Fröhlich Ida

ELÉRHETŐSÉG: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (PPKE BTK)
H-2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 1.
Szobaszám:
Tel.: 0036-26-375-375/2928
Tel: 0036-1-235-3030/1020
E-mail: frohlich.ida@btk.ppke.hu
Honlap:
Fogadóóra: szerda 12:30-14:00

MUNKAVISZONY: EGYETEMI TANÁR

VÉGZETTSÉG: ELTE BTK 1972

NYELVISMERET: ANGOL, FRANCIA, NÉMET, OROSZ

KUTATÁSI TERÜLET: A FOGSÁG UTÁNI KOR, A PERZSA-HELLÉNISZTIKUS-RÓMAI KORI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE ÉS VALLÁSTÖRTÉNETE, A HOLT-TENGERI TEKERCSEK IRODALMA

ÖSZTÖNDÍJAK, TANULMÁNYUTAK, KUTATÁSI PÁLYÁZATOK:

ÖSZTÖNDÍJAK, TANULMÁNYUTAK:
2009. márc.1-május 31, Jerusalem, Albright Institute, Mellon Fellowship
2007 3 hét Jerusalem, Albright Institute – Ecole Biblique
1998 november University College London; Wolfson College Oxford
1996. dec.1-1997. febr. 28 Jerusalem, Israel, Albright Institute for
Archaeological Research, Mellon Fellowship
1994 június 1-30 Louvain-la-Neuve, Belgium
Université Catholique de Louvain
1992. szept.1-1993.júni. 30 Annenberg Research Institute, Philadelphia
'Dead Sea Scrolls team'
1990 2 hónap Bécs, Collegium Hungaricum
1988 1 hét Universität Heidelberg
1987 1 week Universität Jena (DDR)
1985 3 weeks Szíriai Arab Köztársaság, Kulturális Minisztérium
1979-84 több alk. Leningrád/Szentpétervár, SzUTA Keletkutató Intézet, MTA lev. aspirantúra (témavezető: I.D. Amuszin)
1977 1 hónap Bagdad, Iraq, Kulturális Minisztérium
1976 3 hónap Leningrád/Szentpétervár, SzUTA Keletkutató Intézet


KUTATÁSI PÁLYÁZATOK:
2012-2014 TÁMOP, PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola
2006-2009 OTKA, Tudományos Iskolák, Ószövetségi apokif és pszeudepigráfikus irodalom, 41M Ft
2006-2007 OKM Kis szakok támogatása, 1,8M Ft
2000-2004 OTKA, Ószövetségi apokrifák fordítása (5M Ft)
2003 Tankönyvkiadási pályázat, J.M. Miller – J.J. Hayes, A History of Ancient Israel and Judah, 1986 c. könyvének fordítására (fordító Erdős Ágnes)
2000-03 FKFP-236, Emberkép az ókori zsidó kultúrában (bibliai és posztbiblikus irodalom)
1999-2002 FEPP (Felsőoktatási Együttműködési és Programfinanszírozási Pályázat), Vallások a Római Birodalomban. Az ELTE és a Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Tanítóképzővel közös pályázat
1997 AMFK 408/96 Számítógép a forrásfeldolgozásban (200e Ft)
1995-99 OTKA T0190419 Bibliai exegézis a qumráni közösségben (610e Ft)
1995 Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága, az 1995-ös budapesti nemzetközi SBL-konferencia szervezéséhez, 150e Ft
1994-95 AMFK 602/94 A Közel-Kelet és Európa. Hagyományok és találkozások (400e Ft)
1995 HESP-Soros 039-0261, Hebraisztika szak oktatása a PPKE BTK-n (350e Ft)
1987 88 A Soros Alapítvány támogatása a "Történeti hagyományteremtés a perzsa és hellénisztikus kori zsidó irodalomban" c. monográfia elkészítéséhez

OKTATOTT TÁRGYAK:
Előadások
Az Ószövetség mint irodalom, közismereti tárgy (1994-2002)
Az ókori Kelet története, történelem szak, 1994-2010
Az ókori Izrael története, történelem szak, hebraisztika szak, 1996-
Ókori zsidó vallástörténet, hebraisztika szak, 1996-2008
Hellénisztikus zsidó irodalom, hebraisztika szak, 1996-2008
Ókori vallások, történelem BA szak, 2010-
A termékeny félhold vallásai 2 (Mezopotámia, Szíria-Palesztina), vallástörténet MA
Izrael és a diaszpora a hellénizmus koráig, vallástörténet MA

Szemináriumok, szövegolvasások:
Az ókori Kelet története, változó tematikájú szemináriumok, történelem szak, 1994-2011
Ókori héber és arámi szövegek olvasása, hebraisztika szak, hebraisztika BA,1994-
Qumráni kéziratos szövegek olvasása, hebraisztika szak, hebraisztika BA,1996-
Változó tematikájú szemináriumok a perzsa és hellénisztikus kor forrásai alapján, hebraisztika, hebraisztika BA1996-
Vallás és politika: Izrael prófétái és a nagyhatalmak, vallástörténet MA
Vallás és társadalom I: Zsidó társadalmi és vallási csoportok, vallástörténet MA
Vallásantropológia: A Leviticus rituális tisztasági rendszere, vallástörténet MA
Vallás és irodalom I: Mítoszok az Ószövetségben és az Ókori Keleten, vallástörténet MA
Vallás és irodalom II: Bibliai és posztbiblikus látomás-irodalom, vallástörténet MA
Szövegolvasás II., vallástörténet MA

Doktori órák (Történettudományi Doktori Iskola)
Historiográfia és történeti emlékezet: az ókori kultúrák, előadás, 2001 óta
Ókori vallások antropológiája, kutatószeminárium
Prófécia és történetírás, kutatószeminárium
'Narratív exegézis'Qumránban, kutatószeminárium
Ragadványnevek (sobriquest) a qumráni szövegekben, kutatószeminárium
Mágia és démonhit a hellénisztikus Keleten, kutatószeminárium, heti 2 óra
Történeti legendák az ókorban, kutatószeminárium

TÉMAVEZETŐI MEGBÍZÁSOK:
Dávid Nóra Margaréta, „A qumráni közösség thanatológiája a Második Szentély korának gyakorlatában és eszmerendszerében"
Gátas József, „Trónlátomás a színpadon. Ezekiélosz Exagogé című drámájának politikatörténeti olvasata"
Tamási Balázs, „Jeremiás és Báruk hagyományai a Második Szentély korában: prófécia és történetszemlélet"

DOKTORI VÉDÉSEK:
Dávid Nóra Margaréta, 2009. december 14.
Gátas József, 2014. május 5.
Tamási Balázs, 2014. május 13.

PUBLIKÁCIÓK:

MTMT -link

Monográfia
Bibliai legendák a hellenisztikus zsidó történetírásban: Pseudo-Philon latin nyelvű történeti műve, Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1973. 160 p.
(Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ókori történeti tanszékeinek kiadványai; 6.)
Az ókori Kelet nagyjai, Budapest: Kossuth, 1992. 70 p. (ISBN:963-09-3555-4)
"Time and times and half time...": historical consciousness in the Jewish literature of the Persian and Hellenistic eras, Sheffield: Sheffield Acad. Pr., 1996. 248 p.
(Journal for the study of the pseudepigrapha. Supplement series; 19.) (ISBN:1-85075-566-3)
A qumráni szövegek magyarul, Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 1998. 478 p.(Studia Orientalia; 1.) (ISBN:963-04-9846-4)
A qumráni szövegek magyarul, Budapest: PPKE BTK ; Szt. István Társulat, 2000. 590 p.
(Studia Orientalia; 1.) (ISBN:963-9296-10-4)


Szerkesztett kötet
Az utókor hatalma: újraírt szövegek, Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2005. 177 p.
(Kréné; 4.) (ISBN:963-9494-84-4)
• Henok könyvei (szerk. Fröhlich Ida, Dobos Károly Dániel). Ószövetségi apokrifek 1, Piliscsaba: PPKE BTK 2009, 303 o.
I. Fröhlich, E. Koskenniemi (eds.), Evil and the Devil. The Library of New Testament Studies, London: Bloomsbury T&T Clark, 2013
Önálló szerzői teljesítménynek minősülő forráskiadás
és kommentár

Tanulmány
1972
• A 'homály földjé'-től Dante Poklá-ig, Világosság 13 (1972) 400-406

1974
• A kinyilatkoztatás könyve. Egy irodalmi fikció változásai, Világosság 15 (1974) 753-757

• A vízözön-mítosz a Biblia előtt és után, Világosság 15 (1974) 753-757

1975
• 'Adam' (entry) in: K. Ranke (hrsg.), Enzyklopädie des Märchens, Bd.1, Berlin - New York: de Gruyter 1975, 86-88

• ‚Agada' (entry) in: K. Ranke (hrsg.), Enzyklopädie des Märchens, Bd.1, Berlin - New York: de Gruyter 1975, 161-169

• A mesei ellenfél szemiotikája, in: Szerdahelyi I. (ed.), Jel és közösség, Budapest: Akadémiai Kiadó 1975, 37-43

1977
• A patriarcha történetek, Világosság 18 (1977) 739-745
• Az egyiptomi kivonulás, Világosság 18:(8-9) (1977), 565-571.
• A zsidó honfoglalás és a bírák kora, Világosság 18:(12) (1977), 739.
1978
• Ben Szíra társadalma, in: Scheiber S. (ed.), Magyar Izraeliták Országos Képviselete Évkönyve, Budapest 1978, 152-158

• A babilóni fogság korának prófétái, Világosság 19 (1978) 339-345

• Eszter, Judit, Tóbit könyve, Világosság 19 (1978) 739-746

1979
• Le manuscript de Budapest d'une oeuvre historique hellénistique, Acta Antiqua 27 (1979) 149-186

• A zsidó apokaliptika, Világosság 20 (1979) 374-382

1980
• A zsidó hellénizmus, Világosság 21 (1980) 739-745

1981
• A jeruzsálemi szentély, História 3 (1981) 30-33

1983
• Historiographie et aggada dans le Liber Antiquitatum Biblicarum du Pseudo-Philon, Acta Antiqua 28 (1983) 353-409

1984
• Források és kompozíció Dániel könyvében, in: Scheiber S. (ed.), Magyar Izraeliták Országos Képviselete Évkönyve, Budapest 1984, 121-132

1985
• Sources et composition du ch.2 du Livre de Daniel, Annales Universitatis R. Eötvös, Sectio Classica, tomus IX-X, Budapest 1982-85, 33-40

• Források és szakirodalmi tájékoztató, in: Ormos I. (transl.), A törzsek eredetéről avagy a Kincsesbarlang, Budapest 1985, 85-100, 133-137

1986
• Le genre littéraire des pesharim de Qumrân, Revue de Qumrân no.47 (1986) 383-398

• Alexander Scheiber 1913 1985, Fabula. Zeitschrift für Märchenforschung 27 (1986) 320-321

• Utószó a szerzőről (Komoróczy Gézával), in: I.D. Amuszin, A holt-tengeri tekercsek és a qumráni közösség, Budapest 1986, 402-407

1987
• Vita az esszénusok körül. Irányzatok a holt-tengeri tekercsek kutatásában, Világosság 28 (1987) 751-754.

1988
• A patriarkhák könyve (Genesis Apocryphon), fordítás, bevezetővel és jegyzetekkel, Új Irás 28 (1988) 90-100

• Les Enseignements des Veilleurs dans la tradition de Qumrân, Revue de Qumrân nos. 49-52, tome 13 (Mémorial J. Carmignac) (1988) 177-187

• Recherches sur Qumrân en Hongrie. Avec une Bibliographie des recherches hongroises sur les Manuscrits de la Mer Morte, Folia Orientalia 25 (1988) 75-85

• Caractères formels des pesharim de Qumrân et la littérature apocalyptique, in: M. Augustin (hrsg.), Wünschet Jerusalem Frieden, Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des antiken Judentums, Bd.13, Frankfurt – Bern: Verlag Peter Lang 1988, 449-456

1989
• 'Heller, B.', entry in: R.W. Brednich (hrsg.), Enzyklopädie des Märchens, Bd.6, Lief.2/3, Göttingen 1989, 799-802

1990
• The Symbolic Language of the Dream Visions of the First Book of Enoch (1 En. 85-90), Revue de Qumrân no.56, tome 14 (1990) 629-636

• Két démonelhárító szöveg a Budapesti Zsidó Múzeumból, in: Kríza I. (ed.), A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből, Budapest: Akadémiai Kiadó 1990, 131-135

1991
• Jewish Literary Tradition and the Qumran Tradition, in: Mogilany 1989: Papers on the Dead Sea Scrolls in Memory of Jean Carmignac: Part 2, The Teacher of Righteousness, Literary Studies (ed. Z. J. Kapera), Cracow: Enigma 1991

• Qumrán - egy közösség születése, Vigilia 56 (1991) 432-439
A qumráni közösség, Confessio – a magyarországi református egyház figyelője 13:(2) (1991), 5-13.
1992
• Pesher, apocalyptical Literature and Qumran, in: J. Trebolle Barrera -L. Vegas Montaner (eds.), The Madrid Qumran Congress. Proceedings of the International Congress on the Dead Sea Scrolls, Madrid 18-21 March 1991, Leiden: Brill 1992, 295-306

• A zarándokok Jeruzsáleme, Múlt és jövő 3.2 (1992) 35-45

1993
• Daniel 2 and Deutero-Isaiah, in: A.S. van der Woude (ed.), The Book of Daniel in the Light of New Findings. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, Leuven: Peeters 1993, 266-270.

• Felfedezések és botrányok a holt-tengeri tekercsek körül, Múlt és Jövő 4.1 (1993) 13-17.o.

• Cion sziklája egy qumráni szövegben: 4Q522, Múlt és jövő 4.4 (1993), 5-12

1994
• Mítosz és logosz az ókori zsidó gondolkodásban ['Mythos' and 'Logos' in Jewish Thought in the Antiquity], in: Lendvai L.F. (ed.), Társadalomtudomány és filozófia. Tanulmányok (Tények és Érvek), Budapest: Áron Kiadó 1994, 217-34

• Themes, Structure and Genre of Pesher Genesis, Jewish Quarterly Review 85 (1994) 81-90

• Bukott angyalok, Protestáns Szemle LVI (III. új) (1994) 248-266

• A Szentírás Qumránban, Egyház és Világ V/4 (1994) 5-8

1995
• Two Apotropaic Texts from the Jewish Museum of Budapest, in: A. Fodor - A. Shivtiel (eds.), Proceedings of the Colloquium on Popular Customs and the Monotheistic Religions in the Middle East and North Africa. Budapest Studies in Arabic 9-10, Budapest 1995, 295-303

• Hénok könyvének arámi töredékeiből [From the Aramaic Fragments of 1Enoch], in: Tar I. - Szőnyi Gy. E. (szerk.), Ezoterikus látásmód és költői megismerés. Szöveggyűjtemény, Szeged: JATEPress 1995, 43-60

1996
• The Biblical Narratives in Qumran Exegetical Works (4Q252, 4Q180; The Damascus Document), in: H.-J. Fabry - A. Lange - H. Lichtenberger (Hg.), Qumranstudien. Vorträge un Beiträge der Teilnehmer des Qumranseminars auf den Internationalen Treffen der Society of Biblical Literature, Münster, 27-26. Juli 1993. Schriften des Institutum Judaicum Delitschianum, Band 4, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1996, 111-124

1997
• Izajás Qumránban, in: Benyik Gy. (ed.), A messiási kérdés. Szegedi Biblikus Konferencia 1995, Szeged: JATEPress 1997, 15-24

• Magic, sorcery, and myth in Jewish Pseudepigraphic Literature (The Ethiopic Book of Enoch), in: Proceedings of the Colloquium on Logos, Ethos, Mythos in the Middle East & North Africa (LEM). Part two: Popular Religion, Popular Culture & History, ed. A. Fodor - A. Shivtiel. The Arabist. Budapest Studies in Arabic 18, Budapest 1996, 163-175

1998
• 'Narrative exegesis' in the Dead Sea Scrolls, in: M.E. Stone, E.G. Chazon (eds.), Biblical Perspectives: Early Use and Interpretation of the Bible in Light of the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the First International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 12-14 May 1996. Studies on the Texts of the Desert of Judah XXVIII, Leiden: Brill 1998, 81-99

• Stories from the Persian King's Court. 4Q550 (4prEsthar/a-f), Acta Antiqua (Hung.) 38 (1998) 103-114

1999
• Qumran Names, in: D.W. Parry, E. Ulrich (eds.), The Provo International Conference on the Dead Sea Scrolls. Technological Innovations, New Texts, and Reformulated Issues, Leiden - Boston - Köln: Brill 1999, 294-305
http://www.worldcat.org/wcpa/ow/56931757
• Pszeudepigrafikus irodalom és qumráni "szektás" irodalom, in: Zsengellér J. (szerk.), Hagyomány és előzmény. Intertestamentális tanulmányok, Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia 1999, 65-76

2000
• Démonok a kertben, in: Balázs Géza et al (szerk.), Folklorisztika 2000-ben: folklór, irodalom, szemiotika : tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. 2, Budapest: ELTE BTK, 2000, 621-631.

2001
• Demons, Scribes and Exorcists in Qumran, in: Dévényi, K., Iványi, T. (eds.), Essays in Honor of Alexander Fodor On His Sixtieth Birthday. Studies in Arabic 23, Budapest: Eötvös Loránd University Chair for Arabic Studies – Csoma de Kőrös Society Section of Islamic Studies 2001, 73-81

• Tisztaság és szentség Qumránban, a narratív szövegek tükrében, in: Benyik György (szerk.), Qumrán és az Újszövetség: Szegedi Biblikus Konferencia, Szeged, 1999. augusztus 30 - szeptember 1.. Szeged: JATEPress, 2001, 89-102.

• Történelem - ahogyan Qumránból látták, in: Ivicz M., Schlett A. (szerk.), Tanulmánykötet Botos Katalin 60. születésnapjának tiszteletére, Budapest: Books in Print 2001, 116-126

2002
• A szent és a tisztátalan. Ószövetségi és hellénisztikus kori zsidó törvények, Iskolakultúra 12.1 (2002) 27-39 http://epa.oszk.hu/iskolakultura/2002/1/pdf/tanulm2002-1.pdf

• Idő és történelem az ókori Izraelben, in: Árva J., Gyarmati J. (szerk.), Közelítések az időhöz. Tanulmányok, Tabula könyvek 3, Budapest: Néprajzi Múzeum 2002, 34-45.

• Igaz Tanító. Egy elnevezés metaforikus hátteréhez, in: Bazsányi S., Horkay Hörcher F. és mások (szerk.), Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára, Budapest: Magyar Piarista Rendtartomány – PPKE BTK – Új Ember Kiadó 2002, 40-44

• The Dead Sea Scrolls and Genizah Studies, in: É. Apor (ed.), David Kaufmann Memorial Volume, Budapest: Akadémiai Kiadó 2002, 61-67.

• Efráim és Menase. Nevek a qumráni közösség hagyományában, in: Szécsi J. (szerk.), Keresztény-zsidó teológiai évkönyv 2002, Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság 2002, 21-26

2003
• Tüpologikus nevek és ragadványnevek a qumráni közösség irodalmában, Névtani értesítő 25 (2003) 109-115.

2004
• From Pseudepigraphic to Sectarian, Revue de Qumrân No. 83, Tome 21 (2004), 395-406.

• Világi hatalom és vallási közösségek a Makkabeus-felkelés után , in: Benyik György (szerk.), Világi közösség, vallási közösség: Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged 2003. augusztus 31 – szeptember 3., Szeged: JATEPress, 2004, 95-106
• Történetírás és történeti legendák a Hasmóneus-korban, in: Xeravits G., Zsengellér J. (szerk.), Szövetségek erőterében. A deuterokanonikus irodalom alapvető kérdései. Deuterocanonica, Pápa-Budapest: PRTA – L'Harmattan 2004, 30-59
• From Pseudepigraphic to Sectarian, Revue de Qumrân No. 83, Tome 21 (2004), 395-406.

• Teremtés a Tóbitban, in: Szécsi J (szerk.), Keresztény-zsidó teológiai évkönyv 2011, Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2004, 55-74.

2005
• Mamzēr in Qumran texts – the problem of mixed marriages from Ezra's time. Law, literature and practice, Transeuphratène 29 (2005) 105-117.

• Scheiber, Sándor (Alexander), in: R. Brednich (hrsg.), Enzyklopädie des Märchens, Band 11, Lieferung 3, Berlin – New York : W. de Gruyter 2005, 1306-1309

• Újraírt szövegek, in: Fröhlich I. (szerk), Az utókor hatalma. Újraírt szövegek. Kréné 4, Budapest: Új mandátum 2005, 7-36.

• Purity and holiness in Qumran. – In: Memoria Biblica e Letteratura: Atti del Convegno Internazionale "All'eterno dal tempo", Terza Sessione, Milano 5–7 settembre 2000 (a cura di Vincenzo Placella), Napoli: Universita degli Studi di Napoli 2005, 27–37

• Ábrahám bánata. Érzelmek és törvény egy ókori Genesis-kommentárban, in: "Akik az igazságra oktattak sokakat ..." A 65 éves Rózsa Huba köszöntése, Budapest: Szent István Társulat 2005, 92-97.

• Tobit against the Background of the Dead Sea Scrolls, in: G.G. Xeravits, J. Zsengellér (eds.), The Book of Tobit. Text, Tradition, Theology. Papers of the First Intenational Conference on the Deuterocanonical Books, Pápa. Hungary, 20-21 May, 2004, Leiden – Boston: Brill 2005, 55-70.

• Tóbit könyve – qumráni háttérben, in: Xeravits Géza és Zsengellér József (szerk.), Tobit/Tóbiás könyve: szöveg, hagyomány, teológia. Deuterocanonica 2, Pápa – Budapest: PRTA - L'Harmattan 2005, 77–100

• Enoch and Jubilees, in: G. Boccaccini (ed.), Enoch and Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection, Grand Rapids, Michigan: Eerdmans 2005, 141-147.
• Exegetikai módszerek: A peser, In: Benyik György (szerk.), A Biblia értelmezése: Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged, 2004. augusztus 29 - szeptember 1, Szeged: JATEPress, 2005, 51-70.
2006
• Regény és közönsége az ókori Keleten, in: Ádám Anikó, Bors Edit, Szávai Dorottya (szerk.), Correspondances: Hommage à Martonyi Éva = Kapcsolatok, Piliscsaba: PPKE BTK, 2006, 110–123

2007
• The Parables of Enoch and Qumran Literature, in: G. Boccaccini ed.), Enoch and the Messiah Son of Man. Revisiting the Book of Parables, Grand Rapids, MI – Cambridge, U.K.: Eerdmans 2007, 343-351.
• The early Enoch literature, in: Gabriele Boccaccini, John J Collins (eds.), The early Enoch literature. Leiden; Boston: E. J. Brill, 2007, 34.
2008
• „Invoke At Any Time ..." Apotropaic texts and belief in demons in the literature of the Qumran community, Biblische Notizen. Aktuelle Beitrage zur Exegese der Bibel und ihrer Welt 137 (2008) 41-74.

• Ábrahám bölcsessége, in: Szotyori-Nagy Ágnes (szerk.), Rationale obsequium – Logiké latreia. A hatvanéves Rokay Zoltán köszöntése, Budapest: Szulik József Alapítvány 2008, 17-25.

• Legal Exegesis and Coinage of Legends in Qumran Literature, in: Á. Szabó, P. Vargyas (eds.), Cultus Deorum. Studia Religionum ad Historam, vol. I. De Oriente Antiquo et Regione Danuvii Praehistorca. In Memoriam István Tóth, Pécs: University of Pécs 2008, 219-226.
• Teológia és démonhit a qumráni közösség irodalmában, in: Pócs Éva (szerk.), Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Tanulmányok a transzcendensről VI, Budapest: Balassi Kiadó 2008, 28-50.
• Bizalom és hit, Vigilia 73:(12) (2008), 899-901.
2009
• Exegézis a rabbik előtt, in: A Bibliáról a Biblia évében. Sapientia füzetek 14, Budapest: Vigilia kiadó 2009, 21-30.

• Henok harmadik könyve. A héber Henok-könyv. Bevezető és fordítás, jegyzetekkel, in: Fröhlich Ida, Dobos Károly Dániel (szerk.), Henok könyvei. Ószövetségi apokrifek 1, Piliscsaba: PPKE BTK 2009, 231-303.

2010
• Theology and Demonology in Qumran Texts, Henoch 32 (2010) 101-129.

• Szentély és imahely az ókori zsidóságban, Vallástudományi Szemle 6.2 (2010) 31-43.

• „Enoch Graduate Seminar" (July 18-23, 2010, Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba, Hungary), Henoch 32 (2/2010) 460-462.

• Creation in the Book of Tobit, in: Tobias Nicklas, Korinna Zamfir (eds.), Theologies on creation in Early Judaism and Ancient Christianity in Honour of Hans Klein. Deuterocanonical and Cognate Studies 6, Berlin: de Gruyter 2010, 35-50
• Women as Strangers in Ancient Judaism: The Harlot in 4Q184, in: G. Xeravits, J. Dušek (eds.), The stranger in ancient and mediaeval Jewish tradition: papers read at the first meeting of the JBSCE, Piliscsaba, 2009, Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 4, Berlin: de Gruyter, 2010, 139-159.
• Dealing with Impurities in Qumran – Some Observations on Their Nature and Rationale, in: M. Labahn, O. Lehtipuu (eds.), Anthropology int he New Testament and Its Ancient Context. Papers from the EABS-Meeting in Piliscsaba/Budapest, Leuven: Peeters, 2010, 1-13
• Szent Pál és a rituális tisztaság, in: Benyik György (szerk.), Szent Pál és a pogány irodalom: Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Szeged, 2009. szeptember 24-26, Szeged: JATEPress, 2010, 355-356.
2011
• The Figures of the Watchers in the Enochic Tradition (1-3 Enoch), Henoch 33.1 (2011) 6-26.
• Medicine and Magic in Genesis Apocryphon. Ideas on human conception and ist hindrances, Revue de Qumrȃn no. 98 tome 25 (2011) 177-198
• „Csupán föld ő, agyagból formált" (1QH X.3-4): emberkép a qumráni szövegek tükrében, in: Benyik György (szerk.), „Testben élünk": XXII. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged, 2010.09.09-11, Szeged: JATEPress, 2011, 59-70.
• Qumran Biblical Interpretation in the Light of Ancient Near Eastern Historiography, in: A. Lange, E. Tov, M. Weigold (eds.), The Dead Sea Scrolls in Context. Integrating the DSS in the Study of Ancient Texts, Languages and Cultures, Leiden, Boston: Brill, 2011, 821-855.

• Incantations in the Dead Sea Scrolls, in: Tatyana A. Mikhailova, Jonathan Roper, Andrey L. Toporkov (eds.), Oral Charms in Structural and Comparative Light. Proceedings of the Conference of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) Committee on Charms, Charmers and Charming, Moscow: PROBEL-2000, 2011, 22-27.

• Defining Sectarian by 'Non-Sectarian' Narratives in Qumran, in: S. Stern (ed.), Sects and Sectarianism in Jewish History, Leiden, Boston: Brill 2011, 63-86.

2012
• Áron és az özvegy juha. A 90. levél agádájának forrásához, Magyar Tudomány 173.3 (2012), 272-278

• Aron and the widow's sheep. On the source of the agada of the 90th letter of Mikes, in: Gábor Tüskés (hrsg.), Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil. Das Werk von Kelemene Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung, Bern: Peter Lang, 2012, 244-258.
• Az Égi Szentély és őrei, Axis. Vallástörténeti folyóirat 1:(1) (2012) 123-138.
• Oltalom baljós napokra, Axis. Vallástörténeti folyóirat 1:(2) (2012) 25-40.
• The Temple as a Symbol of Power in Inner-Biblical and Postbiblical Exegesis, in: Pernille Carstens, Trine Bjørnung Hasselbalch, Niels Peter Lemche (eds.), Cultural Memory in Biblical Exegesis. Perspectives on Hebrew Scriptures and its Contents 17, Piscataway, NJ: Gorgias Press 2012, 261-282.

• Enmeduranki and Gilgamesh: Mesopotamian Figures in Aramaic Enoch Traditions, in: Eric F. Mason, Kelley Coblentz Bautch et alia (eds.), A Teacher of All Generations. Essays in Honor of James C. VanderKam, Leiden, Boston: Brill, 2012, 637-653.

• Healing with Psalms, in: Jeremy Penner, Ken M. Penner, Cecilia Wassen (eds.), Prayer and Poetry in the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Essays in Honor of Eileen Schuller on the Occasion of Her 65th Birthday, Leiden, Boston: Brill, 2012, 197-215.

• Qumran Research in Eastern and Central Europe, in: Devorah Dimant (ed.), The Dead Sea Scrolls in Scholarly Perspective: A History of Research, Leiden. Boston: Brill, 2012, 621-642.

2013
• Calendar and Prayers in Qumran, Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 39 (2013) 145-155.
• Magical Healing at Qumran (11Q11) and the Question of Calendar, in: Helen R. Jacobus, Anne Katrine de Hemmer Gudme, Philippe Guillaume (eds.), Studies on Magic and Divination in the Biblical World, Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2013, 39-49, 247-302.

• Evil in Second Temple Texts, in: I. Fröhlich, E. Koskenniemi (eds.), Evil and the Devil. The Library of New Testament Studies, London: Bloomsbury T&T Clark, 2013,23-50.

• A történeti és az irodalmi módszer, in: Szuromi Szabolcs Anzelm (szerk.), A tudományos módszer. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Dies Academicus-ának tanulmányai, Budapest: Szent István Társulat, 2013, 20-46.

• Bibliai nőalakok az esszénus agádában (a Jubileumok könyve és a Genesis Apocryphon), in: Babits Antal (szerk.), Papírhíd az egyetemes kultúra szolgálatában. Tanulmánykötet Scheiber Sándor születése századik évfordulójára, Budapest: Logos Kiadó, 2013, 145-155.

2014
• Temple robberies in the Hellenistic age, in: György Benyik (ed): The Bible and economics International Biblical Conference XXV, Szeged: JATEPress, 2014, 119-130.
• Mesopotamian Elements and the Watchers Traditions, in: A Harkins, K Coblentz-Bautch, J Endres (eds.), The Watchers in Jewish and Christian Traditions, Minneapolis: Fortress Press, 2014, 11-24.
• Babyloniaca from Qumran: Mesopotamian Lore in Qumran Aramaic Texts, in: Zoltán Csabai (ed.), Studies in Economic and Social History of the Ancient Near East in Memory of Péter Vargyas, Budapest: L'Harmattan; PTE BTK Ókortörténeti Tanszék, 2014, 587-601.


Recenzió
• W. Speyer, Bücherfunde in der Glaubenswerbung der Antike, Göttingen 1970, in: Helikon. Világirodalmi figyelő 30 (1974), 259-260

• K.B. Sztarkova, Lityeraturnüe pamjatnyiki kumranskoj obscsinü, Palesztyinszkij Szbornyik 24, 1973, Világosság 16 (1975), 449 450

• Scheiber S., Folklór és tárgytörténet, Budapest 1974, Antik Tanulmányok 23 (1976) 276-277

• Les syncrétismes dans les religions grecque et romaine. Colloque de Strasbourg, 9-11 juin 1971, Paris 1971, Antik Tanulmányok 23 (1976), 156-157

• Biblical Archaeology Today, 1990. Proceedings of the Second International Congress on Biblical Archaeology, Jerusalem, June-July 1990, Jerusalem: Israel Exploration Society - The Israel Academy of Sciences and Humanities 1993; Supplement Volume, in: Dead Sea Discoveries 3 (1996)

• K. Frojimovits - G. Komoróczy - V. Pusztai - A. Strbik A., Jewish Budapest. Monuments, Rites, History, Budapest: Central European University Press 1999, 597 p., Journal of Semitic Studies XLVII (2002), 366-70

• J.H. Charlesworth, The Pesharim and Qumran history: chaos or consensus? With appendices by Lidija Novakovic, Grand Rapids, Michigan: Eerdmans 2002, xiv, 171 pp. – In: Journal for the study of Judaism. 37 (2006) 98–101

• A.J. Collins, J.J. Collins, Kind and Messiah as Son of God: Divine, Human, and Angelic Messianic Figures in Biblical and Related Literature, Grand Rapids (MI): Eerdmans 2008 – recenzió, Journal fort he Study of Judaism 41 (2010) 366-438

Fordítás
Chaim Bermant, Egy ismeretlen ókori civilizáció Ebla, Budapest: Gondolat Kiadó, 1986.
(ISBN:963-281-706-0)
Egyéb

KONFERENCIA-ELŐADÁSOK:

2014. November 28, Budapest, MTA, Orvosi nyelv az ókorban. Tudományos rendezvény az ókori keleti és a görög orvosi nyelvről, MTA,
• Előadás: "Félelem, szorongás (paḥad) az ókori zsidó forrásokban"

2014. november 21, Budapest, PPKE BTK, Vallástörténeti Workshop: Szent szövegek és rituálék: hagyomány és újítás
• Előadás: "Exodus - hagyomány és újítás a Jubileumok könyvében"

2014. szeptember 26, Budapest, KKDSz „Kutatók éjszakája"
• Előadás: „Démonok és betegségek"

2014. július 6-10, Bécs, SBL-EABS Meeting (Society of Biblical Literature – European Association of Biblical Studies) • Paper EABS: „The etiological Foundation of Passover and Massot in the Book of Jubilees".

2014. július 6-10, Bécs, SBL-EABS Meeting (Society of Biblical Literature – European Association of Biblical Studies)
• Paper SBL: „Enochic Writings and Genesis"

2014. június 6-8, München, Ludwig-Maximilian University, „Tales of Giants from Qumran and Turfan: Ancient Contexts, Traditions and Influences, Giants and Demons
• Paper: „Giants in Qumran"

2014. május 22-24, 11. Magyar Ókortudományi Konferencia, Budapest ELTE, • Előadás „Babilon és a zsidó diaszpora"

2014. április 11-13, Salt Lake City, Leonardo Museum, "The Prophetic Voice at Qumran and Contemporary Communities." • Paper: „Prophetic commentaries and the attitude to history in Qumran"

2013
2013. december 17-19 , Berlin TOPOI Freie Universität, „The Enochic Chronotope. Comprehending Immaterial Causes and Physical Space: an Apocryphal Discourse
• Paper: The Construction of the Time and Space in the Book of the Watchers (1En 1-36)

2013. augusztus 4-7, München, IOQS
• Paper: „Qumran texts and cultural memory"

2013. július July 30 – augusztus 2, Leipzig, EABS (European Association of Biblical Studies) • Paper: „Mesopotamian culture and the construction of Jewish demonology in the postexilic period"

2013. július 7-11, St. Andrews, SBL (Society of Biblical Literature International Meeting) • Paper: „Stars and Spirits: Heavenly Bodies in Ancient Jewish Aramaic Tradition"

2013. június 4-6, Budapest, Sapientia Szerzetesi Főiskola, Aspects of Deuterocanonical and Cognate Literature – Nemzetközi Biblikus Konferencia
• Paper: "Wisdom in the Book of Tobit"

2013. április 22-24, University of Exeter Centre for Medical History, „Demons and Illness: Theory and Practice from Antiquity to the Early Modern Period, (org. Siam Bhayro, Catherine Rider) • Paper:„Demons and Illness in Qumran"

2012
2012. november 16- 20, Chicago, SBL (Society of Biblical Literature Meeting)
• Paper: „Tobit as an Authoritative Book in Qumran"

2012. október 17-18, Budapest, Pázmány Péter Catholic University, „Libraries and Cultural Memory"
• Paper: „Cultural Memory in the Qumran Library"

2012. október 12-13, Bucharest, JBSCE (Jewish and Biblical Studies in Central and Eastern Europe), Canon – Context – Culture and the Hermeneutics of Canon • Paper: „Canon – Context – Culture in the Qumran Library"

2012. szeptember 14-16, Pécs, PTE, Spirit Possession. European Contributions to Comparative Studies (org. Éva Pócs, András Zemplémi) • Paper: „Spirit (RWḤ) in the Dead Sea Scrolls"

2012. július 22-26, Amsterdam, SBL-EABS (Society of Biblical Literature International Meeting - European Association of Biblical Studies) • Paper SBL: „Gigantic Bodies in the Enochic tradition"

2012. július 22-26, Amsterdam, SBL-EABS (Society of Biblical Literature International Meeting - European Association of Biblical Studies) • Paper EABS: „Tobit as an Authoritative Book in Qumran"

2012. május 23, 10. Magyar Ókortudományi Konferencia, Piliscsaba PPKE, • Előadás: „Újraírt Bibliák – a Genesis Apocryphon"

2012. május 17, Piliscsaba PPKE Vallástörténeti Workshop, „Hitélet és gazdaság" • Előadás: „Kéziratok és apotropaikus tárgyak – a qumráni telep lakóinak kapcsolatai a családos esszénusokkal"

2011
2011. november 24, Piliscsaba PPKE Vallástörténeti Workshop „Papság a világ vallásaiban" • Előadás: „A Gonosz Pap"

2011. október 27-29, Moscow, Moscow State University of Humanities, „Oral Charms in Structural and Comparative Light" • Paper: Incantations in the Dead Sea Scroll

2011. október 12-15, Budapest, Ungarische Akademie der Wissenschaften, „Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung" • Paper: „Aaron and the Widow's Sheep. About the Source of the 'Agada' in the 90th Letter"

2011. augusztus 11-14, Thessaloniki, EABS (European Association of Biblical Studies) • Paper: „Exorcisms in Qumran"

2011. július 9-11, Oxford Centre for Christianity and Culture, „Who do you think you are? Gender and the Transmission of Identity int he Hebrew Bible, Dead Sea Scrolls and other Related Literature"
• Paper: „The Transmission of Female Identity in Second Temple Literature and Qumran"

2011. július 3-7, London, SBL (Society of Biblical Literature International Meeting) • Paper: „Intermarriage as the origin of evil and impurity: The story of the Watchers, 1En 6-11
2011. május 6, Piliscsaba, PPKE Vallástörténeti Workshop „Tisztasági rendszerek – a rituális és morális tisztaság rendszerei a vallásokban" • Előadás: „A betegség mint tisztátalanság"

2010
2010. november 5, Piliscsaba, PPKE Vallástörténeti Workshop „Szent idő. Az idő fogalma a vallásban" • Előadás: „Idő-ösvények. Kapcsolat a transzcendenssel a qumráni szövegekben"

2010. szeptember 9, Szeged, Biblikus Napok
• Előadás: „'Csupán föld ő, agyagból formált'. Emberkép a qumráni szövegek tükrében"

2010. július 25-29, Tartu, SBL-EABS (Society of Biblical Literature International Meeting – European Association of Biblical Studies Meeting)
• Paper SBL: „Blessings and worldview in Tobit and Qumran"

2010. július 25-29, Tartu, SBL-EABS (Society of Biblical Literature International Meeting – European Association of Biblical Studies Meeting)
• Paper EABS: „Magical Healing and Calendar in Qumran"

2010. július 18-22, Piliscsaba, PPKE BTK, „Enoch Graduate Seminar"
• Paper: „Jewish Magic"
2010. július 5, Budapest, Central European University, SUN course „Messianism - Jewish and Christian Perspectives"
• Paper: „Ideas on the Future in Second Temple Judaism: Political Messianism and Covenantal Terminology"

2010. május 20-22, Pécs, PTE, Magyar Ókortudományi Konferencia
• Előadás: „Gyógyító zsoltárok"

2009
2009. november 26, Piliscsaba, PPKE BTK, „Konferencia a Történelemtudományi Doktori Iskola fennállásának 10. évfordulóján"
• Előadás: „A hatalom jelképei az ókori Izraelben"

2009. október 17, Piliscsaba, PPKE BTK, A MTA Vallástudományi Elnöki Bizottsága „Beszélgetések a vallástudományról: A szent tér mint kódolt nyelv" • Előadás: „Szentély és imahely az ókori zsidóságban"

2009. június 30 – július 4, Róma, SBL (Society for Biblical Literature) International Meeting, • Panelist: Why Study Extra-Canonical Literature?
Panelist: Forms and traditions in Second Temple Literature: Symbolic and Non-symbolic language

2009. június 26-28, Lincoln (UK), EABS (European Association of Biblical Studies)
• Paper: „The Temple as Symbol of Power in Inner-biblical and Postbiblical Exegesis"

2009. június 14-18, Napoli, International Enoch Seminar • Paper: „The Watchers in the Enochic Tradition"

2009. február 10, Paris, Sorbonne – Université de Lille,
• Conférence et séminaire: „Homme et démons. Les écrits apotropaïques de Qoumrân:
4QCantique du Sage (4Q510-511) et autres"

2009. február 1-2, Piliscsaba, JBSCE (Jewish and Biblical Studies in Central Europe)
• Paper: "Women as Strangers in Ancient Judaism: The Harlot in 4Q184"

2008
2008. november 21-25, Boston, SBL (Society of Biblical Literature)
• Paper: „Invoke at any time ..." Apotropaic texts and belief in demons in the literature of the Qumran community

2008. augusztus 3-6, Lisszabon, EABS (European Association of Biblical Studies
• Paper: „Figures of the Evil in Second Temple Judaism"

2008. július 6-11, Auckland (New Zealand), SBL (Society of Biblical Literature) International Meeting
• Paper: „Electness and Sin in Deuteronomic Historiography – the History of the Kingdoms of Saul and David"

2008. június 16-19, London, University College 'Sectarianism in Judaism'
• Paper: „'Non-Sectarian' and 'Sectarian' in Qumran"

2008. május 22-25, Szeged, Magyar Ókortudományi Konferencia
• Paper: „Izrael és Jeruzsálem – Utópia és valóság a fogság utáni kor irodalmában" [Israel and Jerusalem – Utopy and Reality in the Writings of Second Temple Judaism]

2008. május 16-18, Pápa, Deuterocanonical Books of the Old Testament
• Paper: „Court stories and eschatology in Second Temple literature – the Additions to Esther"

2008. március 1, Budapest, Sapientia Szerzetesi Főiskola
• Előadás: "Exegézis a rabbik előtt"

2008. február 11-14, Bécs, Universität Wien - Hebrew University of Jerusalem, The Dead Sea Scrolls in Context
• Paper: „Qumran Biblical Interpretation in the Light of Ancient Near Eastern Historiography"

2007
2007. július 16-18, Ljubljana, IOQS (International Organization for Qumran Studies)
• Paper: „Embryology and healing in Genesis Apocryphon"

2007. július 22-26, Bécs, SBL-EABS (Society of Biblical Literature, USA – European
Association for Biblical Studies),
• Paper: „Biblical women in Genesis Apocryphon"

2007. július 8-12 July, Camaldoli, Italy, International Enoch Conference
• Paper: „Theology and Demonology in Jubilees and Enoch"

2006
2006. július 2-6, Edinburgh, SBL
• Paper: „The Temple as a Theme in Tobit"

2005
2005. július, Camaldoli, Italy, International Enoch Conference
• Paper: „The Parables of Enoch and Qumran Literature"

2004
2004. augusztus, Groningen, SBL-IOQS
• Paper: „Defining Identities: Defining by Nicknames"

2004. szeptember 1-3, Szeged, Biblikus Konferencia
• Előadás: „A qumráni pesarim"

2004. május, Pápa, Deuterocanonical Books of the Bible. The Book of Tobit
• Paper: "Tobit against Qumran Background"

2003
2003. noember 23, Budapest, Ókortudományi Társaság
• Előadás: „Perzsa novellák Qumránban"

2003. november 6-8, Paris, Institut Catholique, Transeuphratène
• Paper: „Mamzer in Qumran texts – the Problem of mixed marriages from Ezra's time. Law,
literature, and practice

2003. szeptember 19-21, Piliscsaba, Irano-Judaica (Hebrew University – PPKE)
• Paper: "Persian novels in Qumran (4Q550)"

2003. szeptember 12, Piliscsaba (PPKE BTK), Újraírt szövegek
• Előadás: „Gen 6:1-4 és a Henok-hagyomány"

2003. július 5-6, Velence, International Enoch-Conference (University of Michigan)
• Paper: " Enoch and Jubilees"

2003. május 19-20, Pápai Református Teológiai Akadémia, Apokrifek
• Előadás: "Történetírás és történeti legendák a Hasmóneus-korban (1-2 Makkabeusok, Judit"

2002
2002. augusztus 28 - szeptember 1, Szeged, Szegedi Biblikus Napok
• Előadás: " Makkabeus-felkelés, hasmóneusok és esszénusok"

2002. július, Amsterdam, Freie Universiteit, EABS (European Association for Jewish Studies)
• Paper: "Halakha and Agada in Qumran Literature"

2001
2001. július 20-25, Basel, IOSOT – IOQS
• Paper: „From Pseudepigraphic to Sectarian"

2000
2000. november 9-11, Berlin-Frankfurt/Oder, Ritualisierte Tabuverletzungen, Lachkultur und
das Karnavaleske,
• Paper: „Qumran – a taboo-community"

2000. szeptember 2-6, Milano – Roma, Papal Jubilee Conference, "Dall'eterno al tempo"
• Paper: "Purity and Holiness in the Old Testament and Qumran"

1999
1999. november 29, Budapest, David Kaufmann Memorial Conference (Oriental Collection of
the Library of Hungarian Academy of Sciences,
• Paper: „The Dead Sea Scrolls and Genizah Studies"

1999. január 28-31, Jerusalem, Orion Center of the Hebrew University, Historical
Perspectives and the Dead Sea Scrolls
• Paper: "Historical Allusions in the pesharim of Qumran"

1998
1998. november 3, Oxford, Wolfson College
• Paper: "The Problem of Purity in Qumran Literature"

1998. november 2, London, University College London
• Paper: "Pseudepigraphic Literature and Qumran Sectarian Works"

1998. szeptember 2-4, Piliscsaba, Interpretation of Texts – Sacred and Secular
• Paper: "Exegetical Principles in Qumran Narrative Works"

1998. július, Krakkó, International Meeting of the Society of Biblical Literature
• Paper: „4Q510-11 (Songs of the Sage) and Qumran demonology"

1997
1997. július 20-25, Jerusalem, 50 Years of the Dead Sea Scrolls
• Paper: "The Theme of the Land in Qumran"

1996
1996. július 15-17, Provo, Utah (July), The Dead Sea Scrolls
• Paper: "Qumran Names"

1996. május 12-14, Jeruzsálem, Orion Center of the Hebrew University
• Paper: "Narrative Exegesis in Qumran"

1995
1995. szeptember 1-3, Szeged, Szegedi Biblikus Napok
• Paper: "Izajás Qumránban"

1995. július, Budapest, Society of Biblical Literature
• Paper: "The "Laws of the Land" and Qumran Exegesis"

1993
1993. július, Münster, International Meeting of the Society of Biblical Literature
• Paper: "Biblical Legends in Qumran Exegetical Narratives"

1993. május 2-4, Philadelphia, Conference of the Annenberg Institute
• Paper: "Themes, Structure and Genre of Pesher Genesis"

1993. június, Washington, Library of Congress, Symposium on the Dead Sea Scrolls

1992
1992. május 20-22, Jerusalem, Israel Society for the Promotion of Classical Studies
• Paper: "Classical Motifs in Jewish Aggadic Works"

1992. december, New York, Dead Sea Scrolls Conference of the Chicago University

1992. november, San Francisco, Congress of the Society of Biblical Literature & American
Academy of Religions

1992. június, Párizs, XIVth IOSOT Congress

1991
1991. március 18-23, Madrid , Dead Sea Scrolls Conference
• Paper: "Pesher, Apocalyptic and Qumran"

1990
1990. május18, Budapest, Adalbertinum (Keresztény Kultúra Társasága)
• Előadás: "Qumrán – egy közösség születése"

1990. augusztus 13-15, Bécs, SBL International Meeting
• Paper: "Fallen Angels"

1989
1989. októberr 24, Budapest, Ókortudományi Társaság
• Előadás: " A peser hagyomány és a zsidó apokaliptika"

1989. június, Groningen, Dead Sea Scrolls Conference
• Paper: " The Symbolic Language of the Dream Visions of Enoch"

1989. június 10-17, Budapest, 9th Congress of the International Society for Folk-Narrative Research
• Conférence: "Narratifs populaires comme moyens de la propagande asmonéenne à la fin du 2e s. av. J.-C"

1988
1988. április 11, Budapest, Magyar Ókortudományi Társaság
• Előadás: "A rossz eredete a Henok-hagyományban"

1987
1987. június, Krakkó, Dead Sea Scrolls Conference
• Paper: "Recherches sur Qumrân en Hongrie"

1986
1986. augusztus 21- szeptember 2, Jerusalem, XIIth IOSOT Congress
• Paper: "Caractères formels des pesharim de Qumrân et l'apocalyptique"

1984
1984. július 9-13, Leningrad/St. Petersburg, Rencontre Assyriologique
• Paper: "Le Livre de Daniel et l'idée du "translatio imperii"

1976
1976. április, Jereván, Congress EIRENE
• Conférence: "La forme littéraire et la pensée sociale du Livre de Ben Sira"

TAGSÁG:
MTA köztestületi tag; Scheiber Sándor-díj, kuratóriumi tag; Magyar Ókortudományi Társaság, tag; Magyar Hebraisztikai Társaság, alapító tag, elnök (2005-2008); JBSCE (Jewish and Biblical Studies in Central Europe) (alapító tag, elnök 2009-2010); European Association for Biblical Studies, tag; Society for Biblical Literature, USA, tag; Henoch (folyóirat, szerk. biz. tag).


DÍJAK, SZAKMAI ELISMERÉSEK:
Scheiber Sándor-díj, 2002
Pázmány-emlékérem, 1999
Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 1998-2002
A Magyar Ókortudományi Társaság Révay József díja a Bibliai legendák a hellénisztikus zsidó történetírásban. Pseudo-Philón Liber Antiquitatum Biblicarum-a, Budapest 1973 c. könyvért, 1973

x