Formai követelmények

A BA-s hallgatóknak lehetőségük van hagyományos szakdolgozat vagy ún. portfólió benyújtására: előbbi egy önálló kutatási témát feldolgozó munka, míg utóbbi a képzés 6 féléve során szabadon választott témákból megírt szemináriumi dolgozatok összessége.

Az MA-s hallgatóknak ún. portfóliós szakdolgozat elkészítésére nincs lehetőségük. A munkának egy arab szöveg feldolgozásán vagy felhasználásán nyugvó önálló kutatáson kell alapulnia.


Terjedelem

  • Hagyományos szakdolgozat: min. 25 oldal
  • Portfólió: min. 30 oldal (min. 5 oldal/dolgozat)
  • MA: min. 25 oldal


Valamennyi dolgozatot a kar követelményeinek megfelelően egy lefűzött és egy, a szakdolgozatot tartalmazó CD-vel ellátott bőrkötéses példányban kell leadni a kar által meghatározott ideig.


Magyar átírás

’ b t × º Î Ì d Æ r z s š Ò àԠ۠ÝÈ q k l m n h w y; a Á i Ð u Ùaway


Bibliográfia

Valamennyi dolgozatnak tartalmaznia kell bibliográfiát és az ezzel összhangban levő következetes hivatkozási rendszert.


Egyéb formai követelmények

  • Times New Roman/Times Beyrut Roman, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz
  • Margók: 2,5 cm (felső, alsó, jobb) és 3 cm (bal)
x