Varsányi Orsolya

ELÉRHETŐSÉG: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (PPKE BTK)
H-2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 1.
Szobaszám: 211/B
Tel.: 0036-26-375-375/2928
Tel: 0036-1-235-3030/1020
E-mail: varsanyi.orsolya@btk.ppke.hu
Honlap:
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint szerdán és pénteken

MUNKAVISZONY: Egyetemi adjunktus

VÉGZETTSÉG: PhD (Arab filológia)

NYELVISMERET: Angol, Arab: Felsőfok
Olasz, Latin: Középfok
Török: Társalgási Szint
Francia: Alapfok

KUTATÁSI TERÜLET: Arab keresztény vitairodalom,
Muszlim-keresztény kapcsolatok története
Európai Antiturcica Irodalom

ÖSZTÖNDÍJAK, TANULMÁNYUTAK, KUTATÁSI PÁLYÁZATOK:

OKTATOTT TÁRGYAK: Gyakorlat: arab nyelv, Kalam szövegek,
Hadith, Irodalmi szövegolvasás, Modern Írott Próza, Arab nyelvészeti szövegek, Arab Keresztény Írók Szövegei, Vallási Kisebbségek – Hitviták
Előadás: Irodalom

TÉMAVEZETŐI MEGBÍZÁSOK: 2013-ban végzett: Haluszka Lilla (Ba)
2014-ben végzettek: Bizzer Dániel, Sturz Antal, Szokolay Lilla Mia (Ba)
2015-ben végez: Haluszka Lilla (MA), Szakáli Zoltán (MA)
DOKTORI VÉDÉSEK:

PUBLIKÁCIÓK:

MTMT -link

Önálló szerzői teljesítménynek minősülő forráskiadás és kommentár :

A Mahomet vallása hamisságárul (jegyzetek), In: Ajkay Alinka (szerk.) Egyéb szerzőség: Báthory Orsolya (ford.); Ajkay Alinka (forrás kiad.); Pázmány Péter: Tíz bizonyság (1605): Jegyzetek a szövegkiadáshoz. (Pázmány Péter Művei - Kritikai Kiadás; 6.) Budapest: Universitas, 2012. pp. 364-442.

Tanulmány:

- The Role of the Intellect in Theodore AbÙ Qurrah's On the true Religion. = Parole de l'Orient 34(2009)5, 52-60.

- Christian Terminology, God's Names And Atrributes In 'AmmÁr al-Baṣrī's KitÁb al-MasÁ'il wa-l-AÊwibah, In: CILARDO A., Islam and Globalisation :Historical and Contemporary Perspectives, Peeters, Leuven – Paris – Walpole, 2013., 117-126.

- The Concept of ÝAql: Interaction of Philosophy and KalÁm in Early Arab Christian Apologetics (megjelenés: 2015 tavasz, a Falsafah between Christianity and Islam: Inter-Religious Philosophical Encounters and Exchanges during the Classical Period of Islam c. műhelykonferencia előadásait tartalmazó kötetben)

- Intellect and Ethics in 9th-century Arab Christian Apology = Ed. URVOY, M-Th., Liberté religieuse et éthique civique, Paris, 2012. pp. 149-164.
- The Terminology of Body in Ninth-century Christian Apology = Szerk. FODOR Gy. – MAYER Gy. – MONOSTORI M. – SZOVÁK K. – TAKÁCS L., More Modoque, Budapest, Akadémiai, 2013, 253-276.

- Pázmány Péter: A Mahomet vallása hamisságárúl című művének forrásai és citátumhasználata = Szerk. HARGITTAY Emil, Textológia és forráskritika. Pázmány-kutatások 2006-ban, Piliscsaba, 2006., 47-54.
- Pázmány Péter A Mahomet vallása hamisságárul című munkájához használt segédkönyvek és ezek alkalmazása = Plaustrum seculi V. (http://sermones.elte.hu/?az=350tan_plaus_000) 2007.
- Pázmány Péter: A Mahomet vallása hamisságárul = ItK, 2008/5-6, 645-678.
- Pázmány Péter és az iszlám. = Szerk. MACZÁK I. (szerk.), Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2010. pp. 213-224.
- Arab keresztény terminológia a 9. században – Incarnatio és emberré válás = Szerk. FODOR Gy. – SARBAK G., Ünnepi kötet Maróth Miklós hetvenedik születésnapja tiszteletére, Budapest, Szent István társulat, 2013, 187-198.

Recenzió:

The Encounter of Eastern Christianity With Early Islam = Keletkutatás, 2011 (ősz) 132-136.

Fordítás:

- Chris Wallace-Crabbe: Évek múlva = Szerk. Somló Ágnes, Új hangok/4, Szemelvények a PPKE angol tanszék műfordítói programjának munkáiból, Piliscsaba, 2002., 41.
- Marita Over: A nárciszok = Évek múlva = Szerk. Somló Ágnes, Új hangok/4, Szemelvények a PPKE angol tanszék műfordítói programjának munkáiból, Piliscsaba, 2002., 103.
- Mahmúd Darwís, Szárnyal a galamb = Kalligram 18(2009) 3. 41-44
- Calvino O. Schrag: A másságtól a rossz problémájáig – Hogyan lesz a „más" „rossz"? = Műhely 2014/5, 48-51.
- Richard Kearney: Idegenek és Mások = Műhely 2014/5, 5-14.
- Davor Džalto: Vallás, politika és ami ezeken túl van. A Pussy Riot ügy = Mérleg Online, 2013. 10. 20 (http://www.merleg-digest.eu/vallas-politika-es-ami-ezeken-tul-van-2/)
- Joseph Wiinikka-Lydon: Medjugorje kettőssége = Mérleg Online, 2013. 12. 05. (http://www.merleg-digest.eu/medjugorje-kettossege/)

Egyéb:

- Újabb fejlemények a keresztény-muszlim párbeszédben = Vigilia, 2008/7, 549-552. (Belhadzs Abdesszamaddal közösen)
- A muzulmán országok politikai terminológiájának összehasonlító szótára (Maróth Miklóssal és Belhadzs Abdesszamaddal közösen) = Stratégiai kutatások 2007-2008. Kutatási jelentések, Budapest, MEH-MTA, 2008., 95-124. Ezen belül: Feminizmus, 113-124.
- ÍiwÁr = Szerk. Maróth Miklós, Az iszlám politikaelmélete, Piliscsaba, 2009. 209-215.;
- Aqallijja; = Szerk. Maróth Miklós, Az iszlám politikaelmélete, Piliscsaba, 2009. 216-221.
- A feminizmus az iszlám világában = Szerk. Maróth Miklós, Az iszlám politikaelmélete, Piliscsaba, 2009. 221-234.
- az iszlám jelenléte Nyugat-Európában = VIGILIA 76:(5) pp. 338-347. (2011)
- Ignác Goldziher = Ed. FITZPATRICK, C. – TUNSTALL, D.A., Orientalist Writers. Dictionary of Literary Biography, GALE, 2012. 122-127.
- Egy muszlim-keresztény munazara Rómában = Keletkutatás 2010/2, 1-10. (Belhadzs Abdesszamaddal közösen)

KONFERENCIA-ELŐADÁSOK:

- Textológia és forráskritika. Pázmány-kutatások 2006-ban. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2006. 10. 06. Az előadás címe: Pázmány Péter: A Mahomet vallása hamisságárúl című művének forrásai és citátumhasználata.
- Plaustrum seculi V., ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2007. 04. 21. Az előadás címe: Pázmány Péter A Mahomet vallása hamisságárul című munkájához használt segédkönyvek és ezek alkalmazása.
- Libanon, Zouk Mikael, 2008. január 25-26. Colloque Melkite. Az előadás címe: The Role of the Intellect in Theodore Abu Qurrah's On the True Religion in Comparison with His Contemporaries' Use of the Term
- Orientalista nap 2008. ELTE-BTK, 2008.április 4. Az előadás címe: Az 'intellektus' jelentése és szerepe Theodor Abū Qurránál és kortársainál
- International Scientific Workshop on The Euro-Arab Comparative Dictionary, (UNESCO), Mátraháza, 2008. 09. 06-08. Előadott szócikkek (arabul): Kisebbségek (nyugati és keleti értemezés, háttér); Vallásközi párbeszéd (nyugati és keleti értelmezés, háttér); Női mozgamak, feminizmus (nyugati és keleti értelmezés, háttér).
- Pázmány hatása a bölcsész- és társadalomtudományokra – jubileumi konferencia -2010. április 14 Előadás címe: Pázmány és az iszlám.
- 25th Congress of the Union Européenne des Arabisants et Islamisants (UEAI 25) Naples, September 8 – 12, 2010. Előadás címe: CHRISTIAN TERMINOLOGY, GOD'S NAMES AND ATTRIBUTES IN 'AMMÀR AL-BAÑRÏ'S KITÀB AL-MASÀ'IL WA'L-A¹WIBAH
- Falsafah between Christianity and Islam: Inter-Religious Philosophical Encounters and Exchanges during the Classical Period of Islam, Göttingen, 2011. 12. 12-13. Előadás címe: The Concept of ÝAql: Interaction of Philosophy and KalÁm in Early Arab Christian Apologetics
- Liberté religieuse, secularisation et éthique civique, Piliscsaba, 2012. 01. 19-20. Előadás címe: Intellect and Ethics in 9th-century Arab Christian Apology
- The Christian Orient, 2013. 05. 17. Előadás címe: Trinity and unity in 9th-century Christian apology: concepts and terms

TAGSÁG:

 

 

 

x