Szakdolgozatok

Az alábbiakban egy rövid listát olvashat az Arab Tanszéken 1999 óta elkészített szakdolgozatokból.

Valamennyi munka megtekinthető a PPKE BTK könytárában a könyvtári szabályzatban előírtak szerint. Erről bővebb felvilágosítást itt kaphat.

 

1999

KRISTÓ NAGY ISTVÁN TAMÁS
Ibn al-Muqaffa. A Kalifa hű társai. Bevezető tanulmány és fordítás.
Témavezető: Dr. Tüske László

 

2001

HARKAI ÁGNES
Az arab irodalmi örökség huszadik századi recepciója (Alí Ahmad Szaíd az arab irodalmiságról).
Témavezető: Dr. Tüske László

 

2002

TAMÁS GÁBOR
A filozófia helye a muszlim tudásrendszerekben, különös tekintettel al-Khwárizmí Mafátíh al-ulúm című művére.
Témavezető: Dr. Tüske László

 

2003

SPEIDL BIANKA
Muszlim 'Aqídák összehasonlító elemzése.
Témavezető: Prof. Maróth MiklósCSISZÁR ANITA

Hit és vallás összehasonlító tanulmánya a mai szíriai keresztények és muzulmánok között (Egy tizenegy hónapos damaszkuszi terepmunka tapasztalatai).
Témavezető: Dr. Tüske László

 

2006

KÁRMÁN MARIANNA
Az abszurdum jelentkezése Nadzsíb Mahfúz életművében. A Fecsegés a Níluson alkotói módszerének elemzése.
Témavezető: Dr. Tüske LászlóVARSÁNYI ORSOLYA

A pszeudo-arisztotelészi Szirr al-Aszrár.
Témavezető: Prof. Maróth Miklós

 

2008

HALÁPI MIKLÓS
A tahjíl fogalma az arab filozófiai irodalomban.
Témavezető: Dr. Tüske László

 

2009

HARASZTI LILLA
The History of the Northern Frontier 99-823. A Translation of Ibn cAtham al-Kúfí's Accounts on Armenia and Azerbaijan = Az északi határvidék története 99-823 között Ibn Atham al-Kúfí Örményországról és Azerbajdzsánról szóló híradásainak tükrében.
Témavezető: Dr. Major BalázsHEGYI VIKTOR

A kulturális identitás válsága a modern arab-iszlám világban: avagy a terminológiai alakváltozások sajátosságai Qusztantín Zurajq két művében.
Témavezető: Dr. Tüske LászlóLAKATOS MÁTÉ

A hattíni csata az arab források tükrében.
Témavezető: Dr. Major BalázsMAYER ANDREA

Hagyomány és modernitás a 20. századi arab regényben al-Tayyib Szálih Ursz al-Zajn című kisregénye alapján.
Témavezető: Dr. Tüske László

 

VIGYÁZÓ LEVENTE
Religious-Political Thought in the 9th-10th Century Upper Yemen: Al-Imam al-Hadi ila-l-Haqq Yahya b. al-Husayn b. al-Qasim’s Zaydism in view of his theories on the imamate
Témavezető: Dr. Maróth Miklós

 

2010

FEJES ESZTER
Ibn Kemál lélekről szóló értekezése.
Témavezető: Dr. Abdessamad BelhajHORVÁTH GERGELY

Egyiptom külpolitikai orientációjának megváltozása Nasszer után: Egyiptom külpolitikája Anvar Szadat elnöksége idején.
Témavezető: Dr. Major BalázsJÁNOKI CSILLA

A Kalila és Dimna szerkezete és arab szövegváltozatai.
Témavezető: Dr. Tüske LászlóJUHÁSZ ALIZ (BA)

Az arab művelődés sokszínűsége: irodalom és eszmetörténeti esszék.
Témavezető: Dr. Tüske LászlóKIS ANNA FLÓRA (BA)
A dialektika tudománya Ibn Kemal Risala fí ádáb al-bahth című műve alapján.
Témavezető: Prof. Maróth MiklósLÁNCZKY ISTVÁN

Ibn Síná és Ibn al-Nafís a feltámadásról.
Témavezető: Prof. Maróth MiklósRAJNAI CSILLA (BA)

A muszlim fürdő kialakulása: a kezdetektől a mamlúk korig.
Témavezető: Dr. Major BalázsSIMON RÉKA

A moralitás kérdésének és a nők helyzetének megjelenítése Yúszuf Idrísz két novellájában: AZ özvegyben és a Szégyenben.
Témavezető: Dr. Tüske LászlóTEKLOVICS LEVENTE (BA)

Portfóliós szakdolgozat.
Témavezető: Dr. Tüske LászlóZSIDAI ZSUZSANNA

Szíria tengerparti régiója a mamlúk korban.
Témavezető: Dr. Major Balázs

 

2011

BOROS ATTILA
A kinyilatkoztatás értelmezése a modern iszlámban: Nasr Hamid Abu Zayd a Koránról.
Témavezető: Dr. Tüske LászlóISTVÁN JUDIT (BA)

Az elnök beszéde: Mubarak az egyiptomi népnek tartott utolsó beszédének az elemzése.
Témavezető: Dr. Abdessamad BelhajMONTSKÓ GEORGINA (BA)

Damaszkuszi Szent János, Hitvita egy szaracén és egy keresztény között.
Témavezető: Prof. Maróth MiklósOROSZI GYÖNGYI

Az ezeregyéjszaka és a tündérmesék világa: a hős alakjának vizsgálata a tündérmese szerkezeti felépítésének szempontjából.
Témavezető: Dr. Tüske LászlóSZAKÁLI ZOLTÁN (BA)

Történettudományi tanulmányok az Omajjádoktól a mamlúkok koráig.
Témavezető: Dr. Major BalázsVARGA ZSÓFIA

A profán szerelem ábrázolása Ibn Hazm Tawq al-Hamama c. művében.
Témavezető: Dr. Tüske LászlóZSOLDOS ZSÓFIA (BA)

Hanafita jogi szerzők Ibn Kemal Tabaqat al-'ulama' al-hanafiyya című munkájában.
Témavezető: Dr. Abdessamad Belhaj

 

2012

BALÁZS BIANKA (BA)
Fordulópontok az arab kalligráfia történetében: a régi és a mai arab kalligráfia funkciói.
Témavezető: Dr. Tüske LászlóGÁBOR JÁCINTA (BA)

A síremlék-építészet kialakulása és elterjedése a 10-11. századi iszlámban.
Témavezető: Dr. Major BalázsHORVÁTH GERGELY

Paradigmaváltozások az egyiptomi külpolitikában: a nasszeri külpolitika hármas érdekszférájának előtörténete.
Témavezető: Dr. Tüske LászlóKÖNCZÖL KATALIN

Hősök Nyugat és Kelet között: a modern arab regény problémája.
Témavezető: Dr. Tüske LászlóMÉRCZ ANDRÁS

A Ta'rikh Mardin: egy arab történeti kézirat jellemzése.
Témavezető: Dr. Major BalázsSCHÖNLÉBER MÓNIKA

13. századi arab történeti források értelmezéséhez: összehasonlító elemzés az "1202-es" közel-keleti földrengés arab forrásairól.
Témavezető: Dr. Major BalázsSZABÓ ZSOLT

Hagyományos értékek egy pamfletben: Abd as-Salam Faraj Al-Farida al-Ghaiba/Az elhanyagolt köztelezettség című művének felépítéséhez.
Témavezető: Dr. Tüske LászlóKIS ANNA FLÓRA (MA)

Theory of Research. Al-Farabi's Commentary on Aristotle's Topics.
Témavezető: Maróth Miklós Prof.JUHÁSZ ALÍZ (MA)

The Islamic Concept of Human Dignity: A Study of the Cairo Declaration on Human Rights in Islam.
Témavezető: Abdessamad Belhaj PhD

x