 1. OTKA Colloquium a zsidó apokrif és pszeudepigráf irodalomról, PPKE. Egyetem, Piliscsaba

2007. július "The Consolation of History – A Reexamination of the Chronology of the Abraham Pericope in the Book of Jubilees", 4. Nemzetközi Enoch Szeminárium, Camaldoli, Olaszország, 2007

2004. december „A te világosságod által látunk világosságot." Maimonidesz az értelemről, A Magyar Hebraisztikai Társaság jubileumi ülése Mózes Maimonidesz halálának 800. évfordulója alkalmából, Budapest.

2003. október „Miben áll a summum bonum?" Maimonidesz nézete az emberi tökéletességről Konferencia az ELTE Hebraisztika Tanszékének 15 éves fennállása alkalmából, Budapest.

TAGSÁG:

Enoch seminary – fellow

http://www.4enoch.org/wiki2/index.php?title=K%C3%A1roly_Dobos

Multidisciplinary Institute of Advanced Studies - Collegium Esztergom – Junior Fellow

Magyar Hebraisztikai Társaság - tag

Society of Biblical Literature –fellow

 

 

x