Kamrada Dolores

ELÉRHETŐSÉG: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (PPKE BTK)
H-2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 1.
Szobaszám:
Tel.: 0036-26-375-375
Tel: 0036-1-235-3030
E-mail: kamrada.doloresz@btk.ppke.hu
Honlap:
Fogadóóra:

MUNKAVISZONY: 2002-2014 PPKE BTK óraadó oktató,

2011-2015 Katedra nyelviskola oktatója,

2014-2015 PPKE BTK kutató munkatárs

VÉGZETTSÉG: PhD Universität Wien, Advanced Theological Studies, 2013

NYELVISMERET: modern nyelvek: angol felsőfok (Cambridge C2), német középfok, francia, olasz alapfok
Holt nyelvek: latin, görög, héber, arámi

KUTATÁSI TERÜLET: a Héber Biblia vallástörténeti vizsgálata

ÖSZTÖNDÍJAK, TANULMÁNYUTAK, KUTATÁSI PÁLYÁZATOK:
Tudományos ösztöndíj, 1996 - Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Köztársasági ösztöndíj 1995-96,
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok keretében támogatott projekt (Ószövetségi apokrif és pszeudepigrafikus irodalom magyarul, fordítói projekt) társ kutatója 2006-2008,
izraeli tanulmányút, kutatómunka (Albright Institute of Archaeological Research, ill. École biblique et archéologique francaise de Jérusalem) 2007. szept. 3-27,
munkatárs nemzetközi kutatóprogramban: The Old Testament as Cultural Memory – Between History, Politics, and Religion; projektvezető: Pernille Carstens; intézet: University of Copenhagen, Faculty of Theology; 2008-2012.

OKTATOTT TÁRGYAK:
klasszikus antikvitás vallástörténete előadások és szemináriumok
héber kultúrtörténet előadás
héber vallástörténet előadás
bibliai héber nyelv szemináriumok (BA, MA, kezdő és haladó)
bibliai héber szövegolvasás szemináriumok
bibliai irodalomtörténet előadás

TÉMAVEZETŐI MEGBÍZÁSOK:
Dienes Szilvia, Ízisz mint a hajózás istennője a görög-római világban, Vallástörténet MA, 2012
Móczár Veronika, Kígyószimbolika a Héber Bibliában és a görög mitológiában, Vallástörténet MA, 2012
Vereczkei András, Megjegyzések a szilágysomlyói lelet római-kori érméinek iknográfiájához, Vallástörténet MA, 2014

DOKTORI VÉDÉSEK:

MTMT -link:

PUBLIKÁCIÓK:

Monográfia

Heroines, Heroes and Deity: Three Narratives of the Biblical Heroic Tradition, Bloomsbury-T&T Clark, London-New York (közlésre elfogadva, várható megjelenés 2016)

Tanulmány:
Fall of Humankind VII. (Visual Arts). Entry in the Encyclopedia of the Bible and Its Reception, 772-773. Berlin-Boston: Walter de Gruyter.
Urim and Thummim. In P. Carstens, T. Hasselbalch, N. P. Lemche (eds) Cultural Memory in Biblical Exegesis, 283-306. New Jersey: Gorgias Press, 2012.
Strangers to One Another. The Motif of Strangeness in the Jephthah-Cycle. In G. Xeravits and J. Dušek (eds) The Stranger in Ancient and Medieval Jewish Tradition (Papers Read at the First Meeting of the JBSCE, 2009), 16-35. Berlin: Walter de Gruyter, 2010.
The Sacrifice of Jephthah's Daughter and the Notion of Herem. In K. Dobos and M. Kőszeghy (eds) With Wisdom as a Robe. Qumran and Other Jewish Studies in Honour of Ida Fröhlich (Hebrew Bible Monographs 21), 57-85. Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2009.
Jefte leánya. Egy elterjedt folklórmotívum a Héber Bibliában. In Kalligram (Bratislava-Pozsony), 2004. május, 92-97.o.
Hérem és sacer. Két párhuzamos vallási fogalom a római és héber hagyományban. In A Magyar Tudomány Napja alkalmából az Evangélikus Hittudományi Egyetemen rendezett konferencia előadásainak gyűjteménye, 2003, 1-5.o.
Az esztergomi katolikus egyesületek tevékenysége a XX. század első felében. In LIMES (Komárom-Esztergom Megyei Tudományos Szemle), 1995/1-2, 139-154.o.

Sajtó alatt (megjelenik 2015-ben)
Fig, Figtree (Visual Arts). Entry in the Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Berlin-Boston: Walter de Gruyter.
Fruit of Christ's Passion (Visual Arts). Entry in the Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Berlin-Boston: Walter de Gruyter.
Kings and Ancestors: Ugaritic Libraries and Biblical Literature. Henoch SupS, 7 pages. Torino: Universita di Torino.

KONFERENCIA-ELŐADÁSOK:
2014. július 6-10: Society of Biblical Literature (SBL)-European Association of Biblical Studies (EABS) International Meeting, Bécs
Ideas of the Holy
2014. május 22-24: Ókortudományi Konferencia, ELTE
Ókori zsinagógaábrázolások: biblikus szimbólmok antik értelmezésben
2013. október 9-10.: David in Cultural Memory, Budapest (PPKE BTK)
Tales from David
2013. július 30-augusztus 2.: European Association of Biblical Studies (EABS) Annual Meeting, Lipcse
Akedah: Ancient Depictions in Their Ancient Context
2012. október 17-18.: Libraries and Cultural Memory, Budapest (PPKE BTK)
Kings and Ancestors: Ugaritic Libraries and Biblical Literature
2012. július 22-26.: Society of Biblical Literature (SBL) International Meeting, Amsterdam (Universiteit van Amsterdam)
On Elijah's Chariot
2011. július 3-6.: Society of Biblical Literature (SBL) International Meeting, London (King's College)
2009. július. 26-30.: European Association of Biblical Studies (EABS) Annual Meeting, Lincoln
Urim and Thummim – Saul and David
2009. február 1-2.: Jewish and Biblical Studies in Central Europe (JBSCE) Conference (PPKE BTK)
Foreign Rite or Israelite Rite? One Aspect of Judges 11.29-40
2008. augusztus 3-6.: European Association of Biblical Studies (EABS) Annual Meeting, Lisbon
Hairy Samson. The Function of the Hair Motif in the Samson
Narrative
2007. július 22-26.: SBL International Meeting, Vienna
Jephthah's Daughter and the Herem
2006. augusztus 6-8.: European Association of Biblical Studies (EABS) Annual Meeting, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK
Saul's Madness. A Historical Account or a Literary Motif?
2006. június 3-6.: Society of Biblical Literature (SBL) International Meeting, Edinburgh
2006. május 26-28.: Ókortudományi Konferencia, Debreceni Tudományegyetem
Őrjöngő bírák. YHWH lelkének szerepe a Bírák könyvének
elbeszéléseiben és Saul történetében
2004. augusztus 24-26.: A Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Budapest,
Károli Gáspár Református Egyetem
Egy elterjedt folklórmotívum a Héber Bibliában (Bírák 11:29-40)
2003. október 27-29.: Erőszak és nemek (A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón) című konferencia, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
Erőszakos halál vagy az élet része
2002. december 20.: Ókortudományi Társaság felolvasóülése, Budapest
Két párhuzamos vallási fogalom a római és héber hagyományban
2002. október: A teológia peremén (a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett konferencia), Budapest, Evangélikus Hittudományi Egyetem
Hérem és sacer
2002. május: Ókortudományi Konferencia, Piliscsaba (PPKE BTK)
Izsák és a peszahi bárány

TAGSÁG:
Society of Biblical Literature
European Association of Biblical Studies

 

x